David Strejc o AI: Budoucnost není bez rizik, ale přináší i příležitosti

22.05.2024

Umělá inteligence (AI) zaznamenává ohromný pokrok, ale stále je daleko od toho, aby překonala lidskou inteligenci ve všech směrech.

"Do roku 2025 pravděpodobně nebudeme mít systém obecné umělé inteligence (AGI), který by předčil lidi ve všem. Místo toho se očekává, že v nadcházejících letech uvidíme specializované AI, které nás porazí v konkrétních dovednostech. Obecnou inteligenci předpovídám až kolem roku 2030," popisuje David Strejc, odborník a aktivista v oblasti umělé inteligence z AutoERP.

Pokrok v AI přináší nejen technologické inovace, ale i řadu výzev a etických dilemat, která ovlivní naši společnost, pracovní trh a způsob vzdělávání. Jak se s těmito změnami vyrovnáme, záleží na našem přístupu k rizikům i příležitostem, které AI nabízí.

Strach z neznámého

Strach z pokroku v AI je přirozený. AI je opředena mýty a představa superinteligentních robotů mimo kontrolu vyvolává obavy. Přesto je důležité k AI přistupovat s respektem, uvědomovat si rizika, ale nebýt přehnaně úzkostlivý. Se správným usměrňováním může AI výrazně obohatit naše životy.

Dobrá regulace a etická pravidla pro AI jsou klíčové. Potřebujeme zákony, které zajistí, že AI systémy budou transparentní, spolehlivé a nediskriminační. Zároveň nesmí bránit inovacím. Posilování etických principů uvnitř technologických firem bude stejně důležité. Vývojáři a další odborníci musí promýšlet etické aspekty své práce.

Vědomí a emoce

Otázka, zda může AI vyvinout vlastní vědomí a emoce, je filosoficky složitá a pro někoho spadá do oblasti scifi. Současné AI systémy jsou složité algoritmy bez skutečného vědomí. Zatím neumíme definovat vědomí ani emoce uspokojivě a nevíme, zda mohou vzniknout na jiném substrátu než biologickém. Možná jednou vytvoříme AI, která bude uvažovat stejně flexibilně jako člověk, a tato otázka bude ještě palčivější.

Dopad na společnost a trh práce

Dopady AI na společnost a ekonomiku budou obrovské. Mnohé profese zaniknou kvůli automatizaci, ale vzniknou nové pracovní pozice spojené s vývojem a údržbou AI. Celkově věřím, že dlouhodobě AI pomůže nastartovat produktivitu a hospodářský růst, takže pozitivní efekt převáží. Ale krátkodobě to bude bolet a vyžádá si to velké změny a investice do vzdělání a rekvalifikace, vysvětluje Strejc z AutoERP. Ovlivní to také komunikaci, média, dopravu, zdravotnictví nebo i zábavu.

Poznámka redakce: Již nyní můžete potkat nové profese využívající AI jako například AI-powered SEO konzultant.

AI může pomoci každému z nás, ať už pasivně ve formě chytrých aplikací nebo aktivně pomocí low-code a no-code řešení. 

Firmy by měly identifikovat oblasti, kde by AI mohla pomoci, a postupně ji nasazovat.

Vzdělávání a AI

AI zcela mění vzdělávání. Personalizace výuky, adaptivní výukové systémy a interaktivní formy výuky s rozšířenou a virtuální realitou jsou a budou klíčové. Učitelé se stanou mentory, zatímco rutinní činnosti převezmou AI systémy. Velký důraz bude na digitální gramotnost, emoční inteligenci a řešení komplexních problémů. Celkově AI přináší fascinující změny a je na nás, aby byly ve prospěch většiny.

Zdroj: KAŠPAR PR

Editor: Jan Vavřička - marketingový poradce, člen České asociace umělé inteligence