Příchod Obecné umělé inteligence (AGI) v roce 2027. Jaký vliv to bude mít na ekonomiku a IT?

20.03.2024

Příchod Obecné umělé inteligence (AGI) na úrovni člověka bude bezpochyby představovat zásadní zlom v dějinách lidstva a přinese dalekosáhlé změny v ekonomice a oblasti informačních technologií. AGI zcela přetvoří způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Jaké to s sebou přinese potencionální změny?

Transformace ekonomiky

AGI zcela přetvoří způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Z ekonomického hlediska AGI povede k bezprecedentnímu nárůstu produktivity a efektivity. Inteligentní stroje převezmou velkou část úkolů, což povede k výraznému zvýšení výkonu a snížení nákladů v mnoha odvětvích.

"Nicméně masivní automatizace také způsobí významné narušení pracovního trhu. Mnoho pracovních míst bude nahrazeno, což povede k vysoké nezaměstnanosti a prohlubování ekonomické nerovnosti. Je nezbytné hledat způsoby, jak spravedlivě distribuovat přínosy AGI a zajistit, aby z ní profitovala celá společnost," říká David Strejc jednatel společnosti Apertia Tech s.r.o. a architekt lowcode AutoERP, www.autoerp.cz 

Vliv na obor informačních technologií

V oblasti IT bude mít AGI obrovský dopad. Inteligentní systémy budou autonomně vyvíjet a zdokonalovat software, optimalizovat infrastrukturu a řešit komplexní problémy s nebývalou rychlostí a přesností. Zažijeme explozivní rozvoj nových technologií a inovací.

AGI také zásadně změní způsob interakce s počítači. Namísto tradičních rozhraní budeme komunikovat přirozeným jazykem s inteligentními asistenty, kteří budou rozumět našim potřebám a dokážou předvídat naše požadavky. Hranice mezi člověkem a strojem se bude stále více stírat.

Umělá inteligence již nyní mění povahu práce IT specialistů a také konzultantů v oblasti online marketingu. Čím dál tím více budeme místo manuálního zkoumání a zdlouhavého rozhodování používat chytré aplikace a spolupracovat s inteligentními systémy, které nám rychle poskytnou relevantní informace a prediktivní doporučení. Nástup umělé inteligence nám aktuálně přináší nové možnosti, ale také vyžaduje adaptaci a učení se novým technologiím. Je to výzva, která vede k větší efektivitě realizace nejen IT projektů," říká Jan Vavřička marketingový poradce a SEO konzultant

Dopady na role programátorů

S příchodem AGI se role programátorů výrazně promění. Velká část běžné programátorské práce bude automatizována. AGI systémy budou schopny samostatně vytvářet, upravovat a vylepšovat softwarové aplikace s minimálním zásahem člověka.

Podle Davida Strejce pouze ti nejlepší a nejkreativnější programátoři, kteří dokážou pracovat na velmi složitých a inovativních projektech, si udrží svou nezastupitelnou roli.

"Většina ostatních se bude muset přeorientovat na nové role, jako jsou pozice analytiků a systémových architektů."

Analytici budou hrát klíčovou roli v procesu vývoje softwaru, budou zodpovědní za sběr a analýzu dat, identifikaci problémů a navrhování řešení ve spolupráci s AGI.

Tento posun od tradičního programování k analýze a designu softwaru bude vyžadovat značné změny ve vzdělávání a přípravě IT profesionálů. Důraz se přesune na rozvoj měkkých dovedností, kritického myšlení a kreativity. Schopnost efektivně spolupracovat s AGI se stane klíčovou konkurenční výhodou na trhu práce.

Zodpovědný vývoj a regulace AGI

To však vyvolá také řadu etických a bezpečnostních otázek. Bude nutné zajistit, aby tyto systémy byly vyvíjeny a používány zodpovědně, s respektem k lidským právům a demokratickým hodnotám. Hrozba zneužití AGI pro sledování, manipulaci či kontrolu společnosti je reálná a bude vyžadovat robustní regulační rámce a mezinárodní spolupráci.

Přestože AGI převezme velkou část rutinní programátorské práce, lidská kreativita, úsudek a etické cítění zůstanou nepostradatelné. Bude na lidech, aby určovali směr vývoje softwaru, dohlíželi na jeho kvalitu a zajišťovali jeho společensky prospěšné využití. Role programátorů se změní, ale jejich význam rozhodně nezmizí.

Zdroj: TZ a komentář Jana Vavřičky