Long tail SEO je osvědčená optimalizační technika

Long tail SEO je strategie, která se zaměřuje na cílení na méně konkurenční, ale vysoce specifická klíčová slova, která mají nižší objem vyhledávání. Tato SEO metoda je založena na principu dlouhého ocasu, který popisuje rozdělení klíčových slov do tří kategorií: 

 • hlavní klíčová slova
 • sekundární klíčová slova
 • dlouhý ocas klíčových slov. 
"Hlavní klíčová slova mají vysoký objem vyhledávání a vysokou konkurenci, zatímco dlouhý ocas klíčových slov má nižší objem vyhledávání a nižší konkurenci. Doporučuji vám využít potenciál 100% relevantních klíčových slov s nižší konkurencí!" Jan Vavřička - SEO konzultant 

Strategie dlouhého ocasu SEO je důležitá z několika důvodů. Zaprvé, dlouhý ocas klíčových slov často představuje větší část celkového vyhledávání na internetu. Zadruhé, uživatelé, kteří hledají pomocí dlouhého ocasu klíčových slov, jsou často bližší k nákupu nebo konverzi, protože hledají konkrétnější informace nebo produkty. A zatřetí, zaměření na dlouhý ocas klíčových slov může vést k vyšší návratnosti investic (ROI) a nižším nákladům na získání zákazníka (CAC).

Pro úspěšnou implementaci strategie dlouhého ocasu SEO je třeba provést několik kroků. Nejprve je nutné identifikovat long tail klíčové slovo, které je relevantní pro váš obsah nebo produkt. To lze provést pomocí nástrojů pro výzkum klíčových slov, jako je Google Search Console nebo SKLIK či Senuto. Dále je třeba vytvořit kvalitní obsah, který je zaměřen na toto klíčové slovo a odpovídá potřebám uživatelů. 

Strategie dlouhého ocasu může být také účinně využita v rámci obsahového marketingu a PPC kampaních. V content marketingu mohou klíčová slova patřící do kategorie tzv. dlouhého ocasu pomoci zvýšit konverze. V PPC kampaních může dlouhý ocas snížit náklady na kliknutí (CPC) a zvýšit návratnost investic.

Co je to dlouhý ocas a proč je důležitý

Dlouhý ocas je koncept, který má zásadní význam pro SEO vašeho webu. Jeho pochopení a využití v rámci vašeho SEO marketingu může přinést řadu výhod, jako je zvýšení viditelnosti, zlepšení pozice ve vyhledávačích a vyšší konverze.

Definice dlouhého ocasu v SEO

Long tail keywords, neboli long tail hledaných slov, jsou klíčová slova, která se skládají z více slov a jsou specifičtější než běžná klíčová slova. Tyto klíčové fráze mají obvykle nižší objem vyhledávání, ale zároveň nižší konkurenci, což znamená, že je snazší dosáhnout vyšší pozice ve vyhledávačích. Příkladem dlouhého ocasu klíčových slov může být "zlatnictví snubní prsteny s kamenem v Praze" namísto obecnějšího "zlatnictví v Praze".

Vytváření obsahu pro dlouhý ocas SEO

V následujících odstavcích se zaměříme na to, jak vytvořit obsah zaměřený na dlouhý ocas a jak ho integrovat do vaší celkové obsahové strategie.

Jak vytvářet obsah zaměřený na dlouhý ocas

Při vytváření obsahu se zaměřením na dlouhý ocas je důležité využít méně vyhledávané mnohoslovné výrazy. Zde jsou některé praktické tipy a techniky pro vytváření obsahu zaměřeného na dlouhý ocas:

 1. Zaměřte se na specifická a relevantní klíčová slova, která odpovídají potřebám vašeho publika a zároveň mají nižší konkurenci.

 2. Vytvářejte obsah, který je užitečný, informativní a odpovídá na nejčastější otázky ale také méně časté specifické otázky a řeší problémy vašich návštěvníků.

 3. Integrujte dlouhá ocasní klíčová slova do vašeho obsahu přirozeným způsobem, aniž byste překročili doporučenou míru nasycení klíčovými slovy. Výsledný text (článek, návod nebo také například rozhovor) musí být příjemný pro čtenáře.

 4. Využijte formátů, jako jsou články, blogy, infografiky nebo videa, která pomohou udržet pozornost vašeho publika a podpoří zvýšení aktivity uživatelů na vašem firemním webu.

 5. Nezapomínejte na lokální SEO.

Tvorba tematických klastrů

Tematické clustery (topic clusters) jsou skupiny souvisejících článků nebo obsahu, které se zaměřují na různé aspekty jednoho hlavního tématu. Tvorba tematických klastrů může pomoci zlepšit vaše SEO a posílit vaši pozici ve vyhledávačích. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Vytvořte hlavní článek nebo obsah, který se zaměřuje na hlavní klíčové slovo nebo téma, a poté vytvořte související články nebo obsah, který se zaměřuje na longtail klíčová slova.

 2. Propojte související články nebo obsah pomocí interních odkazů, což pomáhá vyhledávačům lépe rozumět struktuře vašeho webu a souvislostem mezi jednotlivými články. Doporučuji využít štítky.

 3. Pravidelně aktualizujte a rozšiřujte své tematické klastry, aby byly aktuální a relevantní pro vaše publikum.

Vytvářením obsahu zaměřeného na dlouhý ocas a integrací této strategie do vašeho content marketingu a SEO můžete dosáhnout lepších výsledků ve vyhledávačích, zvýšit angažovanost vašeho publika a zlepšit konverze a návratnost investic.

Dlouhý ocas v PPC a návratnost investic

V této části se zaměříme na to, jak může dlouhý ocas zvýšit návratnost investic v PPC kampaních. Z mé profesní praxe potvrzuji, že princip je obdobný jako v SEO kampaních.

Využití dlouhého ocasu v PPC kampaních

Dlouhý ocas v PPC kampaních vám může pomoci zvýšit ROI. Jak můžete využít dlouhý ocas v PPC kampaních? Využijte tyto vlastnosti longtailu:

 • Specifičnost klíčových slov: Dlouhá ocasní klíčová slova jsou často více specifická a relevantní pro uživatele, což zvyšuje pravděpodobnost, že uživatel klikne na váš PPC inzerát.

 • Menší konkurence: Dlouhý ocas obsahuje méně konkurenční klíčová slova, což znamená, že vaše PPC inzeráty mají větší šanci se objevit na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání a přilákat tak více návštěvníků.

 • Relevantní obsah: Obsah zaměřený na dlouhý ocas je často více relevantní a užitečný pro uživatele, což zvyšuje pravděpodobnost, že uživatel provede konverzi po kliknutí na váš PPC inzerát.

Jak dlouhý ocas zvyšuje návratnost investic

Dlouhý ocas může zvýšit návratnost investic v PPC kampaních. Jaké jsou výhody longtailu?

 • Menší náklady na kliknutí: Dlouhá ocasní klíčová slova (méně vyhledávané výrazy) jsou často méně konkurenční, což znamená, že náklady na kliknutí (CPC) mohou být nižší než u hlavních klíčových slov (více vyhledávané výrazy).

 • Vyšší konverzní míra: Díky větší specifičnosti a relevanci dlouhých ocasních klíčových slov je pravděpodobnost konverze uživatelů vyšší, což zvyšuje návratnost investic.

 • Optimalizace rozpočtu: Využitím dlouhého ocasu můžete lépe alokovat svůj PPC rozpočet na klíčová slova s vyšším potenciálem návratnosti investic.

Využitím dlouhého ocasu v PPC kampaních můžete dosáhnout lepších výsledků ve vyhledávačích, zvýšit konverzní míru a zlepšit návratnost investic. Dlouhý ocas je tak důležitým nástrojem pro efektivní PPC marketing a jeho správné využití vám může přinést významné výhody.

Optimalizace webu pro dlouhý ocas

V této části se podíváme na to, jak provést on-page SEO pro dlouhý ocas a jaké praktické tipy můžete využít pro SEO optimalizaci vašeho webu.

On-page SEO pro dlouhý ocas

Zde jsou některé faktory, které byste měli vzít v úvahu při provádění on-page SEO pro dlouhý ocas:

 • Optimalizace titulků: Titulky by měly obsahovat dlouhá ocasní klíčová slova.

 • Optimalizace meta popisů: Meta popisy by měly být atraktivní a obsahovat dlouhá ocasní klíčová slova, která přesně popisují obsah stránky.

 • Optimalizace URL: Vytvářejte pěkné URL adresy, pokud možno stručné a zároveň obsahující longtail. Není to protimluv? Přiznávám, že trochu ano.

 • Optimalizace obsahu: Obsah by měl být kvalitní, relevantní, jedinečný a zaměřený na dlouhá ocasní klíčová slova.

 • Optimalizace interního linkování: Interní odkazy by měly být použity pro propojení relevantních stránek a zlepšení navigace na webu.

 • Nezapomeňte na technické SEO!