4541 dodávek radiofarmak vyrobila a distribuovala ÚJV Řež v loňském roce

02.04.2021

Společnost ÚJV Řež ze Skupiny ČEZ vyrábí celkem pět druhů radiofarmak pro diagnostiku a léčbu především onkologických a zánětlivých onemocnění.

Pravidelně dodává přípravky do 15 nemocnic v Česku a pokrývá přes 90 % trhu radiofarmak využívaných pro pozitronovou emisní tomografii (PET), která je jednou ze základních metod onkologické diagnostiky ve vyspělých zemích. Předností metody PET je relativně nízká radiační zátěž pacientů, která v průměru odpovídá rentgenovému vyšetření. Nejnovější přípravek uvedla ÚJV Řež na trh letos na jaře. Je určený pro šetrnou diagnostiku nádorů mozku. ÚJV Řež působí v oboru nukleární medicíny už od roku 1974. 

Zdroj TZ: ČEZ