Český železniční průmysl exportuje přes polovinu své produkce

10.03.2021

Vysoce konkurenceschopné a stabilní odvětví, které dokáže odolávat i ekonomickým obtížím spojeným se současnou pandemickou situací - právě tak lze přeložit hospodářské výsledky, kterých loni dosáhly společnosti sdružené v Asociaci podniků českého železničního průmyslu (ACRI).

Členové ACRI loni dosáhli obratu ve výši zhruba 77 miliard korun a co je důležité, oproti roku předchozímu, který nebyl dotčený problémy spojenými s nákazou covid-19, jejich obrat meziročně mírně vzrostl.

"Velmi významný je podíl exportu, který v roce 2020 dosáhl 53 procent. Dokazuje to, že české firmy nabízí v tomto náročném odvětví inovativní a konkurenceschopné výrobky a služby - za 77 miliardami korun obratu ročně stojí práce v tvrdě konkurenčním oboru," sděluje Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI. "Stabilita oboru se ukazuje zejména v dnešní složité době jako velice důležitý faktor pro udržení zaměstnanosti. A samozřejmě je důležitá pro ekonomické ukazatele země - podle analýzy zpracované firmou Deloitte vytváří české firmy podnikající v železničním průmyslu přidanou hodnotu zhruba 26 miliard korun. Pokud k tomu zahrneme i nepřímé a indukované efekty, je to téměř 52 miliard korun, což představuje 1,3 procenta HDP České republiky."

Celé odvětví má přitom velký potenciál růstu - krátce před současnou koronavirovou krizí přestavila Evropská komise takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu, což je balík opatření, který má Evropě zajistit plynulý přechod na udržitelné a ekologické hospodářství. S tím přímo souvisejí i významné investice do ekologické dopravy.

"Evropská unie v Zelené dohodě vyzdvihuje především roli železniční dopravy - její rozvoj a podpora jsou klíčové v plánu snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů z dopravy o 90 procent," přibližuje rostoucí význam oboru Marie Vopálenská s tím, že Evropská komise zároveň oznámila, že rok 2021 se stane Rokem železnice. "Evropská unie klade velký důraz na ekologii, zásadní snižování uhlíkové stopy a klimatickou neutralitu a tím pádem hodlá podporovat posílení role železniční dopravy. A investice do této oblasti opravy by určitě měly být na předním místě i v České republice," doplňuje Vopálenská.

Firmy českého železničního průmyslu díky svým výsledkům patří k tahounům české ekonomiky a navíc díky vlastnímu výzkumu a vývoji zásadně přispívají k rozvoji technologicky náročného strojírenství v tuzemsku.

"Jde přesně ten typ ekonomiky, po které se u nás dlouhodobě volá - sofistikovaná výroba náročných finálních produktů," říká Marie Vopálenská. Firmy sdružené v ACRI loni zaměstnávaly téměř 20 tisíc lidí. "Pokud vezmeme v potaz i pracovních místa u dodavatelů, dostaneme se k číslu 50 tisíc lidí. Důležité je, že jde velmi často o špičkové, technicky vzdělané odborníky a to nejen z inženýrských profesí, ale o vysoce kvalifikované dělníky."

Konkurenceschopnost českých firem dokazují i jejich úspěchy na poli exportu. Úspěšné jsou dodávky Třineckých železáren do řady evropských zemí, dvojkolí firmy BONATRANS jezdí téměř po celém světě, tramvaje či elektrické jednotky Škoda slouží nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v Německu, Turecku, Finsku nebo Maďarsku. České firmy se podílejí na zabezpečení železničního provozu v Bulharsku, Srbsku, Bělorusku, Slovensku a další zemích. Firmám nahrává fakt, že poptávka po posilování příměstské a městské železniční a hromadné dopravě roste jak u nás, tak i v zahraničí.

"To je mimo jiné dáno právě velkým tlakem na posílení role ekologické dopravy. Je třeba si uvědomit, že kolejová doprava je jedním z klíčů pro zajištění udržitelné mobility, to ostatně vyplývá i z plánů Evropské unie na podporu této oblasti," uvádí ředitelka ACRI.

Příklady exportních úspěchů členských firem ACRI:

- AŽD uspěla ve výběrovém řízení na dodávku traťového zabezpečovacího zařízení na železniční trati Terespol - Brest mezi Polskem a Běloruskem;

- Skupina Škoda Transportation vyrábí elektrické jednotky pro Lotyšsko či Slovensko, dodá soupravy metra pro polskou Varšavu, tramvaje pro města v Německu;

- Společnost IGW se stala dodavatelem převodovek pro tureckou společnost Bozankaya;

- DAKO-CZ realizovala dodávku brzdových komponent na osobní vozy ÖBB DANI;

- Dodávky náhradních dílů pro původní české tramvaje v Manile firmou SKD TRADE;

- HŽP a japonská HHT budou společně dodávají pružiny pro vozy bombajského metra;

- Dodávka podsestav pro nákladní vagony z Tatravagonky Poprad firmy MSV Metal Studénka.

Zdroj TZ: PROTEXT