SEO analýza

"Pokud potřebujete zlepšit nalezitelnost vašeho firemního webu ve výsledcích fulltextového vyhledávání, doporučuji vám nejprve realizovat SEO analýzu a zkontrolovat zdraví webu (Core Web Vitals). Pracuji jako marketingový poradce a SEO konzultant již od roku 2006 a rád vám pomohu se zvýšením návštěvnosti webu " Jan Vavřička

V tomto článku se dozvíte, jak provádět SEO analýzu, jaké nástroje používat, jak zanalyzovat klíčová slova, provést technický SEO audit, analyzovat zpětné odkazy a mnoho dalšího. Ať už jste začátečník nebo pokročilý uživatel, tento průvodce vám poskytne ucelený přehled o tom, jak provádět účinnou SEO analýzu a využít její výsledky pro zlepšení viditelnosti a návštěvnosti vašeho webu.

Co je SEO analýza a proč je důležitá?

SEO analýza je proces, který zahrnuje zkoumání a hodnocení různých aspektů webových stránek s cílem zlepšit jejich viditelnost ve vyhledávačích. SEO je pro podnikání velmi důležité, protože vyšší pozice vašeho webu ve výsledcích vyhledávání znamenají více návštěvníků a potenciálně vyšší konverze (nákupy).

 Abychom pochopili, jak funguje SEO, je třeba se zaměřit na tři hlavní oblasti: 

3 základní principy SEO analýzy (technický stav webu, klíčová slova, obsah)

 1. SEO analýza webu se zaměřuje na technický stav a zdraví webu, strukturu a design vašich firemních internetových stránek. Je důležité prověřit a zajistit, že jsou vaše stránky rychlé, zabezpečené a responzivní, aby byly snadno přístupné pro uživatele i vyhledávače.
 2. SEO analýza klíčových slov zahrnuje identifikaci a hodnocení slov a frází, které lidé používají při hledání produktů, služeb nebo informací, které nabízíte. Klíčová slova jsou základem pro optimalizaci obsahu a pomáhají vyhledávačům lépe porozumět, co vaše stránky nabízejí.
 3. Analýza obsahu webu zahrnuje hodnocení kvality, relevanci a jedinečnosti textů, obrázků a dalších prvků na vašem webu. Kvalitní obsah je velmi důležitý pro udržení návštěvníků na vašich stránkách a pro získání pozitivního hodnocení od vyhledávačů.

Důležitost SEO analýzy pro optimalizaci webu

SEO analýza je klíčová pro úspěšnou optimalizace webu, protože vám poskytuje cenné informace o tom, co funguje a co je třeba zlepšit. Bez ní byste mohli ztrácet návštěvníky a potenciální zákazníky kvůli špatnému umístění ve výsledcích vyhledávání nebo neuspokojivému uživatelskému zážitku.

SEO analýza vám také pomáhá identifikovat konkurenční výhody a slabiny vašich internetových stránek ve srovnání s konkurencí. Tímto způsobem můžete přizpůsobit svou strategii a zaměřit se na oblasti, které vám přinesou největší návratnost investic.

Prováděním pravidelných SEO analýz získáváte hlubší porozumění o tom, jak se mění trendy ve vyhledávání a jak na ně reagovat. To vám umožní udržet si konkurenceschopnost a zajistit, že váš web bude i nadále přitažlivý pro návštěvníky a vyhledávače.

Mohlo by vás zajímat: využijte sílu AI SEO pro zvýšení viditelnosti vašeho webu!

Jak provádět SEO analýzu

Pro úspěšné provádění SEO analýzy je důležité postupovat systematicky, dbát na rankovací faktory, prověřit linkbuilding, stav indexace webových stránek, zkontrolovat sociální sítě a využívat vhodných SEO nástrojů. V následujících odstavcích se podíváme na jednotlivé fáze SEO analýzy, nástroje, které můžete použít, a jak provést jednoduchou SEO analýzu zdarma.

Fáze SEO analýzy: od klíčových slov po technický audit

6 fází SEO analýzy obsahuje následující kroky:

 1. Analýza klíčových slov: Identifikace a hodnocení klíčových slov a frází, které jsou pro váš web relevantní a které používají uživatelé při hledání. Nezapomeňte na lokální SEO.

 2. Technický SEO audit: Kontrola technických aspektů vašeho webu, jako jsou rychlost načítání, responzivita, struktura URL a další faktory, které mohou ovlivnit jeho viditelnost ve vyhledávačích.

 3. Analýza obsahu: Hodnocení kvality, relevance a jedinečnosti textů, obrázků a dalších prvků na vašem webu.

 4. Analýza zpětných odkazů: Zjištění a hodnocení kvality odkazů, které směřují na váš web, a identifikace příležitostí pro získání nových odkazů (analýze odkazového portfolia konkurence).

 5. On-page a Off-page faktory: Kontrola faktorů, které ovlivňují viditelnost vašeho webu ve vyhledávačích, jako jsou meta tagy, struktura nadpisů, interní odkazy a další.

 6. All page faktory: Kontrola opakujících se SEO prvků na všech stránkách webu. Je důležité posoudit vhodnost umístění obsahových prvků do globální šablony webu.

Nástroje pro efektivní SEO analýzu

Pro SEO analýzu je možné využít řadu nástrojů, které vám usnadní práci a poskytnou cenné informace. Mezi nejpopulárnější nástroje pro SEO analýzu patří:

 • Google Analytics 4: Tento nástroj od společnosti Google vám poskytne podrobné informace o návštěvnosti vašeho webu, zdrojích návštěvníků, chování uživatelů a dalších důležitých metrikách.

 • Nástroje pro klíčová slova: Aplikace jako Google Ads Keyword Planner, SKLIK, SENUTO, Ahrefs nebo SEMrush vám pomohou identifikovat a analyzovat klíčová slova a fráze, které jsou pro váš web relevantní.

 • SEO auditové nástroje: Nástroje jako Screaming Frog nebo Sitebulb vám umožní provést technický SEO audit vašeho webu a identifikovat potenciální problémy.

Jak provést jednoduchou SEO analýzu zdarma

Chcete-li provést jednoduchou SEO analýzu zdarma, můžete využít některé z dostupných on-line SEO testů. Tyto nástroje vám umožní testovat SEO webu a získat základní přehled o jeho stavu. Postupujte následovně:

 1. Vyhledejte na internetu Google Search Console.

 2. Přihlaste se svým Google účtem.

 3. Vyberte si službu (doménu).

 4. Prověřte výkon vašeho webu. Tento nástroj je zdarma a poskytuje zajímavé výsledky. Snadno zjistíte, jaké aspekty vašeho webu je třeba zlepšit.

Pamatujte na to, že jednoduché SEO analýzy zdarma mohou poskytnout pouze základní informace a nemusí zahrnovat všechny důležité aspekty SEO. Pro komplexní a podrobnou analýzu vašeho webu doporučujeme využít profesionálních nástrojů a služeb SEO konzultanta.

Klíčové aspekty SEO analýzy

Pro úspěšnou SEO analýzu je důležité zaměřit se na klíčové aspekty, které ovlivňují viditelnost vašeho webu ve vyhledávačích. V této části se podíváme na roli SEO specialisty a jak provést analýzu klíčových slov, technický SEO audit, analýzu zpětných odkazů a On-page a Off-page faktory.

Analýza klíčových slov: jak zanalyzovat a optimalizovat

Analýza klíčových slov je základním krokem při provádění SEO analýzy. Pomocí nástrojů, jako je Google Ads Keyword Planner nebo SKLIK, zanalyzujeme klíčová slova, která jsou pro váš web relevantní a která používají uživatelé při hledání. Důležité je také sledovat množství klíčových slov na webu vaší konkurence a inspirovat se k lepšímu výkonu vašeho webu.

Technický SEO audit: co zahrnuje a jak ho provést

Technický SEO audit je dalším klíčovým aspektem SEO analýzy. Během auditu SEO specialista zkontroluje různé technické faktory, jako jsou rychlost načítání, responzivita, struktura URL a další. Pro provádění ukázkového SEO auditu můžete využít základní nástroje jako je Google Search Console nebo Google Analytics, které vám pomohou identifikovat potenciální problémy. K řešení zjištěných potíží vám pomůže zkušený SEO konzultant.

Analýza zpětných odkazů: jak ověřit a vytvořit kvalitní portfolio

Analýza zpětných odkazů je důležitá pro posouzení kvality odkazů, které směřují na váš web. SEO specialista by měl ověřit zpětné odkazy a vytvořit aktualizované portfolio zpětných odkazů, které obsahuje pouze kvalitní zpětné odkazy. Dále je důležité zaměřit se na strategie získání zpětných odkazů, které vám pomohou získat nové, kvalitní odkazy pro váš web.

On-page a Off-page faktory: jejich význam a analýza

On-page faktory zahrnují všechny prvky na vašem webu, které můžete ovlivnit přímo, jako jsou meta tagy, struktura nadpisů, interní odkazy a další. 

Off-page faktory naopak zahrnují prvky mimo váš web, jako jsou zpětné odkazy, sociální signály a další. Pro úspěšnou SEO analýzu je důležité provést analýzu on-page faktorů i off-page faktorů a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.

Se správným přístupem a důkladnou analýzou klíčových aspektů SEO optimalizace může SEO specialista navrhnout efektivní SEO balíčky a SEO kampaně, které pomohou zlepšit viditelnost vašeho webu ve vyhledávačích a přilákají více návštěvníků.

Výsledky a obsah SEO analýzy

V této části se zaměříme na to, co můžete očekávat jako výsledkem SEO analýzy, jak interpretovat obsah SEO analýzy a jak využít získané informace pro vylepšení vašeho webu.

Co očekávat jako výsledek SEO analýzy

Po provedení SEO analýzy můžete očekávat zlepšení návštěvnosti webu, zejména organické návštěvnosti. SEO analýza vám pomůže identifikovat slabiny vašeho webu a navrhnout řešení pro jejich odstranění. Díky tomu se zvýší viditelnost vašeho webu ve vyhledávačích a tím i návštěvnost. SEO analýza také poskytuje informace o kanálech návštěvnosti, což vám umožní lépe porozumět zdrojům vašich návštěvníků a optimalizovat marketingové aktivity.

Jak interpretovat obsah SEO analýzy

Obsahem SEO analýzy jsou informace o klíčových slovech, technických aspektech, zpětných odkazech a on-page a off-page faktorech. Tyto informace vám pomohou lépe porozumět stavu vašeho webu a jeho konkurenceschopnosti ve vyhledávačích. Důležitým aspektem je také obsah webu a obsahový marketing, který by měl být optimalizován na základě zjištěných informací. Při interpretaci výsledků SEO analýzy je důležité zaměřit se na konkrétní oblasti a ve spolupráci se zkušeným marketingovým poradcem navrhnout a realizovat efektivní strategii pro růst neplacené návštěvnosti webu.

Jak využít výsledky SEO analýzy pro vylepšení webu

Výsledkem SEO analýzy je sada doporučení pro optimalizaci webu. Tato doporučení by měla být aplikována na vašem webu, aby bylo dosaženo lepších výsledků ve vyhledávačích. Mezi klíčové oblasti, které je třeba zlepšit, patří rychlost stránek, unikátní obsah a struktura webových stránek. Rychlost stránek a unikátní obsah je důležitým faktorem pro uživatelskou spokojenost a vyšší pozice ve vyhledávačích, zatímco správná struktura webových stránek usnadňuje vyhledávačům indexaci a porozumění obsahu vašeho webu.

Pro úspěšné využití výsledků SEO analýzy je důležité provést nezbytné změny na vašem webu a sledovat jejich dopad na návštěvnost a pozice ve vyhledávačích. Pravidelná kontrola a aktualizace SEO strategie vám pomohou udržet konkurenceschopnost vašeho webu a dosáhnout lepších výsledků.

Časté dotazy týkající se SEO analýzy

V této části se zaměříme na odpovědi na časté dotazy na SEO analýzu, které mají obvykle naši klienti. Budeme se zabývat otázkami týkajícími se délky trvání analýzy, frekvence provádění analýzy a cenových aspektů.

Jak dlouho trvá SEO analýza?

Délka trvání SEO analýzy závisí na rozsahu a složitosti webu, který analyzujeme. Obecně platí, že těžší část analýzy, jako je technický audit nebo analýza zpětných odkazů, může trvat déle než analýza klíčových slov nebo on-page faktorů. Pro menší weby může celková analýza trvat například 2 pracovní dny, zatímco pro velké a komplexní weby může trvat několik týdnů.

Jak často by měla být SEO analýza prováděna?

Frekvence provádění SEO analýzy závisí na vašich konkrétních potřebách a cílech. Obecně se doporučuje provádět SEO analýzu alespoň jednou za 6 měsíců, aby bylo možné sledovat vývoj a úspěšnost vašich SEO kampaní. Pokud provádíte časté změny na svém webu nebo se zaměřujete na rychle se měnící trh, může být vhodné provádět analýzu častěji, například jednou za 3 měsíce.

Jaká je cena SEO analýzy?

Cena SEO analýzy odpovídá kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb, aby bylo dosaženo optimálního poměru mezi náklady a přínosy.

Příklady dobré SEO analýzy

V této části se podíváme na příklady dobré SEO analýzy a ukážeme vám, jak by měl vypadat efektivní a kvalitní SEO audit. Zaměříme se na ukázku SEO auditu, který je relevantní k vašim webovým stránkám, a na to, co by měl zahrnovat kvalitní SEO audit.

Ukázka efektivní SEO analýzy

Provedení efektivní SEO analýzy zahrnuje několik klíčových kroků, které by měly být relevantní k vašim webovým stránkám. Zde uvádíme příklad takové analýzy. Zahrnuje následující kroky:

 1. Analýza klíčových slov: identifikace nejdůležitějších klíčových slov pro váš web a doporučení optimalizace.

 2. Technický SEO audit: kontrola rychlosti načítání stránek, responzivity, struktury URL, indexace a dalších technických aspektů včetně doporučení nápravy zjištěných potíží.

 3. Analýza zpětných odkazů: zjištění kvality a kvantity zpětných odkazů a identifikace příležitostí pro zlepšení.

 4. On-page, All-page a Off-page faktory: kontrola obsahu, meta tagů, struktury nadpisů a dalších on-page faktorů, stejně jako analýza off-page faktorů, jako jsou sociální signály a autorita domény.

SEO analýza je provedena naším odborníkem, který dokáže identifikovat slabiny vašeho webu a navrhnout konkrétní řešení pro jejich odstranění a zlepšení vaší pozice ve výsledcích vyhledávání.

Jak vypadá kvalitní SEO audit

Kvalitní SEO audit by měl být komplexní, detailní a zaměřený na konkrétní potřeby vašeho webu. Námi dodávaný audit zahrnuje následující prvky:

 • Podrobná analýza klíčových slov (long tail SEO, hlavní klíčová slova, sekundární klíčová slova), včetně konkurence, hledanosti a možností pro zlepšení.

 • Technický SEO audit, který zahrnuje kontrolu rychlosti načítání stránek, responzivity, struktury URL, indexace, bezpečnosti a dalších technických aspektů.

 • Analýza zpětných odkazů, včetně hodnocení kvality a kvantity zpětných odkazů, identifikace toxických odkazů a návrh strategie pro získání kvalitních odkazů.

 • On-page a Off-page faktory, jako jsou kontrola obsahu, meta tagů, struktury nadpisů, sociálních signálů, autority domény a dalších faktorů, které ovlivňují pozici ve výsledcích vyhledávání.

 • Podrobný plán zlepšení, který obsahuje konkrétní doporučení a kroky pro optimalizaci vašeho webu a zlepšení jeho pozice ve výsledcích vyhledávání.

SEO audit je proveden zkušeným specialistou naší SEO agentury, který dokáže odhalit slabá místa vašeho webu a nabídnout řešení pro jejich odstranění a vylepšení vaší pozice ve výsledcích organického vyhledávání.

Shrnutí: 5 klíčových bodů SEO analýzy

Na této stránce jsme vás podrobně seznámili se SEO analýzou a jejími různými aspekty. Nyní si shrneme klíčové body, které byste měli mít na paměti při využívání SEO analýzy pro zlepšení vašeho webu:

 1. SEO analýza je důležitým nástrojem pro optimalizaci vašeho webu a zlepšení jeho pozice ve výsledcích vyhledávání.
 2. Provádění SEO analýzy zahrnuje fáze jako analýza klíčových slov, technický SEO audit, analýza zpětných odkazů a hodnocení on-page a off-page faktorů.
 3. Používáme profesionální nástroje s implementovanou UI pro efektivní SEO analýzu, která vám pomůže získat podrobné informace o vašem webu a jeho konkurenci.
 4. Výsledky a obsah SEO analýzy by měly být interpretovány a využity pro vylepšení vašeho webu, například optimalizací klíčových slov, zlepšením technických aspektů nebo získáním kvalitních zpětných odkazů.
 5. SEO analýza by měla být prováděna pravidelně.

Nezapomeňte, že SEO je neustálý proces a pravidelná analýza a optimalizace vašeho webu je klíčem k úspěchu. Jan Vavřička