Marketingový poradce specializovaný na online marketing

Specializuji se na poskytování strategických rad a podporu v oblasti online marketingu firem již od roku 2006. Mým hlavním úkolem je pomáhat firmám vytvářet a realizovat efektivní marketingové strategie s využitím síly AI. Jan Vavřička - specialista online marketing a SEO

Kdo je vlastně marketingový poradce? V dnešní dynamické konkurenční době je marketingový poradce klíčovým a zároveň cenným týmovým hráčem, který pomáhá firmám dosáhnout úspěchu na online trhu. Tento odborník nabízí strategické rady a podporu v oblasti online marketingu, aby firmy mohly efektivněji oslovovat své zákazníky a zvyšovat své tržby. 

Jsem marketingový specialista s certifikací Google Analytics

V následujících částech se podíváme na různé aspekty mé práce marketingového poradce a jak mohu přispět k úspěchu vaší firmy například jako SEO konzultant nebo správce PPC kampaní.

Spoluprací získáte těchto 10 výhod

 1. Zkušenosti: Naše SEO firma má dlouholetou praxi v oblasti online marketingu již od roku 2006. Díky tomu mám bohaté zkušenosti a cenné know-how, které můžete využít k úspěchu vašeho podnikání například pomocí lokálního SEO. Firmám z Plzně a Plzeňského kraje doporučuji využít službu zaměřenou na SEO Plzeň.

 2. Strategické myšlení: Jsem schopen analyzovat a vyhodnotit situaci vaší firmy v online prostředí a navrhnout strategie, které vám pomohou dosáhnout vašich prodejních cílů. Mým profesním cílem je nejen zvýšit krátkodobě prodej, ale především vytvořit dlouhodobou konkurenční výhodu pro váš podnik. Specializuji se na SEO marketing a realizaci obsahového plánu pro trvalý růst návštěvnosti vašeho webu.

 3. Inovace a zlepšovací návrhy: Neustále sleduji nové trendy a inovace v oblasti marketingu. Připravím pro vás zlepšovací návrhy a doporučení, které vám pomohou dosáhnout TOP pozic v konkurenčním prostředí.

 4. Datová analýza: Umím analyzovat a interpretovat data, abych identifikoval úspěšné marketingové strategie. Tím vám pomohu lépe pochopit potřeby vašich zákazníků a přizpůsobit vaše kampaně tak, aby dosahovaly maximálních výsledků.

 5. Široká znalost nástrojů: Dobře se orientuji v online marketingových nástrojích. Díky tomu budu schopen vybrat a implementovat ty nejvhodnější nástroje pro vaši firmu a zajistit tak efektivní a úspěšnou marketingovou strategii s maximálním využitím potenciálu umělé inteligence.

 6. Flexibilita: Rozumím potřebám různých typů podniků a jsem schopen se přizpůsobit. Budu s vámi úzce spolupracovat a vytvoříme marketingovou strategii, která bude přesně odpovídat vašim cílům a rozpočtu.

 7. Kreativita: Mám schopnost přemýšlet mimo zaběhnuté vzorce uvažování. Jsem kreativní typ obsahového specialisty. Vaše kampaně budou přitahovat pozornost zákazníků.

 8. Komunikace a spolupráce: Jsem schopen dobře komunikovat a efektivně spolupracovat s různými týmy ve vaší firmě. Budu s vámi pravidelně konzultovat postup, změny a výsledky, abychom dosáhli optimálních výsledků.

 9. Odborný obsahový a komunikační plán: Společně vytvoříme konkrétní marketingový plán, který bude obsahovat detailní kroky a cíle, kterých chceme dosáhnout. Budu s vámi aktivně spolupracovat na realizaci obsahového plánu a marketingového plánu.

 10. Zodpovědnost: Vaše podnikání je pro mě důležité. Budu se věnovat vašemu projektu se zaujetím a oddaností a vždy budu usilovat o maximální výsledky a růst vaší firmy.

Pokud si mě zvolíte jako svého marketingového poradce, znamená to, že budete mít na své straně profesionála, který vám poskytne nejen kvalitní rady a podporu, ale také bude aktivně pracovat na dosažení vašich cílů. Můžete se spolehnout na mé znalosti, zkušenosti a zodpovědnost.

Jsem řádným členem České marketingové společnosti.

Kdo je marketingový poradce a jaká je jeho role?

Marketingový poradce je odborník, který se specializuje na profesionální poradenství a strategickou podporu v oblasti marketingu firmy. Jeho hlavním úkolem je pomáhat firmám vytvářet a realizovat efektivní marketingové strategie, které povedou ke zvýšení povědomí o značce, nárůstu počtu zákazníků a k vyšším tržbách. 

Já osobně se profesně zaměřuji na tyto oblasti propagace:

Nejčastější otázky, které mi dávají zákazníci

Na uvedené otázky vám rád odpovím osobně na úvodní bezplatné konzultační schůzce před zahájením placené spolupráce v oblasti online marketingu. Ozvěte  se!

Jsem členem ČAUI. Pojďme společně využít sílu UI pro váš byznys!

Hlavní zaměření online marketingového poradce

Nyní vám popíši, jakým činnostem se věnuji jako marketingový konzultant specializovaný na online marketing. Věnuji se SEO analýze, plánování, implementaci a kontrole online marketingových aktivit firem. Moje hlavní zaměření zahrnuje vývoj marketingových strategií, optimalizaci marketingových kanálů, sledování konkurence a trhu, a hodnocení účinnosti online marketingových kampaní. Často spolupracuji s interními týmy firem a externími dodavateli (webdesign, grafika, tvůrci obsahu, influenceři), abych zajistil úspěšnou realizaci marketingových projektů.

Podstata efektivní komunikace a spolupráce s klientem

Spolupráce s klientem a efektivní komunikace jsou základními pilíři úspěšného marketingového poradenství. Jako marketingový poradce se zaměřuji na tyto prvky komunikace s klientem:

 • naslouchat potřebám klienta
 • identifikovat cíle a očekávání klienta
 • navrhnout vhodné marketingové strategie a taktiky v souladu s ambicemi a rozpočtem
 • pravidelně informovat klienta o průběhu projektu
 • sdílet výsledky a úspěchy
 • doporučovat možná vylepšení a změny
Efektivní komunikace a spolupráce mezi poradcem a klientem jsou klíčové pro dosažení společných cílů a úspěchu marketingových aktivit.

Témata a oblasti marketingové konzultace

V rámci témat marketingové konzultace se zaměřuji na několik klíčových oblasti online marketingu, které jsou nezbytné pro úspěch firmy. 

Mezi tyto oblasti patří:

 • realizace reklamních kampaní (PPC kampaně, SEO kampaně)
 • SEO optimalizace pro eshop nebo web
 • celebrity marketing
 • obsahový plán a obsahová  strategie pro eshop
 • analýza viditelnosti konkurence
 • využití síly AI v online marketingu

Realizace reklamních kampaní a SEO optimalizace

Má role marketingového poradce při realizaci reklamních kampaní a SEO optimalizaci spočívá v navrhování a implementaci efektivních reklamních strategií, které zvyšují online viditelnost firmy.

Pomáhám klientovi s výběrem vhodných reklamních kanálů, tvorbou reklamních sdělení a sledováním výsledků kampaní. SEO optimalizace je důležitá pro zlepšení pozice webových stránek firmy ve výsledcích vyhledávačů, což vede k vyšší návštěvnosti a zvýšení prodeje.

Internetový marketing: Google Ads a PPC reklamy

V rámci internetového marketingu se jako marketingový poradce zaměřuji na využití nástrojů, jako jsou Google Ads, SKLIK a další PPC reklamy, pro zvýšení online viditelnosti firmy. Mým cílem je generování návštěvnosti na komerčních webových stránkách, mikrowebech, online magazínech anebo eshopech. 

Jako poradce pomáhám klientovi s nastavením a správou reklamních kampaní, správou SEO, výběrem klíčových slov a optimalizací nákladů na reklamu. Díky efektivnímu využití těchto nástrojů může vaše firma dosáhnout lepších výsledků v online prostředí.

Marketingový plán a strategie pro eshop

Marketingový plán a strategie jsou základním kamenem úspěchu eshopu. Jako eshop marketingový poradce pomáhám klientovi s vytvořením a implementací marketingového plánu, který zahrnuje stanovení cílů, oslovení zákazníků, výběr marketingových kanálů a sledování výsledků. Jako poradce také pomáhám s optimalizací eshopu, aby byl pro zákazníky atraktivní a snadno použitelný, což vede k vyššímu počtu konverzí a zvýšení prodeje.

Průzkum viditelnosti konkurence a vývoj obsahové strategie

Analýza konkurence a vývoj obsahové strategie jsou klíčové pro efektivní marketing. Jako marketingový poradce pomáhám klientovi s analýzou konkurence, aby bylo možné navrhnout a implementovat efektivní marketingové strategie. Také pomáhám s tvorbou kvalitního a relevantního obsahu, který oslovuje cílovou skupinu a podporuje její zájem o produkty či služby dané firmy. Díky analýze konkurence, analýze poptávaných klíčových slov a vývoji obsahové strategie může firma lépe reagovat na potřeby zákazníků a zvýšit svůj tržní podíl.

Marketingové poradenství a jeho význam pro firmy

Marketingové poradenství je klíčové pro firmy různých velikostí a sektorů, jelikož přináší řadu výhod spojených se spoluprací s marketingovým poradcem. Marketingový specialista dokáže identifikovat slabiny v marketingových strategiích a navrhnout efektivní řešení pro zlepšení výsledků. V následujících odstavcích se podíváme na konkrétní způsoby, jakými mohu jako marketingový specialista pomoci malým a středním firmám. Podíváme se také na význam marketingové analýzy a komunikace pro úspěch firmy a využití webové analytiky a Google Analytics v marketingovém poradenství.

Jako marketingový specialista pomáhám malým a středním firmám

Malé a středně velké firmy často čelí výzvám spojeným s omezenými zdroji a potřebou rychlého růstu. Možná, že si kladete otázky "Jak zvýšit tržby v e-commerce?" nebo "Jak zlepšit SEO?" Jako marketingový specialista vám mohu pomoci se zvýšením neplacené i placené návštěvnosti.

Můžu firmám pomoci zlepšit jejich marketingové výsledky tím, že jim poskytnu své odborné znalosti a zkušenosti v oblasti marketingové strategie, plánování a realizace marketingových kampaní. Mezi konkrétní oblasti, ve kterých jako marketingový specialista pomáhám malým a středním firmám, patří například:

 • Identifikace cílových skupin a jejich potřeb

 • Návrh a implementace efektivních marketingových kampaní

 • Optimalizace online přítomnosti a zlepšení SEO

 • Analýza konkurence a identifikace příležitostí pro růst

 • Tvorba unikátního obsahu

Význam marketingové analýzy a komunikace pro úspěch firmy

Marketingová analýza a marketingová komunikace jsou základními pilíři úspěchu firmy. Marketingový poradce hraje klíčovou roli v těchto oblastech tím, že pomáhá firmám lépe porozumět poptávce ze strany zákazníků, aktivitám konkurence a viditelnosti webu či eshopu na internetu. Díky marketingové analýze mohou firmy identifikovat své silné a slabé stránky a objevit nové příležitosti, což jim umožňuje navrhnout a implementovat efektivní marketingové strategie. Efektivní marketingová komunikace zase zajišťuje, že marketingová sdělení firmy jsou srozumitelná, přesvědčivá a relevantní pro cílovou skupinu.

Využití webové analytiky a Google Analytics v marketingovém poradenství

Denně používám profesionální analytické SEO nástroje. Potvrzuji, že webová analytika a Google Analytics či Google Search Console jsou důležitými nástroji v marketingovém poradenství, protože umožňují sledování a měření výsledků marketingových aktivit. 

Jako marketingový poradce pravidelně využívám výše zmíněných nástrojů k analýze návštěvnosti webových stránek, konverzních metrik a dalších klíčových ukazatelů výkonu (KPI). Díky těmto informacím mohou lépe porozumět účinnosti marketingových kampaní, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a optimalizovat marketingové strategie pro dosažení lepších výsledků.

Praktické aspekty práce marketingového poradce

V této části se zaměříme na praktické aspekty mé práce marketingového poradce. Probereme proces vytváření efektivní reklamní a komunikační strategie, roli marketingového poradce při nákupu médií a vývoji mediálního a obsahového plánu.

Jak se vytváří efektivní reklamní a komunikační strategie

Reklamní poradenství a komunikační strategie jsou klíčové pro úspěch marketingových aktivit. Marketingový poradce hraje důležitou roli v tomto procesu tím, že pomáhá firmám identifikovat cíle, analyzovat konkurenci, a navrhnout efektivní marketingové kampaně. Proces vytváření efektivní reklamní a komunikační strategie zahrnuje následující kroky:

 1. Definice marketingových cílů a KPI (odsouhlasení priorit a rozpočtu klientem)

 2. Analýza konkurence a cílových skupin

 3. Návrh a výběr vhodných marketingových kanálů a nástrojů

 4. Plánování a stanovení rozpočtu marketingových aktivit

 5. Implementace a sledování výsledků marketingových kampaní

 6. Optimalizace a úprava strategie na základě získaných dat

Role marketingového poradce v nákupu médií a vývoji mediálního plánu

Nákup médií a vývoj mediálního plánu jsou důležité činnosti, které mohou mít významný dopad na marketingovou strategii firmy. Marketingový poradce pomáhá firmám vybrat vhodná média pro jejich reklamní kampaně, vyjednává s mediálními partnery a sleduje výsledky inzerce. Přínosy těchto aktivit pro marketingovou strategii firmy zahrnují:

 • Optimalizace rozpočtu na reklamu a dosažení lepší návratnosti investic

 • Zvýšení povědomí o značce a dosažení širšího publiku

 • Posílení důvěryhodnosti značky prostřednictvím kvalitních mediálních partnerství

 • Monitoring a analýza výsledků reklamních kampaní pro další optimalizaci

Marketingový poradce versus PR konzultant

V následující části se zaměříme na porovnání role a přínosu marketingového poradce a PR konzultanta a jejich význam pro marketingovou strategii firmy. Obě tyto profese mají své specifické oblasti působnosti, ale také se mohou vzájemně doplňovat a obohacovat marketingové strategie.

Rozdíly a podobnosti mezi marketingovým a PR poradenstvím

Marketingové poradenství se zaměřuje na plánování, realizaci a měření marketingových aktivit, které mají za cíl zvýšit povědomí o značce, získat nové zákazníky a zvýšit prodej. Na druhé straně PR poradenství se soustředí na budování a udržování pozitivního veřejného obrazu firmy, komunikaci s médii a řešení krizových situací. 

Některé z hlavních rozdílů a podobností mezi marketingovým a PR poradenstvím zahrnují:

Marketingové poradenství

 • Cílem je zvýšit prodej a rozšířit zákaznickou základnu
 • Zaměřuje se na reklamní kampaně, SEO, PPC reklamy a obsahovou strategii
 • Využívá webovou analytiku a měření výsledků marketingových aktivit
 • Spolupracuje s marketingovými agenturami a dodavateli
 • Marketingový konzultant spolupracuje na tvorbě obsahu s influencery a blogery

PR poradenství 

 • Cílem je zlepšit veřejný obraz firmy a komunikaci s médii
 • Zaměřuje se na tiskové zprávy, mediální vztahy, krizovou komunikaci a firemní komunikaci 
 • Využívá monitoring médií a analýzu veřejného mínění
 • PR konzultant spolupracuje s novináři, blogery a influencery

Jak mohou PR služby doplnit marketingovou strategii

PR a SEO služby mohou významně doplnit a obohatit marketingovou strategii firmy tím, že pomáhají budovat důvěru a pověst značky, zlepšují komunikaci s veřejností a řeší krizové situace. Role PR konzultanta v tomto procesu zahrnuje následující činnosti:

 • Navrhování a implementace PR strategie, která je v souladu s marketingovými cíli firmy

 • Spolupráce s novináři, blogery a influencery pro získání pozitivního mediálního obrazu

 • Organizace tiskových konferencí, mediálních akcí a společenských akcí pro zvýšení povědomí o značce

 • Řešení krizových situací a zlepšení negativního mediálního obrazu prostřednictvím efektivní krizové komunikace

 • Spolupráce s marketingovým týmem na koordinaci PR a marketingových aktivit

Integrace PR služeb do marketingové strategie může přinést řadu výhod, jako je zvýšení důvěryhodnosti značky, zlepšení komunikace s veřejností a posílení celkového marketingového úsilí firmy.

Jak vybrat správného marketingového poradce?

Při výběru marketingového poradce je důležité zohlednit několik faktorů, které mohou ovlivnit úspěch vaší spolupráce. V této části se zaměříme na rady a tipy pro výběr správného marketingového poradce, včetně důležitosti odborných dovedností, zkušeností a porozumění online marketingu.

Správný poradce klade hodně otázek

Připravte se na to, že vám budu klást hodně otázek, abych detailně rozklíčoval podstatu vaše podnikání a vaše byznys potřeby z pohledu majitele firmy. Komunikace a položení správných otázek jsou důležité pro úspěšnou spolupráci. Budu vám klást otázky týkající se:

 • Měřitelných cílů a očekávání vašeho podnikání

 • Specifik vašeho trhu a konkurence

 • Stávající marketingové strategie a aktivity

 • Problémů a výzev, kterým čelíte v oblasti marketingu

 • Rozpočtu na online marketing

 • Spolupráci s tvůrci obsahu

Tímto způsobem získám lepší představu o vašem podnikání a budu schopen navrhnout efektivní marketingovou strategii, která bude přizpůsobena vašim potřebám.