Ondra Hlaváč: pomocí AI budeme automatizovat právní sektor

25.04.2024

Ondro, jste zakladatel firmy INHOUD. V roce 2023 jste založil firmu Advomate. Jak vznikla myšlenka založení Advomate a jaký byl váš původní záměr?

Advomate jsme chtěli postavit na něčem, co opravdu lidi trápí. Takže jsme nejdříve hledali problém a dělali si výzkum na to, co je pro cílovou skupinu tou nepříjemnou věcí, na kterou bychom mohli najít řešení. Zjistili jsme, že v právním sektoru pracovníky nejvíce trápí časová a finanční náročnost právních rešerší, získávání právních informací a hlavně také práce s dokumenty. Založení Advomate pro nás bylo tak spojení příjemného s užitečným. Rozhodli jsme se, že pomocí AI, které se teď velmi rychle vyvíjí, budeme automatizovat právní sektor. A tak vznikl Advomate.

Svět práva je plný různých výzev. Jaké konkrétní výzvy v právním prostředí vás konkrétně vedly k vývoji inovativního softwaru, který využívá umělou inteligenci? 

Jak jsem zmínil, jednou z největších výzev našich uživatelů jsou právě náročné právní rešerše. Rešeršista musí projít spoustu vyhlášek, judikátů a dalších dokumentů, ve kterých je jednoduché se ztratit z důvodu velkého množství dat, které si nelze zapamatovat. Druhým důvodem je právě to, že vytvoření jedné rešerše stojí opravdu hodně peněz a naším cílem v Advomate bylo od začátku tuto částku několikanásobně snížit. Vytvořili jsme tak systém, ve kterém je možné čerpat z aktuálních judikátů a zároveň nahrávat a spravovat vlastní dokumenty či smlouvy – chtěli jsme práci s právními rešeršemi zjednodušit a udělat finančně dostupnější.

Svět AI je plný novinek. Jak byste popsal hlavní výhody, které Advomate přináší svým uživatelům ve srovnání s tradičními metodami právních rešerší? 

Uživatelé Advomate šetří primárně čas a peníze. Běžnou praxí je, že student nebo koncipient několik desítek hodin tvoří rešerše na zadané právní téma – my tento proces dokážeme zrychlit o desítky procent. Určitě je důležité zmínit, že se díky automatizaci rutinních úkolů našim uživatelům uvolňuje právě i mentální kapacita. Uživatel má tedy čas na to věnovat se aktivitám, na které kvůli zdlouhavým rešerším neměl tolik času.

Jak můžou majitelé firem nebo běžní uživatelé využít váš SW pro kontrolu obchodních podmínek na webech a eshopech?

Advomate je v současné době ze své podstaty určen hlavně právním profesionálům a je třeba ovládat základní znalost práva pro případ, kdy by nástroj mohl poskytnout nepřesnou informaci. Nicméně jako běžný uživatel mohu díky nástroji získat informační přehled, například jaké by mohly být potenciální problémy ve smlouvě. To může rozblikat žárovku v hlavě, že by třeba bylo dobré podrobit podmínky bližší revizi a na jaké části nebo body v obchodních podmínkách se lépe zaměřit.

Dokáže váš SW odhalit nespolehlivé online prodejce podle analýzy textů či obsahu na webu?

Nástroj dokáže třeba vyhodnotit, pro kterou ze stran může být nějaké smlouva výhodná nebo nevýhodná. Čistě z analýzy textu a bez širšího kontextu bych určitě doporučil důkladnou manuální analýzu, zvlášť, pokud budu uvažovat přímo o nákupu. Kdybych si měl ale představit scénář, kdy nahraji do Advomate popis produktové kategorie, který v sobě bude skrývat "red flags" v podobě slibů velkých slev apod., Advomate by mohl na tuto skutečnost upozornit a opět mi dodat informace k zamyšlení. 

Dokáže Advomate vytvořit rychle a spolehlivě obchodní podmínky na eshop dle aktuálně platné legislativy?

Zatím neumíme tvořit smlouvy, to chystáme v blízké době, ale mohu Advomate požádat, aby našel platnou legislativu a porovnal můj návrh s jejím zněním. Díky tomu třeba zjistím, že mi něco uniklo nebo se skutečnost změnila. Nejedná se ale o právní radu, a tak je třeba být obezřetný a vstup raději zkontrolovat buď ze zdrojů, které Advomate cituje nebo manuálně přes standardní postupy.

Přiblížil byste nám na konkrétním příkladu, proč si váš tool lidé vybírají? Co jim Advomate přináší? 

Myslím si, že hlavním důvodem je to, že díky nám uživatelé přicházejí na řešení, které jim šetří čas i peníze. Určitě neposkytujeme právní rady, ale tvoříme analýzu a rešerši právní problematiky. Jedna z našich uživatelek si do od Advomate nahrála kupní smlouvu a následně zjistila, že obsahuje spoustu nepřesností, které by ji stály spoustu peněz. Advomate díky využití AI upozornil na chyby a navrhnul nové řešení smlouvy. Za zmínku určitě stojí to, že Advomate kombinuje různé judikáty, právní předpisy a odborné filtrované internetové zdroje, které pomáhají s přesností právních rešerší. V jednom případě se nám stalo, že uživatelka v Advomate narazila na svůj starý článek, který psala před několika lety. Aktuálně máme 75% pozitivní feedback, za což jsme moc rádi a rozhodně je naším cílem tohle procento zvyšovat.

Můžete nám přiblížit proces vývoje softwaru Advomate a jakým způsobem jste integrovali zpětnou vazbu uživatelů do jeho vývoje? S jakými právními společnostmi pracujete? 

Na přelomu listopadu jsme vydali první verzi softwaru Advomate. Zjistili jsme, že trh na náš software ještě nebyl připraven. Naším cílem v ten moment bylo získat co nejvíce zpětné vazby od potenciálních uživatelů, abychom dokázali vytvořit software, který jim opravdu pomůže. Po rozhovorech se 100 firmami jsme došli k závěru, že je potřeba zkvalitnit přesnost našeho AI engine a samotného jazykového modelu. Během prvního lednového týdne tohoto roku jsme vydali Advomate 2.0., který už obsahoval všechny vlastnosti, na kterých jsme po zpětné vazbě pracovali. Chceme dosáhnout plného potenciálu Advomate a to je určitě ještě běh na dlouhou trať. Každopádně náš software už teď uživatelům šetří až 24 hodin týdně, za což jsme moc rádi.

Spolupracujete také se ŠKODA nebo Středočeským krajem. Jak vypadá spolupráce a na čem pracujete? 

Firmy jako ŠKODA nebo právě Středočeský kraj si pořídili licenci našeho softwaru, což jim přineslo velkou úlevu v denních právních úkolech, které řeší. Konkrétně Středočeský kraj se z právního hlediska zaměřuje hlavně na legislativu a místní problémy. Dostali jsme úžasnou zpětnou vazbu, protože si Advomate vyzkoušela velká diverzita různých oddělení a specializací. Díky zpětné vazbě víme, že určitě budeme software rozvíjet dál. Jednou z plánovaných prvních aktivit je rozšíření právního korpusu, který je v Advomate dostupný. A co je naším hlavním cílem? Rozhodně chceme navazovat více partnerství mimo advokátní kanceláře – jako je právě to se Středočeským krajem.

Objevují se názory, že umělá inteligence v budoucnu nahradí práci některých specialistů. Jak se plánujete vyrovnat s potenciálními obavami právníků ohledně nahrazení jejich práce umělou inteligencí a automatizací? Je to něco, co už řešíte? Povězte mi, jaká konkrétní očekávání máte ohledně budoucnosti právního průmyslu s ohledem na rostoucí význam umělé inteligence? Existují nějaké predikce trhu? 

To je určitě relevantní obava, ale zastávám názor, že nám umělá inteligence nemusí práci vzít, ale spíš zjednodušit a usnadnit. Všímáme si toho už teď – naši uživatelé nemusí dělat 1 právní rešerši 5 hodin, ale mohou udělat za stejnou dobu rešerší 5 nebo se věnovat jiným aktivitám, které rozvíjí jejich byznys. Také si myslím, že umělá inteligence vyfiltruje ty, kteří nejsou v oboru ti nejlepší nebo nedělají svou práci pořádně. A tohle určitě platí v každém oboru, který umělou inteligenci využívá.

Existuje na právním trhu (nebo i mimo něj) někdo, s kým byste rádi navázali spolupráci? 

Jak jsem již zmínil, určitě směřujeme k tomu, abychom pomohli co nejvíce firmám a advokátním kancelářím, které ve své rutinní práci řeší smlouvy a jiné právní úkoly. Moc rádi bychom pronikli do státní správy, do místních samospráv nebo kanceláří starostů. Vidíme, že právě v těchto oborech byrokracie často komplikuje rychlý spád aktivit. Víme, že bychom v této oblasti mohli pracovníkům ušetřit velkou část jejich mentální kapacity a pomoct jim, soustředit se na vizi a ne na rutinní úkoly.

Jakým způsobem hodláte udržet konkurenceschopnost společnosti Advomate v rámci rychle se rozvíjejícího trhu právních technologií? Čím se Advomate liší? 

Základem je pro nás zážitek uživatele, který si z používání Advomate odnáší. Naší největší přidanou hodnotou je určitě náš velmi zkušený vývojářský tým, který stojí za softwarem. Kluci mají hluboké znalosti ze světa AI a aktivně sledují vývoj trhu. Díky jejich zkušenostem můžeme velmi rychle a agilně implementovat změny. Lišíme se tím, že jsme draví ohledně navazování partnerství a zakládáme si na individuálním přístupu ke každému uživateli. To samozřejmě není dlouhodobě udržitelné, ale aktuálně děláme vše pro to, abychom uživatelům dodali na míru to, co přesně potřebují. Rozhodně je pro nás důležité získávání zpětné vazby a to budeme dělat i dál.

Jaké jsou vaše plány na rozšíření funkcí a možností softwaru Advomate v blízké budoucnosti? Jaká je vaše vize budoucnosti? Jakým směrem bude Advomate směřovat v roce 2024? 

Rádi bychom se přiblížili k B2B trhu. Aktuálně pracujeme na nových funkcích jako je tvorba smluv a rozšiřujeme právní korpus. Určitě bychom se rádi podívali i do sousedních evropských zemí jako je například Polsko nebo Chorvatsko. Samozřejmě jsou v těchto zemích jiné právní předpisy, ale naše technologie umí dobře pracovat i s dalšími korpusy, takže by to neměla být taková výzva. 

Naší filozofií je, že se právo vztahuje na každého, ale ne každý mu rozumí. Chceme to změnit a přiblížit právo běžnému člověku. Nejsme aktuálně ve stavu, kdy by byl Advomate používán běžnými uživateli, protože je potřeba mít v právu vzdělání a přehled. Připravujeme však produkt, který dokáže uživateli odpovědět kontextově na jeho právní dotaz, vysvětlit mu co pro něj problematika znamená a nasměruje ho na odborníka, který mu dokáže pomoci. Chceme tím oběma stranám ušetřit čas – uživatele spojíme s nejrelevantnějším odborníkem a ušetříme tak oběma stranám čas prvotní schůzky. Určitě budeme rádi, když nás dál budete sledovat a vyzkoušíte si časem i náš nový produkt, který vznikne pod hlavičkou Advomate.

Více na stránkách https://advomate.cz/ 

Ondřej Hlaváč

CEO & Lead Designer | INHOUD

Jan Vavřička

CEO & AI-powered Marketing Consultant | JSME ÚSPĚŠNÍ