7 tipů, na co si dát pozor při obchodní akvizici

21.01.2024

Rozšiřovat svoje podnikání a aktiva je cílem téměř každého podnikatele a investora. Akvizice společnosti je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Jde ale o náročný proces, který skrývá spoustu rizik. Nevrhejte se proto do akvizice po hlavě, ale nejprve zvažte všechna pro a proti.

Význam slova akvizice

Akvizice obecně znamená proces získávání aktiva. Vždy ale záleží na tom, v jakém kontextu o akvizici mluvíme.

V marketingu se používá pojem akvizice nových zákazníků. Jde tedy o proces přivádění a získávání nových zákazníků. Patří sem například cold calling, PPC reklamy nebo influencer marketing. S akvizicí nových zákazníků si můžete nechat pomoct od zkušených obchodníků.

Na druhou stranu v ekonomice akvizice znamená proces právního i ekonomického spojení podniků. Při akvizici společnosti jedna firma kupuje nebo získává kontrolu nad jinou firmou.

Strany, které v obchodní akvizici podniku figurují:

  • Akvírující společnost provádí akvizici, a získává tak kontrolu nad druhou společností.
  • Cílová společnost je cílem akvizice a předmětem zájmu akvírující společnosti.

Fúze a akvizice

S pojmem akvizice lidé často spojují pojem fúze. Oba tyto pojmy souvisí se spojováním dvou a více podniků, ale je mezi nimi zásadní rozdíl, a sice v tom, jakým způsobem ke spojení společností dochází.

Zatímco při akvizici jedna společnost získává kontrolu nad jinou společností, při fúzi se dvě nebo více společností spojují a vytvářejí novou společnost. V případě fúze tedy vzniká úplně nová entita, která zpravidla získává i nový název.

Na co si dát při obchodní akvizici pozor?

Akvizice firem je komplexní proces, který s sebou přináší celou řadu rizik. Proto je důležité věnovat pozornost celé řadě faktorů, abyste maximalizovali svoje šance na úspěšný proces. Na co si dát při obchodní akvizici pozor?

Přeplacení a nadhodnocení společnosti

Při získávání firmy je jedním z hlavních rizik její přeplacení, tedy že společnost kupujete za vyšší částku, než je její skutečná hodnota. Spolu s tím souvisí také nadhodnocování budoucích zisků, popřípadě úspor z nákladů.

Proto je důležité před akvizicí provést důkladnou finanční analýzu cílové společnosti, která by měla zahrnovat výsledky hospodaření (současné i minulé), zadluženost společnosti, její cash flow a další relevantní ukazatele.

Neúměrné snižování nákladů

Akvizice je proces, jehož vedlejším účinkem může být dočasné snížení zisků společnosti. Firmy mají tendenci na snížené zisky reagovat snižováním nákladů na provoz, to ale může vést k utlumení podnikatelské činnosti.

Placení daní a dalších povinných odvodů

Při akvizici je také nezbytné zhodnotit potenciální rizika a dodatečné finanční náklady, které mohou ovlivnit hodnotu a úspěch cílové společnosti. Mezi taková rizika patří například daňové nedoplatky či penále, nedodržení environmentálních nebo regulačních předpisů nebo nevyřešené soudní spory.

Nedostatečná due diligence

Due diligence je proces, při kterém se důkladně prověřují vlastnosti kupované společnosti, včetně jejího majetku, smluvních vztahů, finančních, personálních a dalších aspektů. Due diligence slouží k identifikaci možných právních problémů, závazků a rizik, která jsou s cílovou společností spojená.

Řádné nabytí podílů a akcií stávajícího majitele

Týká se převzetí podílů nebo akcií od současného nebo předchozího majitele společnosti. Důležité je zkontrolovat platnost nabývacích titulů původních vlastníků, aby nebylo ohroženo vaše vlastnické právo. I tento proces může být součástí důkladné due diligence.

Řádné nabytí nemovitého majetku

Dokumenty související s nabytím nemovitostí doporučujeme podrobit důkladné právní kontrole. Prověřte kopie kupních smluv, které jsou k mání na katastrálním úřadu, popřípadě stavebním.

Absence revize stavu movitého majetku

Díky důkladnému prozkoumání a ověření stavu majetku získáte přesnou představu, jaký majetek je k dispozici, a zjistíte, zda odpovídá účetním záznamům.

I přesto, že pro vás může být akvizice společnosti lákavá. Doporučujeme předem zvážit všechna výše zmíněná rizika, která bývají s tímto procesem spojená.

Zdroj foto: Gorodenkoff / Shutterstock.com