Jsem SEO specialista, který pomůže vašemu webu k růstu návštěvnosti

Honza Vavřička

Pokud hledáte zkušeného SEO konzultanta nebo specialistu online marketingu se zaměřením na AI SEO, optimalizaci pro vyhledávače, PPC reklamu, sociální sítě a webdesign, rád vám pomůžu. Lektorské a konzultační činnosti, online marketingu (PPC, SEO, sociální sítě, tvorba webů) se věnuji od roku 2006.

V oblasti online marketingu se neustále vzdělávám, je to moje hobby a zároveň profese.

SEO specialista je důležitý člen marketingového týmu

V dnešním dynamickém digitálním světě je SEO specialista klíčovou osobou, která pomáhá podnikům a webovým stránkám dosáhnout úspěchu ve smyslu zvýšení viditelnosti, návštěvnosti a konverzního výkonu webů. SEO, neboli optimalizace pro vyhledávače, je proces zlepšování viditelnosti webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Pravidelná SEO správa vede k vyššímu počtu návštěvníků a potenciálních zákazníků. SEO specialista je odborník, který rozumí tomuto procesu a dokáže ho efektivně implementovat pro dosažení optimálních výsledků dle požadavků klienta.

Mám radost, že se jako marketingový poradce a specialista na SEO marketing podílím již od roku 2006 na realizaci mnoha úspěšných online projektů.

Mezi mé nejoblíbenější SEO projekty patří:

SEO specialisté, mezi které se řadím, mají širokou škálu dovedností a znalostí, které zahrnují analýzu klíčových slov, technické SEO, linkbuilding, SEO audit a mnoho dalších. Díky těmto dovednostem dokáží identifikovat slabiny webových stránek a navrhnout strategie pro jejich zlepšení

Příklad přínosu vyhledávání Google (90.000 kliknutí za 28 dní)

Níže na této stránce se podrobněji podíváme na to, co dělám, jaké dovednosti bych měl jako SEO specialista mít a jak můžu pomoci vašemu podnikání.

Co je to SEO a jakou roli hraje specialista na SEO?

SEO (Search Engine Optimization) je proces optimalizace webových stránek pro vyhledávače, jako je Google, Bing či Seznam, s cílem zlepšit jejich pozici ve výsledcích neplaceného fulltextového vyhledávání. Specialista na SEO je odborník, který se zabývá tímto procesem a pomáhá majitelům webů, podnikatelům, institucím a firmám zvýšit návštěvnost a viditelnost jejich webových stránek.

Základy SEO: Co to je a jak to funguje?

Základy SEO spočívají v několika klíčových prvcích, které ovlivňují pozici webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Mezi tyto prvky patří:

 • Kvalita obsahu: Webové stránky s kvalitním užitečným a relevantním obsahem mají vyšší šanci na lepší pozici ve výsledcích vyhledávání.

 • Klíčová slova: Správný výběr a umístění klíčových slov v obsahu stránky je zásadní pro zlepšení pozice ve vyhledávačích. Do obsahu stránky počítám také meta obsah v HTML kódu webu, na který nesmíme při optimalizaci www stránek zapomínat.

 • Technické SEO: Optimalizace technických aspektů webových stránek, jako je rychlost načítání, responzivita a struktura URL, přispívá k lepšímu hodnocení vyhledávači. Doporučuji dbát na kontrolu Core Web Vitals v Google Search Console.

 • Linkbuilding: Získávání kvalitních zpětných odkazů z jiných webových stránek zvyšuje důvěryhodnost a autoritu vašeho webu ve vyhledávačích.

Role a práce SEO specialisty

Moje práce SEO specialisty zahrnuje širokou škálu úkolů a povinností, které mají za cíl zlepšit pozici webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Mezi tyto úkoly patří:

 • Analýza klíčových slov: Identifikace a výběr nejvhodnějších klíčových slov pro obsah webových stránek.

 • Optimalizace obsahu: Zlepšení kvality a struktury obsahu na webových stránkách s ohledem na klíčová slova a potřeby uživatelů.

 • Technické SEO: Řešení technických problémů a optimalizace webových stránek pro lepší indexaci a hodnocení vyhledávači.

 • Linkbuilding: Získávání kvalitních zpětných odkazů a budování autority webových stránek. K budování odkazů využívám také celebrity marketing.

 • Monitoring a analýza výsledků: Sledování výkonu webových stránek ve výsledcích vyhledávání a identifikace oblastí pro další zlepšení.

Příklad dosažení 1. pozice na Googlu díky SEO

Jaký význam má SEO specialista pro online marketing?

V rámci online marketingu hraje SEO specialista klíčovou roli při dosahování úspěchu marketingových strategií. Díky svým dovednostem a znalostem dokáže SEO specialista:

 • Zvýšit návštěvnost a viditelnost webových stránek ve výsledcích vyhledávání, což vede k vyššímu počtu potenciálních zákazníků.

 • Optimalizovat obsah a strukturu webových stránek tak, aby lépe vyhovovaly potřebám uživatelů a zároveň splňovaly požadavky vyhledávačů.

 • Identifikovat a řešit technické problémy, které by mohly bránit úspěchu online marketingových kampaní.

 • Posilovat autoritu a důvěryhodnost webových stránek prostřednictvím kvalitního linkbuildingu a dalších SEO technik.

Tímto způsobem přispívá SEO specialista k úspěchu online marketingových strategií a pomáhá podnikům dosáhnout svých cílů v digitálním prostředí.

Vlastnosti ideálního SEO specialisty

Pro úspěšné působení v oblasti SEO je důležité, aby ideální SEO specialista disponoval určitými vlastnostmi a dovednostmi. Tyto vlastnosti zahrnují:

 • Analýza a strategické myšlení: Schopnost analyzovat data, identifikovat trendy a navrhovat efektivní SEO strategie.

 • Empatie a naladění na stejnou vlnu: Z mého pohledu je velmi důležitá první schůzka s klientem a společná analýza aktuálních potřeb v rámci online projektu.

 • Zkušenosti v oblasti SEO s přesahem do PPC: Ideálního SEO specialistu si představuji jako zkušeného markeťáka, který zvládá nejen práci SEO specialisty, ale dokáže klientovi poradit také se SEO reklamou a PPC kampaněmi (například Google Ads PPC reklamy).

 • Technické znalosti: Porozumění technickým aspektům webových stránek a schopnost řešit technické problémy. Určitě také pomůže znalost HTML kódu.

 • Kreativita a inovace: Schopnost přicházet s novými a originálními nápady pro zlepšení SEO výkonu webových stránek.

 • Komunikační dovednosti: Schopnost efektivně komunikovat s klienty, kolegy a dalšími zúčastněnými stranami.

 • Průběžné vzdělávání: Neustálé sledování nových trendů a technik v oblasti SEO a jejich aplikace v praxi.

 • Public relations: ideální SEO specialista by měl šikovně využívat PR a možnosti mediální podpory.

 • Pro lokální SEO je ideální regionální specialista. Například pro Plzeň je vhodný SEO konzultant z Plzně.

Moc děkuji za pamětní medaili od Nadačního fondu IT people. Projekt Počítače dětem budu podporovat i nadále.

"Pro úspěch SEO projektu je z mého pohledu důležité pozorně vnímat potřeby klienta, shodnout se na prioritách a nakonec sladit ambice a rozpočet tak, aby cíle byly realizovatelné. Empatie a efektivita!" Honza Vavřička, SEO specialista

Dovednosti a znalosti, které by měl mít vhodný SEO specialista

Vhodný SEO specialista by měl mít širokou škálu dovedností a znalostí, které mu umožní efektivně pracovat na zlepšení pozice webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Mezi tyto dovednosti a znalosti patří:

 • Znalost principů SEO: Porozumění základním principům a technikám používaným v SEO, jako je analýza klíčových slov, optimalizace obsahu, technické SEO a linkbuilding.

 • Práce s nástroji pro SEO: Zkušenosti s používáním různých SEO nástrojů, jako jsou Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs nebo Moz. Můj oblíbený online nástroj pro SEO projekty je SENUTO.

 • HTML a CSS: Základní znalosti HTML a CSS pro úpravu a optimalizaci webových stránek.

 • Copywriting a tvorba obsahu: Schopnost psát kvalitní a relevantní obsah, který je optimalizován pro vyhledávače a zároveň přitažlivý pro uživatele.

 • Práce s daty a analýza: Schopnost analyzovat data a výsledky SEO kampaní a na základě toho navrhovat další kroky pro zlepšení.

 • Certifikace v oblasti analýzy dat webových stránek

Jak jsem se stal specialistou na SEO?

Proces stávání se SEO specialistou obsahuje několik kroků, které zahrnují potřebné vzdělání a zkušenosti. U mě osobně mohu uvést tyto kroky:

 1. Vzdělání: Zaměřil jsem se na získání vzdělání v oblasti online marketingu, informatiky a v oborech souvisejících s webovým vývojem a designem. Pro práci SEO specialisty se mi velmi hodí znalost angličtiny, díky které mohu využít poznatky a SEO techniky zahraničních kolegů a kolegyň. Vystudoval jsem Univerzitu Jana Amose Komenského Praha (lektor marketingu), LIGS University Prague (profesní titul MBA), VOŠ Ekonomických studií Praha (personální marketing, HR).

 2. Seznámil jsem se s principy SEO: Naučil jsem se nejprve základy SEO, jako je analýza klíčových slov, optimalizace obsahu, technické SEO a linkbuilding. V tomto bodě mi na úplném začátku pomohli zkušenější marketingový specialisté, kteří vytvořili zajímavé online kurzy nebo nabízeli osobní workshopy a přednášky. Doporučuji na začátek například GOOGLE DIGITÁLNÍ GARÁŽ.

 3. Praxe: Získal jsem praktické zkušenosti v SEO projektech, ať už pro vlastní webové stránky nebo jako součást týmu. Můj první web jsem vytvořil v roce 2006 v HTML a od té doby jsem nasbíral zkušenosti jako editor webů, odborník na SEO pro eshop, následně jsem pracoval jako specialista na PPC kampaně, SEO konzultant. Po té jsem postoupil na manažerské pozice a řídil SEO projekty, byl jsem marketingovým manažerem a CEO online marketingové agentury. Nyní se soustředím na roli poradce, lektora a SEO specialisty.

 4. Nové trendy: Neustále sledujte nové trendy a techniky v oblasti SEO a zúčastňuji se školení, konferencí a workshopů.

 5. Síťování: Navazuji kontakty s ostatními SEO specialisty a profesionály v oblasti online marketingu, abych získal nové znalosti a zkušenosti.

 6. Portfolio: Vytvářím si portfolio SEO projektů a případové studie, které můžu prezentovat potenciálním klientům.

 7. Tvořím a buduji: Stále zakládám nové weby, blogy a online magazíny. Pomáhám s vytvářením nových webů investorům a sám si také buduji vlastní portfolio médií.

 8. Případové studie: vytvářím infografiky týkající se realizovaných online projektů.

Příklad získání 50.000 uživatelů pro web klienta.

Stát se úspěšným SEO specialistou vyžaduje čas, trpělivost a neustálé vzdělávání. Věřím, že s pevným odhodláním a správným přístupem budu i nadále dosahovat úspěchu v této dynamické a vysoce konkurenční oblasti.

Nástroje a techniky, které jako SEO specialista používám

Pro efektivní práci v oblasti SEO je důležité, abych ovládal širokou škálu nástrojů a technik. Tyto nástroje a techniky zahrnují:

SEO analýza webu: Jak to funguje?

SEO analýza webu je proces, při kterém zkoumám různé aspekty webové stránky, abych zjistil, jak dobře je optimalizována pro vyhledávače. Tento proces zahrnuje analýzu obsahu, struktury, technických aspektů a zpětných odkazů. Důležitost SEO analýzy webu spočívá v identifikaci slabých míst a příležitostí pro zlepšení, které mohou vést k lepším pozicím ve výsledcích vyhledávání.

SEO audit: Proč je důležitý?

SEO audit je důkladné hodnocení webové stránky z hlediska SEO. Jeho cílem je identifikovat problémy a nedostatky, které brání webové stránce dosáhnout lepších pozic ve výsledcích vyhledávání. Důležitost SEO auditu spočívá v tom, že poskytuje konkrétní doporučení a návrhy pro zlepšení, které mohou vést k úspěšné SEO strategii.

Linkbuilding a jeho význam v SEO

Linkbuilding je technika, která spočívá v získávání kvalitních zpětných odkazů na vaši webovou stránku. Tyto odkazy působí jako "signál" pro vyhledávače, které hodnotí popularitu a důvěryhodnost vaší webové stránky. V rámci SEO má linkbuilding klíčový význam, protože silný profil zpětných odkazů společně s kvalitním obsahem na vašem webu může výrazně zlepšit pozice webové stránky ve výsledcích vyhledávání. Tuto činnost obvykle zajišťuje link builderka nebo link builder v SEO oddělení marketingové agentury.

Technické SEO: Co to znamená a proč je důležité?

Technické SEO se zaměřuje na optimalizaci technických aspektů webové stránky, jako je rychlost načítání, indexace, struktura URL a bezpečnost (SSL certifikát). Důležitost technického SEO spočívá v tom, že tyto faktory mají přímý vliv na to, jak dobře vyhledávače mohou procházet, indexovat a hodnotit webovou stránku. Optimalizace technických aspektů webové stránky je nezbytná pro dosažení lepších pozic ve výsledcích vyhledávání.

Analýza klíčových slov: Jak na to?

Analýza klíčových slov je proces, při kterém identifikuji a vyhodnocuji slova a fráze, které uživatelé používají při vyhledávání v internetových vyhledávačích. Tento proces zahrnuje analýzu konkurence a hledanosti klíčových slov. Důležitost analýzy klíčových slov pro SEO spočívá v tom, že správný výběr a použití klíčových slov může vést k lepšímu zaměření na cílovou skupinu a zvýšení návštěvnosti webové stránky.

Příklad přínosu SEO aneb Kumulativní návštěvnost dosáhla hdonoty 20.000 uživatelů během 1. roku spolupráce.

SEO konzultant versus SEO specialista

V oblasti SEO se často setkávám s pojmy SEO konzultant a SEO specialista (anglicky: seo specialist). Ačkoli se mohou zdát podobné, jejich role a povinnosti se liší. V následujících odstavcích se podrobněji podíváme na práci SEO konzultanta a porovnáme ji s prací SEO specialisty.

Práce SEO konzultanta: Jak se liší od SEO specialisty?

Má práce SEO konzultanta spočívá především v poskytování odborných rad a doporučení klientům ohledně jejich SEO strategie. Jako konzultant se zaměřuji na analýzu webových stránek, identifikaci problémů a příležitostí pro zlepšení a navrhování řešení. Na rozdíl od SEO specialisty, který se často zabývá konkrétními úkoly, jako je optimalizace obsahu, linkbuilding nebo technické SEO, jako konzultant poskytuji širší pohled na celkovou strategii (tzv. strategická SEO analýza)a pomáhám klientům dosáhnout lepších výsledků ve vyhledávačích.

Jako SEO specialista pracuji přímo na implementaci doporučení a řešení, které navrhnu ze širšího úhlu pohledu v rámci byznys strategie po dohodě s klientem. Zaměřuju si na konkrétní úkoly a techniky, které mají přímý vliv na pozice webových stránek ve výsledcích vyhledávání a zároveň poskytuji strategický pohled.

Dobrý SEO konzultant může být vhodnější volbou v některých situacích. Například pokud máte již tým SEO specialistů, ale potřebujete externí pohled na vaši strategii a identifikaci příležitostí pro zlepšení, může být konzultant tou správnou volbou. Konzultant vám může poskytnout nezávislé hodnocení vaší práce a navrhnout řešení, která by mohla být pro váš tým obtížně identifikovatelná.

SEO konzultant je také vhodný, pokud potřebujete pomoc s vytvořením celkové SEO strategie, ale máte dostatečné zdroje na její implementaci. V tomto případě konzultant poskytne odborné rady a doporučení, zatímco váš tým se bude zabývat jejich realizací.

Na druhou stranu, pokud potřebujete konkrétní úkoly, jako je optimalizace obsahu, linkbuilding nebo technické SEO, a nemáte dostatečné zdroje na jejich realizaci, může být lepší volbou najmout SEO specialistu, který se bude zabývat pouze těmito úkoly.

Jak můžu pomoci vašemu podnikání?

Existuje několik způsobů, jakými můžu pomoci zlepšit viditelnost vašeho projektu na českém internetu. V následujících odstavcích se podíváme na některé z hlavních služeb SEO, které nabízím:

Zlepšení viditelnosti vašich webových stránek ve výsledcích vyhledávání

Jedním z hlavních cílů SEO specialisty je zlepšit pozici webových stránek ve výsledcích vyhledávání (SERP). To zahrnuje optimalizaci obsahu, technické SEO, linkbuilding a další techniky, které pomáhají zvýšit autoritu a důvěryhodnost webových stránek. Vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání znamenají větší viditelnost, což může vést k vyššímu počtu návštěvníků a potenciálních zákazníků.

Lokální SEO: Jak může pomoci vašemu místnímu podnikání?

Lokální SEO je důležitým aspektem optimalizace pro místní podniky, které se zaměřují na zákazníky v určité geografické oblasti. SEO specialista může pomoci zlepšit viditelnost vašeho podniku ve výsledcích vyhledávání pro konkrétní lokalitu, což může zvýšit návštěvnost webových stránek a prodej. To zahrnuje optimalizaci webových stránek pro local business SEO, správu online recenzí a hodnocení, zápis do místních adresářů a další techniky zaměřené na zvýšení lokální přítomnosti (Google mapy, Firmy.cz, apod.).

Výhody spolupráce se SEO specialistou

Spolupráce vám přinese řadu výhod, mezi které řadím:

 • Zlepšení viditelnosti ve výsledcích vyhledávání, což vede k vyššímu počtu návštěvníků a potenciálních zákazníků.

 • Expertní znalosti a dovednosti v oblasti SEO, které vám pomohou dosáhnout lepších výsledků rychleji a efektivněji.

 • Průběžná optimalizace a aktualizace vašich webových stránek, aby byly v souladu s nejnovějšími trendy a algoritmy vyhledávačů.

 • Ušetření času a zdrojů, které byste museli věnovat vlastnímu výzkumu a implementaci SEO strategií.

 • Možnost zaměřit se na další aspekty vašeho podnikání, zatímco já se postarám o optimalizaci vašich webových stránek.

 • SEO konzultace a zlepšovací návrhy pro váš byznys na základě mých zkušeností z realizace online projektů již od roku 2006.

 • Reporting klientovi je samozřejmostí. Průběžně poskytuji data o průběhu projektu a vše diskutujeme osobně či pomocí online komunikace.

Souhrn

Podrobně jsem vás seznámil s mou rolí SEO specialisty a s přínosem optimalizačního specialisty pro online marketing. Prošli jsme si základy SEO, vlastnosti ideálního SEO specialisty, nástroje a techniky, které používám, a také rozdíly mezi SEO konzultantem a SEO specialistou. Dále jsme se zaměřili na to, jak mohu jako SEO specialista pomoci vašemu podnikání, zejména v oblasti zlepšení viditelnosti webových stránek ve výsledcích vyhledávání ať už celorepublikově anebo v rámci cíleného lokálního SEO.

Výhody spolupráce

Spolupráce vám přinese řadu výhod, jako je zlepšení viditelnosti ve výsledcích vyhledávání, expertní znalosti a dovednosti v oblasti SEO, průběžná optimalizace a aktualizace vašich webových stránek, úspora času a zdrojů a možnost zaměřit se na další aspekty vašeho podnikání. 

Investice do kvalitních SEO služeb vám může přinést dlouhodobé výsledky a zvýšit konkurenceschopnost vašeho podniku na trhu.

Těším se na spolupráci!

Honza Vavřička


Vzdělání

 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha
 • LIGS University Prague
 • VOŠ Ekonomických studií Praha

Certifikáty

 • Google Analytics
 • Google certifikát Digitální garáž
 • Chytrá marketingová strategie
 • Profesní titul MBA (specializace: e-commerce, SEO je pilířem online marketingu)
 • Optimalizace pro zbožové vyhledávače
 • Absolvent webové univerzity AMSP ČR, Mediatel
 • HTML, tvorba www stránek
 • Certifikát lektora vzdělávacího kurzu Marketing a obchod
 • Inbound Marketing Certified Professional
 • Professional Internet Marketer (SEO in Practice)
 • SEO pro webmastery
 • E-mail marketing
 • Google AdWords
 • PPC reklama
 • Budování zpětných odkazů
 • SEO copywriting
 • Marketing na sociálních sítích (Twitter, Facebook)

Certifikáty, osvědčení z oblasti marketingu