OSOBNOSTI

Michal Šprlák, výzkumný pracovník evropského centra excelence NTIS (Nové technologie pro informační společnost) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, obdržel cenu Guya Bomforda udělovanou Mezinárodní geodetickou asociací IAG. Cena se od roku 1975 uděluje každé čtyři roky za mimořádný teoretický či aplikační přínos oboru geodézie...

Společně s vyhlášením vítěze každoroční soutěže o nejlepší výčepní Pilsner Urquell Master Bartender uděluje Plzeňský Prazdroj titul Honorary Connoisseur. Titul získávají významné osobnosti, které šíří věhlas plzeňského piva doma i ve světě. Letos ho obdržel vyhlášený kardiochirurg a přednosta pražského IKEMu, prof. Jan Pirk.

Stříbrnou medaili Bavorského červeného kříže převzal v červnu lékař Lukáš Bolek z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Prezident Bavorského červeného kříže mu nejvyšší možné vyznamenání pro nečleny udělil jako zástupci týmu, který se významně podílel na projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce...