Bavorský červený kříž ocenil lékaře Lukáše Bolka

26.06.2019

Stříbrnou medaili Bavorského červeného kříže převzal v červnu lékař Lukáš Bolek z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Prezident Bavorského červeného kříže mu nejvyšší možné vyznamenání pro nečleny udělil jako zástupci týmu, který se významně podílel na projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb. Projekt zkvalitnil spolupráci záchranářů z Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje.

Základní myšlenkou právě končícího projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb je trvalá spolupráce českých i německých záchranářů při vytváření podmínek pro rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc urgentně nemocným osobám, a to v individuálních i hromadných případech. Lukáš Bolek byl jeho hlavním řešitelem za Fakultu zdravotnických studií Západočeské univerzity. Jeho tým přispěl například organizací cvičení nebo stáží a ocenění získal i za systematickou řídicí práci na mezinárodní úrovni.

Fakulta zdravotnických studií se k projektu připojila 1. července 2016 a hranice mezi záchranáři během tří let opravdu zmizela. Kromě Lukáše Bolka se na tom mezi řadou dalších podíleli i Jiří Růžička ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a Josef Trefil, autor komunikačního portálu pro přeshraniční zásahy Babylon 2

Prezident Bavorského červeného kříže Theo Zellner předal při závěrečném setkání projektu ocenění každému z nich. "Hranice byla pro zdravotnickou záchrannou službu složitá a nám se ji podařilo překonat. Teprve nyní lze hovořit o mezinárodním červeném kříži, teprve nyní je možno konstatovat, že hranice neexistuje," uvedl.

"Nesmírně si ceníme ocenění doktora Bolka, který působil jako hlavní řešitel projektu za naši fakultu, přičemž tento projekt je svým zaměřením výjimečný. Bavorský červený kříž na jedné straně hranice a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje na druhé vždy zajišťovaly záchrannou zdravotnickou službu v příhraničním regionu, fakticky to ale bylo také bohužel tak, že kvůli rozdílným věcným vztahům, informačním mezerám a jazykové bariéře nebylo dlouhodobě možné zajistit odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc. Cílem projektu bylo zpřesnit podmínky pro realizaci prakticky použitelné, rutinně využívané a legislativou podpořené strukturované přeshraniční spolupráce záchranných služeb obou zúčastněných zemí," dodal děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáš Štich.

Projekt Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb (německy Koordinierungskonzept Grenzüberschreitender Rettungsdienst) financoval program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020. Jedním z jeho partnerů byla také Technická vysoká škola Deggendorf. Součástí projektu byly workshopy, přednášky i cvičení, z nichž to největší, do kterého se zapojilo na 500 záchranářů, hasičů, policistů i figurantů se konalo v květnu 2019 na hraničním přechodu Rozvadov.

Více informací o projektu na webu https://gurd.eu/