Akce Cihla funguje opět po delší odmlce na celostátní úrovni a podporuje osm organizací z České republiky

18.09.2022

Každý dárce si může vybrat konkrétní projekt, který pomáhá lidem s mentálním znevýhodněním a podpořit ho i z pohodlí domova dobročinným darem ve formě e-cihly. 

AKCE CIHLA je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením pořádaná a koordinovaná neziskovou organizací Portus Praha. Ta kromě pořádání sbírky, poskytuje sociální služby lidem s postižením a provozuje sociální podnik DOBROTY S PŘÍBĚHEM. Z výtěžků AKCE CIHLA se staví, rekonstruují a vybavují objekty. Díky benefiční sbírce se mohou každý rok realizovat, rozšiřovat a udržovat projekty chráněných bydlení, terapeutických dílen, sociálních podniků nebo terénních bytů.

Začátek Portusu Praha a AKCE CIHLA

Vše začalo v roce 1999 v Horním Maxově, kdy se rozhodla parta kamarádů a dobrovolníků pomáhat v ústavu pro lidi s mentálním postižením. Tito dobrovolníci pak hledali vhodný prostor k vybudování menšího bydlení, podobného běžné domácnosti. V obci Slapy nad Vltavou byl nevyužitý objekt bývalé fary, který zrekonstruovali a začali zde provozovat chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Do té doby byla na území České republiky možná pouze ústavní péče. Na rekonstrukci chráněného bydlení bylo ovšem nutné sehnat finance. V té době se zrodil nápad sbírkové a osvětové kampaně AKCE CIHLA. Postupem času se kampaň rozšířila i do dalších regionů a činnosti Portusu se rozrostly o další aktivity podporující mentálně postižené. Od roku 2004 již sbírka expandovala do mnoha krajů Čech i Moravy a ze sbírky, která byla pořádána původně jen v Praze, se stala celostátní.

Současnost - v hlavní roli e-cihla a spolupráce neziskových organizací

V roce 2020 a 2021 se kvůli Covidu nemohla konat sbírka v ulicích v takovém rozsahu, na který je zvyklá, a tak se objevil jen jeden cihlový stánek v Praze. V té době se také přesunula cihla do online prostoru. Nemožnost prodávat cihly v ulicích v těchto dvou letech podnítila vznik virtuálních e-cihel, které si lidé můžou koupit a přispět v libovolné výšce, kdykoliv a odkudkoliv. Dárci na webu akcecihla.cz mohou zaslat dobročinný dar, který zde má formu symbolické E-cihly. https://www.akcecihla.cz/e-cihla/ Podpořit sbírku je tedy možné jak fyzickou koupí cihly, tak celoročně zakoupením té virtuální.

Původně pražská sbírka se tedy postupně rozšířila i do dalších měst po celé republice a uplynulé roky také do online prostoru pod názvem e-cihla. V roce 2022 se již začala opět připravovat dlouho očekáváná sbírka v celostátním rozsahu a spojilo se včetně Portusu Praha, z.ú. celkem 8 organizací - Arkádie, o.p.s., Benediktus, z.s., Centru LADA, Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, Charita Prostějov, Ledovec, z.s., RYTMUS Střední Čechy, o.p.s. Sbírka tak podporuje projekty v Praze, Středočeském, Plzeňském, Ústeckém a Olomouckém kraji a také v kraji Vysočina. https://www.akcecihla.cz/e-cihla-projekty/. Sbírka na podporu projektů bude probíhat do konce roku 2022.

Bohužel ani letošní rok není pro neziskové organizace lehký. Potýkají se se snížením dotací na sociální služby a na AKCI CIHLA má dopad nejen pokles turistického ruchu, ale i všechny další znepokojivé události letošního roku. Válečný konflikt a následná ekonomická krize může bohužel některé služby pro lidi s postižením a seniory dokonce i zlikvidovat.

Kromě prodeje na stáncích a pořádání benefičních doprovodných akcích, spoléhají organizace nejvíce na zaslání dobročinného daru přímo přes web akce cihla. Na webových stránkách jsou představené jednotlivé projekty a dárci tak mohou přispět přímo na projekt, který je zaujme. Tak neváhejte a Darujte E-cihlu i Vy.

Herečka Aňa Geislerová přišla na cihlový stánek v pondělí 12. 9. od 13 do 14 hodin.

Autor i foto: Petr Mráček