ČEZ Jizerská 50 pomohla nevyléčitelně nemocným i krajině v okolí Bedřichova

18.02.2022

Už podeváté jeli závodníci hlavní závod s logem Skupiny ČEZ na dresu, a i letos svým pohybem pomohli podpořit smysluplný projekt.

Ujeté kilometry přeměnila Nadace ČEZ na peníze, které se použijí pro neziskovou organizaci Klub cystické fibrózy. Celkem se vybralo bezmála 241 tisíc korun.

Vedle závodníků na trati pomáhali již tradičně i návštěvníci ČEZ Energy zóny. Ti si zde mohli vyzkoušet běžkařský trenažér a stejně jako závodníci v bílé stopě tak svou energií přispěli na dobrou věc. Celkem tak na trati i mimo ni vysportovali 240 939 korun - samotný závod vynesl 190 100 korun, trenažér pak 50 839 korun.

"Jizerská 50 už dávno není pouze doménou profesionálních sportovců. Tato tradiční akce je nejen

o zdolávání časových limitů, ale i o setkávání a příjemné společenské atmosféře. A to platí i pro naše charitativní projekty, jejichž podstatou je také překonávání bariér a předávání energie tam, kde je potřeba," říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Vybrané peníze pomohou k vydání odborné publikace o cystické fibróze. Žlutá kniha - jak se bude jmenovat - je určena pro rodiče a další osoby pečující o pacienty s touto nevyléčitelnou nemocí, aby měli na jednom místě správné, ucelené a snadno dostupné informace.

"Velmi důležitou součástí pomoci rodinám pacientů s cystickou fibrózou je dostatek srozumitelných informací. Pomáhají nejen porozumět onemocnění samotnému, ale také pochopit, jakým způsobem cystická fibróza zasahuje do běžného života, blízké i vzdálené budoucnosti. Děkujeme proto všem, kteří svým pohybem podpořili vznik publikace, kde budou všechny tyto informace dostupné," shrnuje Tereza Doušová, místopředsedkyně Klubu cystické fibrózy.

Během Jizerské 50 byl také do aplikace EPP - Pomáhej pohybem nasazen speciální projekt týkající se zadržování vody v krajině Bedřichov. Všichni, kdo si tak při nějaké ze svých aktivit zapnuli o víkendu aplikaci EPP, mohli svým pohybem přispět na vybudování soustavy tůní a malých vodních nádrží, které budou v lokalitě Bedřichova působit na místní mikroklima, pomůžou přírodě zvládat klimatické extrémy
a budou útočištěm pro řadu vzácných druhů rostlin a živočichů.

Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má každý možnost pomáhat vlastním pohybem nejen sobě, ale také druhým, kteří naši pomoc potřebují. Aplikace je ke stažení zdarma a funguje jako běžný sporttracker, tedy měří údaje jako rychlost, čas, tempo nebo vzdálenost, ale navíc generuje body, které může uživatel kdykoliv věnovat některému z aktuálně nabízených projektů. Pokud uživatelé svým pohybem nasbírají dostatečný počet bodů, Nadace ČEZ projekt finančně podpoří. Aktuálně nabízí aplikace 26 sportovních aktivit, a to od těch běžných, jako je běh, chůze nebo jízda
na kole, až po ty méně obvyklé, jako je chůze s kočárkem nebo plogging (běh spojený se sbíráním odpadků).

Klub cystické fibrózy se zasazuje o zlepšování kvality života pacientů s cystickou fibrózou a zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. Nemocným, jejich rodinám a blízkým předává veškerý informační servis ohledně všech aspektů onemocnění. Poskytuje jim sociální, finanční, materiální i psychologickou pomoc. Pomáhá vzájemné spolupráci nemocných s odborníky z center v České republice i v zahraničí. Podporuje projekty na zdokonalení léčby, diagnostiky a vzdělávání odborníků, kteří se této problematice věnují.

Společnost pro Jizerské hory pečuje již od roku 1999 o krajinu Jizerských hor a na svých vzdělávacích akcích k tomu vede i ostatní. Provozuje ekocentrum uprostřed lesů na Jizerce, kde nabízí výukové programy pro děti i dospělé. Provádí praktická opatření, jako je výsadba původních dřevin, obnova turistické infrastruktury nebo zakládání přírodních zahrad.

TZ ČEZ