České lázně se inspirují od polských sousedů a naopak

09.04.2019

Lázeňství má v česko-polském pohraničí dlouhou tradici. Na tomto území se nachází jedna z největších koncentrací lázní v obou zemích. Doposud byla lázním, jako nositeli česko-polské spolupráce, věnována minimální pozornost. To napravuje Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, pro které je otázka lázeňství jedním z osmi společných témat, která jeho zástupci řeší.

Zahajovací konference k lázeňství se zúčastnila i radní pro regionální rozvoj a evrospké fondy Pardubického kraje Hana Štěpánová. Dalšími partnery jsou kromě Pardubického kraje také Liberecký, Královéhradecký a Olomoucký kraj, Dolnoslezské vojvodství a sdružení polských a českých obcí euroregionů Nisa a Glacensis.

"Hlavním cílem projektu v oblasti lázeňství je vybudování silné sítě spolupráce pro efektivnější využívání stávajícího potenciálu lázní. V současné době neexistují žádné společné česko-polské ekonomické iniciativy v této oblasti," říká Hana Štěpánová. "Na konferenci se sešli zástupci polských a českých lázní i místních samospráv, pro které je to dobrá platforma pro sdílení dobré praxe na obou stranách."

Jedním z výstupů tohoto projektu má být Atlas lázeňství na česko-polském pohraničí, o který se má postarat katedra geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho součástí budou tematické mapy a profily všech lázeňských míst v celém území podporované operačním programem Interreg V-A CZ-PL. Z tematických map se bude jednat například o mapy lůžkové kapacity, návštěvnosti a struktury návštěvnosti lázní, typologie lázní, historických lázeňských míst a dostupnost z míst hraničních přechodů, napojení lázeňských míst na stávající infrastrukturu, cyklostezky a významné turistické trasy či všeobecnou dopravní dostupnost lázeňských míst. Atlas bude sloužit pro představitele lázní, pracovníky informačních center, zástupce municipalit, regionálních sdružení a státní správu na podporu rozvoje cestovního ruchu v oblasti česko-polského pohraničí.

"V současné době se spektrum uživatelů lázní v pohraničí dost mění, přes 60 procent jsou podle údajů zveřejněných na konferenci samoplátci a lidé, kteří se starají o prevenci svého zdraví. O to významnější bude marketing lázní na obou stranách hranice, ale také zachování jejich příjemné atmosféry a přírodních podmínek včetně bohaté zeleně a ochrany zdrojů," dodala radní Štěpánová.

Pardubický kraj