SEO správa webu

"Správě SEO webů a optimalizaci www stránek pro vyhledávače se věnuji již od roku 2006. SEO je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit viditelnost vašeho webu a zvýšit návštěvnost webových stránek." Jan Vavřička, SEO konzultant 

Jsem řádným členem České marketingové společnosti.

Průběžná a systematická SEO správa je velmi důležitá pro úspěch vašeho webu a růst neplacené návštěvnosti z fulltextového vyhledávání. V rámci standardní SEO správy vám naše SEO agentura garantuje tyto služby:

 • První konzultace, při které si odsouhlasíme priority pro obsahovou strategii
 • Analýza klíčových slov, stanovení prioritních témat a konverzních cílů
 • Vytvoření obsahové strategie
 • Průběžná implementace obsahové strategie. Začínáme onpage faktory (technické SEO, kontrola zdraví webu, návrh a realizace řešení zjištěných potíží)
 • Kontinuální tvorba obsahu podle obsahového plánu

 • Pravidelný reporting a aktualizace obsahu

Jsem SEO specialista s certifikací Google Analytics

Kolik stojí standardní SEO správa?

 • SEO správa v rozsahu 9 hodin měsíčně á 1.000 Kč za hodinu stojí 9.000 Kč (konečná cena).
 • Minimální délka spolupráce je 6 měsíců. 

Co je SEO a proč je SEO správa důležitá?

SEO, neboli Search Engine Optimization, je proces optimalizace webových stránek a jejich obsahu, aby byly snadno nalezeny a vysoce hodnoceny vyhledávači, jako je Google, Bing či Seznam.cz. Důležitost SEO spočívá v jeho schopnosti zvýšit návštěvnost webových stránek, což může vést k vyššímu zisku pro majitele webu.

SEO správa je garancí péče o optimalizaci webu. Pravidelná správa optimalizace webu a kontinuální reporting vám dává jistotu dohledu nad vývojem SEO strategie.

Definice SEO: Co to znamená optimalizace pro vyhledávače?

SEO optimalizace nebo optimalizace pro vyhledávače zahrnuje řadu technik a postupů, které mají za cíl zlepšit viditelnost webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Tyto techniky zahrnují optimalizaci obsahu, zlepšení technických aspektů webu, vytváření kvalitních zpětných odkazů a mnoho dalších činností. Cílem optimalizace pro vyhledávače je dosáhnout co nejvyššího umístění ve výsledcích vyhledávání, což vede k zvýšení návštěvnosti a potenciálně i k vyššímu zisku.

Důležitost SEO pro zvýšení návštěvnosti webových stránek

Zvýšení návštěvnosti webových stránek je jedním z hlavních cílů SEO. Vyšší návštěvnost webu znamená více potenciálních zákazníků a rostoucí pravděpodobnost vyšších příjmů pro majitele webu. Investice do SEO optimalizace a správy SEO může mít značný dopad na úspěch vašeho webu. Stejně tak je důležité podporovat kontinuální a efektivní SEO marketing.

Hledáte specialistu na optimalizaci webů pro vyhledávače a lokální SEO zaměřené na Plzeň a Plzeňský kraj? Jsem vám plně k dispozici jako SEO konzultant pro region Plzeň.

Základní prvky SEO správy

V rámci této kontinuální SEO služby se naše SEO firma zaměřuje na několik základních prvků, které hrají klíčovou roli v úspěchu optimalizace pro vyhledávače.

Průběžný SEO audit: Jak hodnotíme stav vašeho webu

SEO audit je důležitým krokem v procesu optimalizace webových stránek. Jeho cílem je identifikovat slabiny a příležitosti pro zlepšení. Během analýzy webových stránek se hodnotí různé faktory, jako je struktura webu, obsah, technické aspekty, zpětné odkazy a konkurence. Výsledky auditu nám poskytují cenné informace, které nám pomáhají při plánování a implementaci účinných SEO strategií.

V rámci pravidelné měsíční SEO správy se zaměřujeme na audit zdraví webu z pohledu Google Search Console.

Meta tagy a jejich role v SEO správě

Meta tagy jsou HTML značky, které poskytují informace o webové stránce vyhledávačům. Správné použití meta tagů je důležité pro úspěch SEO, protože ovlivňují, jak vyhledávače indexují a hodnotí stránky. Mezi nejdůležitější meta tagy patří title tag, meta description a meta keywords. Tyto tagy by měly být unikátní pro každou stránku a obsahovat relevantní klíčová slova, která odpovídají obsahu stránky. V rámci SEO správy pravidelně kontrolujeme meta tagy.

Linkbuilding: Jak během SEO správy vytváříme odkazy

Linkbuilding je proces získávání kvalitních zpětných odkazů, které směřují na váš web. Tyto odkazy jsou důležité pro SEO, protože vyhledávače je považují za důkaz důvěryhodnosti a autority vašeho webu. Kvalitní linkbuilding zahrnuje strategie, jako je vytváření hodnotného obsahu, který přirozeně přitahuje odkazy, navazování partnerství s autoritativními weby a využití sociálních médií pro šíření obsahu. Je důležité se zaměřit na kvalitu odkazů, nikoli na jejich množství.

V rámci kontinuální SEO správy vytváříme vnitřní odkazy na webu klienta a případně doporučujeme investici do vytváření konkrétních silných externích zpětných odkazů. Vždy dbáme na soulad linkbuildingu se schválenou obsahovou strategií.

Indexace stránek: v rámci SEO správy hlídáme, aby byl váš web viditelný

Indexace stránek je proces, při kterém vyhledávače procházejí a ukládají informace o webových stránkách do svých databází. Aby byl váš web viditelný ve výsledcích vyhledávání, je nezbytné zajistit jeho správnou indexaci. To zahrnuje optimalizaci struktury webu, vytváření XML sitemap, nastavení robots.txt souboru a řešení problémů s duplicitním obsahem. Správná indexace stránek zajišťuje, že váš web bude snadno nalezen a hodnocen vyhledávači, což vede k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání a vyšší návštěvnosti. V rámci SEO správy kontrolujeme viditelnost webu klienta.

Pokročilé techniky v SEO správě

V této části se podíváme na pokročilé techniky využívané při SEO správě, které mohou zlepšit výsledky vašeho webu. Tyto techniky zahrnují analýzu webových stránek, technické části SEO a měření konverzních cílů a konverzního poměru.

Analýza webových stránek: SEO správa poskytuje užitečné informace

Analýza webových stránek je důležitým nástrojem pro získání užitečných informací o vašem webu. Pomocí webové analytiky můžete sledovat návštěvnost, chování uživatelů, zdroje návštěvnosti a další klíčové metriky. Tyto informace vám pomohou identifikovat slabiny a příležitosti pro zlepšení, což vede k lepším výsledkům ve vyhledávačích.

Do SEO správy můžeme na přání zákazníka zahrnout pokročilé techniky a realizovat tyto kroky:

 • Sledování návštěvnosti a zdrojů návštěvnosti v Google Analytics 4

 • Analýza chování uživatelů, jako je doba strávená na stránce a míra opuštění

 • Identifikace nejpopulárnějších stránek a obsahu

 • Porovnání výkonu různých klíčových slov a SEO kampaní

Technické části SEO spadající do SEO správy

Technické části SEO se týkají optimalizace struktury a kódu vašeho webu, aby byl snadno indexovatelný a přístupný pro vyhledávače. Správná implementace technických aspektů SEO je klíčová pro dosažení lepších výsledků ve vyhledávání.

V rámci SEO správy se zaměřujeme na tyto technické části:

 • Optimalizace rychlosti načítání stránek (doporučení pro redukci nadbytečných dat na webu)

 • Kontrola responzivního designu pro různá zařízení

 • Kontrola implementace SSL certifikátu pro zabezpečení webu

 • Optimalizace URL struktury a interního linkování

 • Řešení problémů s duplicitním obsahem a kanibalizace meta tagů

Doporučuji vám zahrnout do obsahové strategie také celebrity marketing a spolupráci s influencery. Mám z praxe ověřeno, že sdílený obsah přivádí na web neplacenou návštěvnost a zvyšuje aktivitu uživatelů na webu (růst počtu měřitelných událostí).

Konverzní cíle zahrnuté do reportingu v rámci SEO správy

Konverzní cíle jsou akce, které chcete, aby návštěvníci vašeho webu vykonali, jako je nákup produktu, registrace k odběru newsletteru nebo vyplnění kontaktního formuláře. Konverzní poměr je metrika, která vyjadřuje, kolik procent návštěvníků dokončilo konverzní cíl.

V rámci SEO správy vám rádi pomůžeme s měřením konverzních cílů. Pro měření konverzních cílů a konverzního poměru můžeme použít nástroje jako Google Analytics nebo jiné webové analytické platformy.

Standardním konverzním cílem v rámci SEO správy je počet návštěv webu z organického vyhledávání. K měření organické návštěvnosti a pozic klíčových slov používáme profesionální SEO nástroje

Tipy pro zlepšení konverzního poměru:

 • Optimalizace obsahu a designu stránek pro zvýšení důvěryhodnosti a snadného použití

 • Testování různých verzí stránek a webů (microsite, informační web, magazín, eshop)

 • Tvorba obsahu na základě potřeb a zájmů uživatelů (cílení na nákupní potřeby zákazníků jako například SEO pro eshop)

 • Optimalizace procesu konverze, například zjednodušení formulářů nebo zlepšení navigace

 • Rozšíření nabídky obsahu na webu (návody ke stažení, diskuse, online poradna, slovník pojmů, výuková videa, fotogalerie, virtuální prohlídky)

Role SEO konzultanta a SEO týmu

V dnešním konkurenčním prostředí je důležité mít silný SEO tým a spolupracovat se zkušeným SEO konzultantem či specialistou. V této části se podíváme na jejich role, jak mohou pomoci zlepšit vaše SEO a jak s nimi spolupracovat.

Jak vám může pomoci SEO konzultant / specialista

SEO specialista je odborník, který je garantem efektivní SEO správy. Specializuje se na optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. Nabízí širokou škálu služeb, které zahrnují analýzu, strategii, implementaci a sledování výsledků. Některé z hlavních služeb, které SEO konzultant nabízí, jsou:

 • SEO audit a analýza vašeho webu

 • SEO správa

 • Návrh a implementace SEO strategie

 • SEO reklama

 • Optimalizace obsahu a klíčových slov

 • Linkbuilding a zlepšení autority vašeho webu

 • Technické SEO a optimalizace struktury webu

Spolupráce se zkušeným marketingovým poradcem vám může přinést značné výhody, jako je zvýšení návštěvnosti, zlepšení pozic ve vyhledávačích a zvýšení konverzí.

Práce SEO týmu: Jak funguje pravidelná a dlouhodobá SEO správa

Pravidelná a dlouhodobá SEO správa je klíčová pro udržení a zlepšení pozic vašeho webu ve vyhledávačích. Náš SEO tým se skládá z odborníků na různé oblasti, jako jsou obsah, technické SEO, linkbuilding a analýza. Práce SEO týmu zahrnuje:

 • Průběžnou analýzu a sledování výsledků
 • Aktualizaci a optimalizaci obsahu a klíčových slov
 • Technické úpravy a zlepšení struktury webu
 • Linkbuilding a získávání kvalitních zpětných odkazů
 • Komunikaci s klientem a pravidelné zprávy o výsledcích
Implementace pravidelné a dlouhodobé SEO správy vám přinese řadu výhod, jako je zlepšení pozic ve vyhledávačích, zvýšení návštěvnosti a konverzí, a udržení konkurenceschopnosti vašeho webu.