Červený kříž zakončil v Ústí nad Orlicí oslavy 100 let od svého vzniku

30.01.2020

V kongresovém sále Měšťanského pivovaru v Ústí nad Orlicí se ve středu konal slavnostní večer k ukončení oslav 100 let od založení Československého červeného kříže. V rámci večera byla předána poděkování a ocenění jejím členům, dobrovolníkům a institucím. K tomuto výročí pogratulovali také hejtman Martin Netolický a radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

"Červený kříž neodmyslitelně patří vedle legionářů, sokolů a skautů k základu naší státnosti. Se založením této organizace je neodmyslitelně spjato jméno Alice Masarykové, která byla skutečně mimořádnou personou. Velmi skromná a moudrá osobnost, která chtěla Červený kříž zpřístupnit lidem. Vzpomínám na její slova: "Věřím v anonymní práci," která definují činnost všech zástupců Červeného kříže, kteří pracují bez nároku na jakýkoliv honorář a bez nároku na publicitu," sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. "Chtěl bych především poděkovat všem současným, ale i bývalým členům za to, jakou mírou přispívají k fungování této organizace. Těším se na další spolupráci a jsem velmi rád, že jako kraj můžeme pomáhat a přispívat na aktivity Českého červeného kříže," dodal Martin Netolický.

Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví sdělil: "Celý minulý rok jsme si mohli na mnoha akcích připomínat významné výročí 100 let založení červeného kříže v Československu. Mezi ně patřily především přednášky, výstavy, ale také ukázky první pomoci. Velmi si cením práce všech členů organizace, protože se na první pohled může zdát neviditelná, ale jednoznačně přináší výsledky. Ocenění nebo alespoň vzpomínku si jednoznačně zaslouží všichni, kteří kdy v Červeném kříži působili či jinak pomohli."

Český červený kříž působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí. Dále poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby. Také působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby. Mimo jiné působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče. ČČK mimo jiné hrdě šíří znalost Ženevských úmluv.