Co je technické SEO: definice a klíčové prvky

Technické SEO je oblast optimalizace webových stránek, která se zaměřuje na zlepšení jejich technických aspektů, aby byly snadno procházeny a indexovány vyhledávači. Na této stránce se společně podíváme na definici technického SEO a proč je důležité, a také na klíčové prvky, které tvoří základní SEO.

Definice technického SEO: Co to znamená a proč je důležité?

Technické SEO zahrnuje optimalizaci webových stránek z hlediska jejich technických aspektů, jako jsou:

 • rychlost načítání
 • struktura URL
 • indexace, crawling
 • bezpečnost a další. 

Cílem technického SEO je zlepšit uživatelskou zkušenost a zároveň usnadnit robotům vyhledávačů procházení a indexaci stránek. 

"Důležitost technického SEO spočívá v tom, že bez správně nastavených technických aspektů může být i kvalitní obsah na stránkách špatně hodnocen vyhledávači, což vede k nižšímu umístění ve výsledcích vyhledávání." Jan Vavřička - SEO konzultant

Klíčové prvky technického SEO: Co je třeba zvážit?

Při optimalizaci stránek z hlediska technického SEO je důležité zohlednit následující klíčové prvky:

 • Crawling a indexace: Zajištění snadného procházení a indexace stránek roboty vyhledávačů, například pomocí souboru robots.txt nebo XML sitemap.

 • Struktura URL: Vytváření jednoduchých a srozumitelných URL adres, které usnadňují navigaci uživatelům i robotům vyhledávačů.

 • Rychlost načítání stránek: Optimalizace rychlosti načítání stránek pro zlepšení uživatelské zkušenosti a snížení míry opuštění stránek.

 • Bezpečnost: Zabezpečení stránek pomocí SSL certifikátu (HTTPS) pro zvýšení důvěryhodnosti a ochrany uživatelských dat.

 • Mobile friendly: Optimalizace stránek pro mobilní zařízení, aby byly snadno použitelné na různých typech obrazovek a zařízení.

 • Strukturovaná data: Použití strukturovaných dat pro zlepšení prezentace stránek ve výsledcích vyhledávání a zvýšení viditelnosti.

 • Kanonizace a duplicitní obsah: Řešení problémů s duplicitním obsahem a kanonizací, aby se zabránilo penalizaci od vyhledávačů.

Zohlednění těchto klíčových prvků při optimalizaci technického SEO vám pomůže zlepšit uživatelskou zkušenost, usnadnit robotům vyhledávačů práci a dosáhnout lepších pozic ve výsledcích vyhledávání.

Technická SEO analýza a audit: Jak na to?

Pro úspěšnou optimalizaci webových stránek je důležité provést technickou SEO analýzu a technický SEO audit. V této části se zaměříme na postupy a nástroje, které lze využít pro provedení těchto analýz a auditů, a také na to, jak identifikovat a řešit technické problémy, které mohou negativně ovlivnit SEO optimalizaci.

Jak provést technický SEO audit: krok za krokem

Technický SEO audit je proces, který zahrnuje kontrolu a analýzu různých technických aspektů webových stránek. Následující kroky vám pomohou provést účinný technický SEO audit:

 1. Stanovení cílů auditu: Určete, co chcete auditovat a jaké problémy chcete identifikovat a řešit.

 2. Výběr nástrojů: Vyberte si nástroje, které vám pomohou provést technickou SEO analýzu a audit, například Google Search Console, Senuto, Screaming Frog nebo Ahrefs.

 3. Provedení auditu: S využitím vybraných nástrojů zkontrolujte technické aspekty stránek, jako jsou rychlost načítání, struktura URL, indexace, crawling, bezpečnost a další.

 4. Identifikace problémů: Na základě výsledků auditu identifikujte technické problémy, které je třeba řešit.

 5. Navržení řešení: Navrhněte konkrétní řešení pro identifikované technické problémy.

 6. Implementace řešení: Proveďte navržená řešení a sledujte jejich dopad na technické SEO a celkovou kvalitu stránek.

 7. Monitoring a optimalizace: Pravidelně sledujte výsledky implementovaných řešení a dále optimalizujte technické aspekty stránek.

Provádění technického SEO auditu vám pomůže identifikovat a řešit problémy, které mohou negativně ovlivnit SEO a uživatelskou zkušenost na vašich webových stránkách.

Technická SEO analýza: Jak identifikovat a řešit technické problémy

Identifikace a řešení technických problémů je klíčovou součástí technické SEO analýzy. Následující rady a postupy vám pomohou identifikovat a řešit tyto problémy:

 • Analýza rychlosti načítání: Zkontrolujte rychlost načítání stránek a identifikujte faktory, které ji zpomalují. Optimalizujte obrázky, skripty a další prvky, které mohou ovlivnit rychlost načítání.

 • Prověření indexace a crawlingu: Zkontrolujte, zda jsou vaše stránky správně indexovány a procházeny roboty vyhledávačů. Řešte problémy s blokováním robotů, chybami v souboru robots.txt nebo XML sitemap.

 • Kontrola struktury URL: Zkontrolujte strukturu URL adres a zajistěte, aby byly jednoduché, srozumitelné a konzistentní.

 • Analýza bezpečnosti: Zkontrolujte, zda je váš web zabezpečen pomocí SSL certifikátu (HTTPS) a řešte případné bezpečnostní problémy.

 • Optimalizace pro mobilní zařízení: Zkontrolujte, zda je váš web optimalizován pro mobilní zařízení a řešte problémy s responzivním designem nebo rychlostí načítání na mobilních zařízeních.

 • Řešení duplicitního obsahu a kanonizace: Identifikujte a řešte problémy s duplicitním obsahem a kanonizací, aby se zabránilo penalizaci od vyhledávačů.

Pravidelná technická SEO analýza a řešení identifikovaných technických problémů vám pomohou zlepšit uživatelskou zkušenost, usnadnit robotům vyhledávačů práci, dosáhnout lepších pozic ve výsledcích vyhledávání a zvýšit návštěvnost webu.

Technické aspekty SEO: Co je třeba zvážit?

V této části se podíváme na některé klíčové technické aspekty SEO, které by měly být při optimalizaci webových stránek zohledněny.

Crawling a indexace: Jak robotům vyhledávačů usnadnit práci

Crawling je proces, při kterém roboti vyhledávačů procházejí webové stránky a shromažďují o nich informace. Indexace je následný proces, při kterém jsou tyto informace uloženy do databáze vyhledávače. Pro lepší SEO je důležité optimalizovat tyto procesy a usnadnit robotům vyhledávačů práci. Následující tipy vám pomohou:

 • Optimalizace souboru robots.txt: Ujistěte se, že váš soubor robots.txt správně řídí roboty vyhledávačů a neblokuje důležité stránky.

 • Řešení chyb v indexaci: Identifikujte a opravte chyby v indexaci, které mohou způsobit, že některé stránky nebudou správně zaindexovány.

 • Optimalizace interního odkazování: Zlepšete interní odkazování na vašem webu, aby roboti vyhledávačů snadněji našli a zaindexovali důležité stránky.

Struktura URL a XML sitemap: Jak zlepšit navigaci na vašem webu

Struktura URL a XML sitemap jsou důležité pro navigaci na vašem webu a pro lepší SEO. Následující rady vám pomohou vytvořit efektivní strukturu URL a XML sitemap:

 • Jednoduché a srozumitelné URL: Vytvářejte jednoduché a srozumitelné URL adresy, které snadno popisují obsah stránky a jsou snadno čitelné pro uživatele i roboty vyhledávačů.

 • Konzistentní struktura URL: Udržujte konzistentní strukturu URL napříč celým webem, aby byla navigace snadnější a roboti vyhledávačů mohli snadněji procházet a indexovat stránky.

 • Vytvoření XML sitemap: Vytvořte sitemap.xml, který obsahuje seznam všech důležitých stránek na vašem webu a jejich aktualizační frekvenci. Tento soubor pomáhá robotům vyhledávačů snadněji najít a zaindexovat stránky.

Rendering a strukturovaná data: Jak zlepšit prezentaci vašeho webu ve výsledcích vyhledávání

Rendering je proces, při kterém se webová stránka zobrazuje v prohlížeči uživatele. Strukturovaná data jsou informace ve formátu, který je snadno čitelný pro roboty vyhledávačů. Tyto aspekty ovlivňují, jak je váš web prezentován ve výsledcích vyhledávání. Následující tipy vám pomohou zlepšit rendering a strukturovaná data:

 • Optimalizace kódu pro rychlejší rendering: Zjednodušte a minimalizujte kód vašeho webu, aby se stránky rychleji načítaly a renderovaly.

 • Použití strukturovaných dat: Použijte strukturovaná data ve formátu, který je podporován vyhledávači, aby roboti vyhledávačů snadno identifikovali důležité informace na vašem webu.

 • Testování a ladění renderingu: Pravidelně testujte a laďte rendering vašeho webu, aby byl zajištěn optimální výkon a správné zobrazení ve výsledcích vyhledávání.

Stavové kódy a SSL certifikát (HTTPS): Jak zabezpečit web a zlepšit jeho důvěryhodnost

Stavové kódy jsou zprávy, které poskytují informace o stavu webových stránek. SSL certifikát (HTTPS) je technologie, která zabezpečuje komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem uživatele. Tyto aspekty jsou důležité pro zabezpečení a důvěryhodnost vašeho webu. Následující tipy vám pomohou zabezpečit váš web a zlepšit jeho důvěryhodnost:

 • Správné nastavení stavových kódů: Ujistěte se, že váš web správně používá stavové kódy (např. 200 OK, 404 Not Found, 301 Moved Permanently) pro různé situace.

 • Implementace SSL certifikátu (HTTPS): Přejděte na HTTPS, což zabezpečuje komunikaci mezi vaším webem a prohlížečem uživatele, a zlepšuje důvěryhodnost vašeho webu.

 • Monitorování a řešení bezpečnostních problémů: Pravidelně sledujte a řešte bezpečnostní problémy, které mohou ohrozit vaši webovou stránku a její důvěryhodnost.

Optimalizace těchto technických aspektů SEO vám pomůže zlepšit uživatelskou zkušenost, usnadnit robotům vyhledávačů práci a dosáhnout lepších pozic ve výsledcích vyhledávání.

Kanonizace a duplicitní obsah: Jak se vyhnout penalizaci od vyhledávačů

Kanonizace a duplicitní obsah mohou vést k penalizaci od vyhledávačů. Následující rady vám pomohou řešit tyto problémy:

 • Použití kanonických URL: Nastavte kanonické URL pro stránky s podobným obsahem, aby vyhledávače věděly, kterou stránku preferovat.

 • Řešení duplicitního obsahu: Identifikujte a odstraňte duplicitní obsah na vašem webu, abyste předešli penalizaci od vyhledávačů.

 • 301 přesměrování: Použijte 301 přesměrování pro trvale přesunuté stránky, aby vyhledávače správně indexovaly novou URL.

Mobile friendly: Jak optimalizovat web pro mobilní zařízení

Mobile first! Optimalizace webu pro mobilní zařízení je velmi důležitá pro uživatelskou zkušenost a SEO. Následující rady a doporučení vám pomohou optimalizovat váš web pro mobilní zařízení:

 • Responzivní design: Použijte responzivní design, který automaticky přizpůsobuje velikost a rozložení stránky podle velikosti obrazovky.

 • Optimalizace velikosti textu a tlačítek: Ujistěte se, že text a tlačítka jsou dostatečně velké a snadno čitelné na malých obrazovkách.

 • Testování na různých zařízeních: Pravidelně testujte váš web na různých mobilních zařízeních a prohlížečích, abyste zajistili optimální uživatelskou zkušenost.

Jak integrovat technické SEO do celkové SEO strategie?

Realizace SEO zahrnuje integraci technického SEO do celkové SEO strategie. Následující rady a doporučení vám pomohou dosáhnout tohoto cíle:

 1. Stanovte priority: Identifikujte nejdůležitější technické problémy, které je třeba řešit, a stanovte priority pro jejich řešení.

 2. Pravidelné audity: Provádějte pravidelné technické SEO audity, abyste identifikovali a řešili nově vzniklé problémy.

 3. Spolupráce s vývojáři: Spolupracujte s vývojáři vašeho webu, aby byly technické SEO úpravy správně implementovány.

 4. Monitoring výkonu: Sledujte výkon vašeho webu ve vyhledávačích a analyzujte dopad technických SEO úprav na pozice ve výsledcích vyhledávání.

 5. Neustálé vzdělávání: Udržujte se v obraze o nových technických SEO trendech a postupech, abyste mohli svou strategii průběžně aktualizovat a zlepšovat.

Jak vám můžeme pomoci zlepšit vaše technické SEO?

Naše služby v oblasti SEO se zaměřují na následující klíčové aspekty technického SEO:

 • Technický SEO audit: Provedeme audit vašeho webu, abychom identifikovali technické problémy, které mohou ovlivnit jeho výkon ve vyhledávačích.

 • Optimalizace rychlosti načítání stránek: Analyzujeme rychlost načítání vašeho webu a připravíme podklady pro vašeho dodavatele webu.

 • Mobile friendly optimalizace: Otestujeme, zda je váš web optimalizován pro mobilní zařízení, což je důležitý faktor pro vyhledávače.

 • Řešení duplicitního obsahu a kanonizace: Pomůžeme vám vyřešit problémy s duplicitním obsahem a správně nastavit kanonické URL, abyste se vyhnuli penalizaci od vyhledávačů.

 • Optimalizace struktury URL a XML sitemap: Zlepšíme strukturu URL a optimalizujeme XML sitemap pro lepší navigaci a indexaci vašeho webu.

Naši specialisté vám poskytnou konkrétní doporučení a řešení pro zlepšení technického SEO vašeho webu, což povede k lepším pozicím ve výsledcích vyhledávání a zvýšení návštěvnosti.