OSOBNOSTI

Výtvarnou podobu stanic metra D Pankrác a Olbrachtova navrhnou přední čeští umělci Jakub Nepraš a Vladimír Kokolia. Jejich návrhy zvítězily ve vyzvané soutěži Metroprojektu, Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a hlavního města Prahy pod záštitou Národní galerie Praha. Návrh Vladimíra Kokolii pro stanici Olbrachtova počítá se způsobem zobrazování,...

Stříbrnou medaili Bavorského červeného kříže převzal v červnu lékař Lukáš Bolek z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Prezident Bavorského červeného kříže mu nejvyšší možné vyznamenání pro nečleny udělil jako zástupci týmu, který se významně podílel na projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce...