SEO pro eshop

V dnešní době je SEO pro e-shop klíčovým faktorem úspěchu vašeho online podnikání. Správně provedená SEO optimalizace vám pomůže zvýšit návštěvnost, zlepšit pozici vašeho eshopu ve vyhledávačích a tím pádem i zvýšit prodeje. Pracuji jako SEO konzultant pro eshopy již od roku 2006 a rád pomůžu i vašemu eshopu. Jan Vavřička

SEO přineslo eshopu více než 1 milion návštěv.

Základy SEO pro e-shopy

Základy SEO optimalizace a základní SEO koncepty jsou prvotní a nezbytné kroky pro úspěch vašeho e-shopu. Pojďme se společně podívat na význam SEO pro e-shopy a představit si základní a pokročilé prvky SEO, které byste měli znát a aplikovat v rámci své online marketingové strategie.

Co je SEO a proč je důležité pro váš e-shop?

SEO (Search Engine Optimization) je proces optimalizace (vyladění) webových stránek, aby dosáhly lepších pozic ve výsledcích vyhledávání. Proč řešit SEO pro váš e-shop? Protože správně provedená SEO optimalizace vám pomůže zvýšit návštěvnost, zlepšit pozici ve vyhledávačích a tím pádem i zvýšit prodeje. 

Investice do SEO je důležitá pro dlouhodobý úspěch vašeho e-shopu. V průběhu času vám může SEO přinést například 1.000.000 neplacených návštěv a je jen na vás, kolik objednávek z této ohromné návštěvnosti získáte. Při konverzním poměru 3 % jde o 30.000 objednávek.

Jsem profesionální SEO specialista s certifikací Google Analytics.

Základní a pokročilé prvky SEO pro váš eshop

Klíčové prvky SEO lze rozdělit do dvou kategorií: základní a pokročilé SEO. Základní prvky zahrnují optimalizaci titulků, podnadpisů, meta tagů, struktury webu a vnitřních odkazů. Pokročilé prvky zahrnují analýzu klíčových slov, technické SEO, mobilní optimalizaci, obsahovou strategii, budování zpětných odkazů a analýzu konkurence. Všechny tyto činnosti ovlivňují viditelnost vašeho e-shopu ve vyhledávačích.

Jak probíhá SEO optimalizace e-shopu?

Optimalizace e-shopu zahrnuje několik kroků. Nejprve je třeba provést analýzu klíčových slov a analýzu viditelnosti konkurence, následně optimalizovat strukturu e-shopu, obsah a vyladit technické aspekty. Jak na SEO v praxi? Zde jsou některé praktické tipy pro SEO:

 • Proveďte důkladný průzkum klíčových slov a zaměřte se na ta, která jsou relevantní pro váš e-shop a mají potenciál přinést návštěvnost a objednávky.

 • Optimalizujte meta tagy (title, description, nadpisy, podnadpisy) pro jednotlivé stránky produktů a kategorií.

 • Zajistěte rychlé načítání stránek a responzivní design pro mobilní zařízení.

 • Vytvářejte kvalitní a užitečný obsah pro návštěvníky, který bude zahrnovat klíčová slova a bude odpovídat jejich zájmům a potřebám.

 • Získejte zpětné odkazy z autoritativních zdrojů a budujte svou online reputaci.

 • Zaměřte se na vyladění filtrů zboží, aby generovaly unikátní a optimalizované stránky.

Aplikací těchto základních a pokročilých SEO technik zlepšíte viditelnost vašeho e-shopu ve vyhledávačích a zvýšíte šance na úspěch svého online projektu.

Klíčové prvky SEO pro e-shop

Nyní se pojďme podívat na klíčové prvky SEO pro e-shopy a jak tyto prvky ovlivňují SEO e-shopu. Doporučuji věnovat se struktuře e-shopu, optimalizaci klíčových slov a on-page a off-page faktorům.

Struktura e-shopu a její význam pro SEO

Struktura e-shopu má zásadní význam pro optimalizaci e-shopu. Dobře navržená struktura usnadňuje uživatelům orientaci na webu a zároveň pomáhá vyhledávačům lépe indexovat jednotlivé stránky. Pro optimalizaci struktury e-shopu doporučuji:

 • Vytvořit logickou hierarchii kategorií a podkategorií, která odpovídá sortimentu e-shopu.

 • Zajistěte, aby byly všechny důležité stránky dostupné na co nejméně kliknutí z hlavní stránky.

 • Používejte stručné a výstižné názvy kategorií a produktů obsahující klíčová slova.

 • Vytvářejte interní odkazy mezi souvisejícími stránkami, což pomáhá jak uživatelům, tak vyhledávačům.

Optimalizace klíčových slov pro e-shop

Optimalizace klíčových slov je základním krokem pro úspěšné SEO e-shopu. Správný výzkum a analýza klíčových slov zahrnuje analýzu konkurence, hledání relevantních klíčových slov s vysokým potenciálem a jejich zařazení do obsahu e-shopu. Pro optimalizaci klíčových slov doporučuji:

 • Používat nástroje pro výzkum klíčových slov, jako je Google Keyword Planner, SKLIK nebo SENUTO.

 • Zaměřit se na dlouhá klíčová slova (long-tail keywords), která mají nižší konkurenci a vyšší konverzní potenciál.

 • Zařadit klíčová slova do title tagů, meta popisků, nadpisů a obsahu stránek.

 • Optimalizovat texty produktů a kategorií tak, aby obsahovaly klíčová slova, ale zároveň byly čtivé a užitečné pro návštěvníky.

On-page a Off-page faktory v SEO pro e-shop

On-page seo e-shopu zahrnuje všechny faktory, které lze ovlivnit přímo na webových stránkách, jako jsou obsah, meta tagy, struktura webu a technické aspekty. Off-page seo se týká faktorů mimo webové stránky, jako jsou zpětné odkazy, sociální signály a online reputace. Pro úspěšné SEO e-shopu je důležité pracovat na obou skupinách faktorů:

 • On-page faktory: Optimalizujte obsah, meta tagy, strukturu webu a technické aspekty, jako je rychlost načítání stránek, responzivní design a bezpečnost (zabezpečení SSL certifikátem).

 • Off-page faktory: Budujte zpětné odkazy z autoritativních zdrojů, vytvářejte kvalitní obsah, který bude sdílen na sociálních sítích, a pracujte na online reputaci vašeho e-shopu.

Aplikací těchto klíčových prvků SEO pro e-shop zlepšíte viditelnost vašeho e-shopu ve vyhledávačích a zvýšíte šance na úspěch.

Technické SEO pro e-shop

V této části se zaměříme na technické SEO a jeho význam pro SEO optimalizaci pro e-shopy. Technické SEO zahrnuje optimalizaci rychlosti načítání stránek, responzivní design, bezpečnost a další faktory, které ovlivňují zážitek uživatelů (uživatelskou přívětivost) a indexaci stránek vyhledávači.

Jak nastavit SEO friendly e-shop?

Pro nastavení SEO friendly e-shopu je důležité zlepšit technické SEO. Následující tipy vám pomohou dosáhnout tohoto cíle:

 • Zrychlete načítání stránek pomocí optimalizace obrázků a minimalizace HTML kódu.

 • Zajistěte responzivní design, který se přizpůsobí různým velikostem obrazovky a chytrým zařízením.

 • Implementujte SSL certifikát pro zabezpečení přenosu dat mezi e-shopem a uživateli.

 • Optimalizujte strukturu webu a dbejte na funkční interní odkazování pro snadnější indexaci vyhledávači a snadnější orientaci uživatelů na stránkách vašeho internetového obchodu.

Mobilní SEO: Optimalizace pro mobilní zařízení

Mobilní SEO je stále důležitější, protože stále více uživatelů nakupuje prostřednictvím mobilních zařízení. Pro optimalizaci e-shopu pro mobilní zařízení doporučuji:

 • Zajistěte responzivní design, který se přizpůsobí různým velikostem obrazovky a smart zařízením.

 • Optimalizujte rychlost načítání stránek pro mobilní zařízení (kontrolujte výkon eshopu v Google Search Console).

 • Zjednodušte navigaci a uspořádání prvků na stránce pro snadnější ovládání na dotykových obrazovkách.

 • Testujte e-shop na různých typech mobilních zařízení a prohlížečích, abyste odhalili a opravili případné problémy.

Význam správných URL adres pro SEO

URL adresy mají významný dopad na SEO e-shopu. Správně nastavené URL adresy pomáhají vyhledávačům lépe indexovat stránky a uživatelům pomůžou k pohodlné orientaci na webu. Pro nastavení SEO friendly URL adres doporučuji:

 • Používat stručné (hezké!) a výstižné URL adresy, které obsahují klíčová slova a popisují obsah stránky.

 • Zajistěte konzistentní strukturu URL adres, která odpovídá hierarchii kategorií a podkategorií e-shopu.

 • Vyhněte se používání speciálních znaků, mezer nebo velkých písmen v URL.

 • Využijte přátelské URL adresy pro snadnější čitelnost a lepší SEO.

 • Smazané již neexistující stránky poctivě přesměrujte na funkční alternativní stránky v případech, kdy to dává smysl (například při nových modelových řadách produktů).

Aplikací těchto technických SEO prvků zlepšíte zážitek uživatelů, usnadníte indexaci stránek vyhledávači a zvýšíte viditelnost vašeho e-shopu ve výsledcích vyhledávání.

Praktické kroky pro SEO optimalizaci e-shopu

V této části se zaměříme na praktické kroky, které můžete podniknout pro SEO optimalizaci e-shopu. Budeme se věnovat hledání správných klíčových slov, optimalizaci stránek produktů a kategorií a využití obsahového marketingu pro zvýšení návštěvnosti a prodejů.

Jak najít správná klíčová slova pro váš e-shop?

Analýza klíčových slov je základním krokem pro úspěšnou SEO optimalizaci. Správně zvolená klíčová slova pomáhají zvýšit návštěvnost i prodeje. Následující tipy vám pomohou najít správná klíčová slova pro váš e-shop:

 • Využijte nástroje pro analýzu klíčových slov, jako je Google Keyword Planner, SKLIK nebo SENUTO, které vám pomohou identifikovat relevantní klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání a nízkou konkurencí.

 • Prozkoumejte klíčová slova, která používají vaši konkurenti, a zvažte, zda byste je měli také zařadit do své SEO strategie.

 • Zohledněte sezónnost a trendy v oboru, které mohou ovlivnit poptávku po určitých klíčových slovech.

 • Nezapomeňte na dlouhá klíčová slova (long-tail keywords), která mohou mít nižší objem vyhledávání, ale vyšší konverzní poměr.

Optimalizace stránek produktů a kategorií pro SEO

Stránky produktu a stránky kategorií jsou klíčové pro úspěšnou SEO optimalizaci e-shopu. Tyto stránky ovlivňují, jak dobře se váš e-shop umístí ve výsledcích vyhledávání. Pro optimalizaci těchto stránek doporučuji:

 • Zajistit, aby názvy produktů a kategorií obsahovaly relevantní klíčová slova a byly stručné a výstižné.

 • Optimalizovat meta tagy (title, description) pro stránky produktů a kategorií, aby obsahovaly klíčová slova a lákaly uživatele ke kliknutí a ke koupi zboží.

 • Vytvářet kvalitní a jedinečné popisy produktů, které poskytují užitečné informace a obsahují klíčová slova.

 • Zlepšit interní odkazování mezi stránkami produktů a kategorií, aby uživatelé snadno našli, co hledají, a vyhledávače lépe indexovaly váš e-shop.

Využití obsahového marketingu pro zvýšení návštěvnosti a prodejů

Obsahový marketing je účinný nástroj pro zvýšení návštěvnosti a růst prodejů ve vašem e-shopu. Kvalitní obsah pomáhá zaujmout pozornost uživatelů, zvýšit důvěru ve vaši značku a podpořit konverze. Pro efektivní obsahový marketing doporučuji:

 • Vytvářejte zajímavý a hodnotný obsah, který řeší potřeby a otázky vašich zákazníků, jako jsou návody (videa, PDF ke stažení, seriál rad na firemním blogu), recenze produktů nebo články o novinkách v oboru.

 • Optimalizujte obsah pro klíčová slova a zohledněte SEO faktory, jako jsou nadpisy, podnadpisy a struktura textu.

 • Využijte různé formáty obsahu, jako jsou blogové příspěvky, infografiky, videa nebo podcasty, aby jste oslovili co nejširší spektrum uživatelů.

 • Promujte svůj obsah prostřednictvím sociálních médií, e-mailového marketingu a zpětných odkazů, aby jste zvýšili jeho dosah a viditelnost.

Aplikací těchto praktických kroků pro SEO optimalizaci e-shopu zlepšíte viditelnost vašeho e-shopu ve výsledcích vyhledávání, zvýšíte návštěvnost a podpoříte prodeje.

Měření a analýza výsledků SEO

V této části se zaměříme na analýzu a měření výsledků SEO optimalizace vašeho e-shopu. Představím vám nástroje pro měření a analýzu SEO a poradím vám jak sledovat pozici e-shopu ve vyhledávačích.

SEO analýza: Jak měřit úspěšnost vaší SEO strategie?

SEO analýza je klíčová pro hodnocení úspěšnosti vaší SEO strategie. Pomocí užitečných SEO nástrojů můžete sledovat vývoj návštěvnosti, konverzí a pozic ve vyhledávačích. Následující nástroje vám pomohou měřit úspěšnost vaší SEO strategie:

 • Google Analytics: Sledujte návštěvnost, zdroje návštěvnosti, chování uživatelů a konverze ve vašem e-shopu.

 • Google Search Console: Analyzujte výkonnost vašeho e-shopu ve vyhledávání Google, sledujte pozice klíčových slov a zjistěte, jaké stránky generují nejvíce kliknutí.

 • Ahrefs nebo SENUTO: Sledujte pozice klíčových slov, zpětné odkazy a konkurenci na trhu.

 • PageSpeed Insights: Zjistěte rychlost načítání vašeho e-shopu a získejte tipy na zlepšení.

Pravidelná SEO analýza vám umožní identifikovat silné a slabé stránky vaší SEO strategie a provádět nezbytné úpravy pro zlepšení výsledků.

Vyhledávací analýza: Jak sledovat pozici vašeho e-shopu ve vyhledávačích?

Vyhledávací analýza je důležitá pro sledování pozice vašeho e-shopu ve vyhledávačích a porozumění vlivu vaší SEO strategie na viditelnost e-shopu. Následující nástroje vám pomohou sledovat pozici vašeho e-shopu ve vyhledávačích:

 • Google Search Console: Sledujte průměrnou pozici vašeho e-shopu ve výsledcích vyhledávání Google a zjistěte, jaké klíčové slovo generuje nejvíce kliknutí.

 • SENUTO, Ahrefs nebo SEMrush: Sledujte historii pozic klíčových slov, porovnejte výkonnost vašeho e-shopu s konkurencí a zjistěte, jaké klíčové slovo má největší potenciál pro zlepšení pozice.

 • SERPWatcher nebo AccuRanker: Monitorujte pozice klíčových slov ve vyhledávačích v reálném čase a získejte upozornění na významné změny.

Pravidelná vyhledávací analýza vám poskytne cenné informace o výkonnosti vašeho e-shopu ve vyhledávačích a umožní vám rychle reagovat na změny v algoritmech vyhledávačů nebo na trhu.

Další SEO vylepšení pro váš e-shop

V této části se podíváme na další SEO vylepšení pro váš e-shop, která vám pomohou zlepšit viditelnost a zvýšit návštěvnost. Zaměříme se na využití zpětných odkazů a na vytváření optimálních stránek pro SEO i uživatele.

Využití zpětných odkazů pro zvýšení viditelnosti e-shopu

Zpětné odkazy jsou jedním z klíčových faktorů, které mohou ovlivnit pozici vašeho e-shopu ve vyhledávačích. Kvalitní zpětné odkazy z relevantních a autoritativních zdrojů mohou  zlepšit vaši pozici ve výsledcích vyhledávání. Následující tipy vám pomohou získat kvalitní zpětné odkazy pro váš e-shop:

 • Vytvářejte kvalitní a užitečný obsah, který bude přirozeně získávat odkazy od ostatních webových stránek.

 • Navazujte partnerství s blogery a influencery ve vašem odvětví a nabízejte jim spolupráci na tvorbě obsahu nebo výměnu odkazů.

 • Registrujte váš e-shop v relevantních katalozích a oborových portálech.

 • Účastněte se diskuzí na fórech a sociálních sítích a získávejte odkazy na váš e-shop přirozeným způsobem.

Pravidelně sledujte získané zpětné odkazy a jejich kvalitu pomocí analytických nástrojů a udržujte si tak přehled o stavu vašeho linkového profilu.

Optimální stránka: Jak vytvořit stránku přátelskou pro SEO i uživatele?

Vytváření optimálních stránek pro SEO i uživatele je klíčové pro úspěch vašeho e-shopu. Stránky, které jsou přehledné, rychlé a uživatelsky přívětivé, přitahují více návštěvníků a zvyšují pravděpodobnost konverzí. Následující tipy vám pomohou vytvořit optimální stránky pro váš e-shop:

 • Zajistěte rychlé načítání vašich webových stránek pomocí optimalizace obrázků a minimalizace HTML kódu.

 • Vytvářejte přehlednou a logickou strukturu stránek s jednoduchou navigací a intuitivním uspořádáním obsahu.

 • Optimalizujte texty na stránkách pro klíčová slova a zároveň dbejte na čitelnost a srozumitelnost pro uživatele.

 • Zajistěte responzivní design, který se přizpůsobí různým zařízením a velikostem obrazovky..

Vytvářením optimálních stránek pro SEO i uživatele zajistíte, že váš e-shop bude atraktivní pro návštěvníky a zároveň bude dobře hodnocený vyhledávači, což povede ke zvýšení návštěvnosti a prodejů.

Shrnutí

V tomto komplexním průvodci SEO optimalizací pro váš e-shop jsem se zaměřil na základy SEO, klíčové prvky, technické aspekty, praktické kroky, měření a analýzu výsledků a další SEO vylepšení. Pro úspěšnou SEO strategii je důležité dbát na strukturu e-shopu, optimalizaci klíčových slov, on-page a off-page faktory, technické SEO a obsahový marketing. Nezapomínejte na význam mobilního SEO, správných URL adres a využití zpětných odkazů pro zvýšení viditelnosti e-shopu. Pravidelně sledujte a analyzujte výsledky vaší SEO strategie a neustále pracujte na jejím zlepšování.