Anketa Senior roku 2019 zná své vítěze

05.11.2019

Také letos mohla veřejnost navrhovat na ocenění jednotlivce z našeho regionu ve věku minimálně 60 let, kteří jsou stále aktivní, zajímají se o dění kolem sebe, pomáhají druhým a předávají jim svou moudrost a zkušenosti. Titul Senior roku 2019 získali tři nominovaní, dalších devět převzalo mimořádná ocenění. Ceny vítězům předala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová společně s dalšími krajskými radními a zástupci jednotlivých měst a obcí.

"V letošním roce bylo na ocenění nominováno celkem 27 osob. Když jsme s kolegy z vedení kraje pročítali jednotlivé návrhy na ocenění, s každým přečteným řádkem v nás rostl obdiv a úcta vůči všem nominovaným. Jsem nesmírně ráda, že právě díky této anketě můžeme veřejnosti ukázat, že život po 60 rozhodně nekončí a že jsou mezi námi tací, kteří si umí podzim života užívat, jak se patří. Jejich životní příběhy jsou pro nás velkou inspirací a moc bych si přála, aby takovýchto vitálních seniorů bylo v našem kraji co nejvíce," uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Držitelé titulu získali speciálně navržené ceny od sklárny Moser, pamětní listy, dárkové koše a květiny. Pro všechny nominované byl zároveň v Kulturním centru Svoboda v Chebu připraven bohatý kulturní program. Písně z Divadla Semafor zazpíval herec, zpěvák a textař Jiří Štědroň, o chvíle napětí se postaralo akrobatické vystoupení a k tanci i poslechu zahrála kapela Parohanka z Chebu. Nechyběla ani tombola s losováním o drobné dárky.

Přehled oceněných:

Senior roku 2019

 • MUDr. František Matějovič (74 let, Cheb)

Celý svůj profesní život zasvětil medicíně a pacientům západočeského regionu. Jako internista a gastroenterolog se velmi zasadil o nově zaváděnou metodu screeningu kolorektálního karcinomu. Stál na počátku celé řady dalších specializačních vyšetření, a to nejen ve svém oboru gastroenterologie, ale napříč celou medicínou, například též v oblasti kardiologie, kde byl průkopníkem metody dočasné kardiostimulace. V medicíně je stále aktivní a činný, bez ohledu na svůj věk. Dodnes provozuje ordinaci v Chebu.

 • Gertruda Maruščáková (68 let, Sokolov)

I když je sama postižená a téměř nevidí, pomáhá postiženým lidem. Pracuje v Tyflocentru Sokolov jako regionální manažer a je velmi oblíbená nejenom u klientů, ale i u kolegů. Její velké obětavé srdce pomohlo spoustě klientům zvládnout zrakový handicap a navrátit se zpět do společenského života.

 • Hermína Kaňková (79 let, Karlovy Vary)

Je členkou Českého červeného kříže od roku 1950 a i přes svůj vysoký věk se velmi aktivně podílí na činnosti oblastního spolku Českého červeného kříže v Karlových Varech. Své bohaté zkušenosti předává zejména na sociálním a humanitárním úseku. V roce 2018 byla oceněna medailí Alice Masarykové, což je nejvyšší ocenění udělované od roku 2003 Českým červeným křížem dlouholetým členům tohoto občanského sdružení.

Cena hejtmanky Karlovarského kraje

 • Alena Pitelková (68 let, Cheb)

Je dobrovolníkem v obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří, která se stará o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí. Pomáhá s nejrůznějšími činnostmi, od stěhování až po administrativu, přičemž nepostradatelným pomocníkem je hlavně při organizaci jakékoliv benefiční akce na podporu hospice. Nikdy neodřekne, pokud je požádána o pomoc.

 • Mgr. Vlasta Kaprová (77 let, Horní Slavkov)

Čtvrtstoletí působila na škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jako ředitelka. Spolupracovala a byla členkou celé řady odborných organizací. Věnovala se publikační činnosti a tvorbě učebních dokumentů pro žáky se zdravotním postižením. Kromě jiného byla u vzniku soutěží Praktická dívka a Zručný chlapec. V současné době vede několik zájmových útvarů pro děti i dospělé zaměřených na keramiku a výtvarné činnosti.

 • Eva Mikešová Matějková (82 let, Mariánské Lázně)

Mnoho let působila na umělecké škole F. Chopina v Mariánských Lázních a dodnes zde příležitostně vypomáhá. Vychovala několik generací kytaristů, z nichž mnozí uspěli v krajských a celostátních soutěžích hudebních škol. Někteří se dokonce sami stali profesionálními muzikanty. V současné době působí jako trpělivá a obětavá korepetitorka Smíšeného pěveckého sboru Fontána v Mariánských Lázních a účastní se aktivně místního kulturního života.

 • Ludmila Seefried Matějková (81 let, Drmoul)

Je mezinárodně uznávanou sochařkou. Studovala v Berlíně, kde také strávila většinu svého aktivního uměleckého života s omezenou možností návštěvy vlasti. V roce 2016 se vrátila do Čech a žije v Drmoule u Mariánských Lázní. I po dlouhá léta strávená v cizině si uchovávala sepětí s rodnou zemí a zejména pevný kontakt s rodinou. V současné době stále tvoří, vystavuje a účastní se kulturního a společenského života v Mariánských Lázních.

 • Josefa Radová (75 let, Aš)

Pracuje řadu let jako předsedkyně Komise pro občanské záležitosti při Radě města Aš a také jako předsedkyně Klubu důchodců v Aši. Má obrovskou zásluhu na tom, že senioři v Ašském výběžku žijí neobyčejně pestrý a aktivní život naplněný spoustou aktivit od přednášek, poznávacích zájezdů až po organizované zahraničních pobyty s pestrým programem. Její aktivita, pracovitost a nadšení umožňují stovkám lidí v pokročilém věku prožívat podzim života radostně a aktivně.

 • Jan Mareš (81 let, Ostrov)

Je dlouholetým principálem ochotnického spolku v Ostrově. Je autorem několika úprav pohádkových příběhů, vymýšlí barvité a nápadité scény a vede všechny členy s úsměvem a neskutečnou trpělivostí. I díky jeho úsilí se podařilo z ostrovského publika vychovat milovníky divadla, a to nejen z ostrovského. S divadelním spolkem hostuje v mnoha stálých štacích v celém regionu a také reprezentuje kraj na divadelních přehlídkách a soutěžích. V roce 2009 získal za svou dlouholetou divadelní činnost ocenění Kolombína.

 • Karel Lokajíček (91 let, Mariánské Lázně)

Zastává funkci předsedy základní organizace Senioři Mariánské Lázně již 26 let. Aktivně řídí práci jednotlivých komisí, které zajišťují pro seniory všechny zájmové, kulturní i sportovní akce. Za svoji mnoholetou práci byl již dříve oceněn řadou čestných uznání.

 • Jaroslav Cibulka (88 let, Dalovice)

Je dlouholetým členem místní pobočky Konfederace politických vězňů ČR a v současné době také jedním z mála "muklů", kteří vydávají svědectví o svém životě a poměrech v 50 letech při setkáních s mládeží. Zároveň se přes svůj věk podílí na údržbě a provozu Národní kulturní památky Rudá věž smrti ve Vykmanově.

 • Karel Ježek (85 let, Ostrov)

I přes vysoký věk, 85 let, se stále aktivně věnuje své velké vášni, kterou je pro něho stolní tenis. Nejenom na domácí půdě, ale i na evropských a světových turnajích veteránů pravidelně obsazuje nejvyšší příčky. Domů si tak přivezl již mnohá sportovní ocenění včetně nejcennějších kovů. Jeho posledním obrovským úspěchem je 3. místo ve čtyřhře na Mistrovství Evropy (v kategorii hráčů od 85 let výše), jež se konalo letos na začátku července v maďarské Budapešti.