Dvacítka exponátů především zvířat vymodelovaných z šamotové hlíny v dílně Volšové ruce při Domově Zboží zdobí až do 12. září ZOO Jihlava.

10.08.2019

Autory vystavených děl je devět klientů domova, kteří výstavu připravovali několik měsíců.

"Z více než čtyřiceti připravených exponátů jich v Jihlavě vystavuji zhruba polovinu. Jde o premiérovou prezentaci s tím, že na začátku října bychom rádi podobnou výstavu uspořádali i v sídle Kraje Vysočina," říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Dílna Volšové ruce umožňuje klientům s mentálním handicapem pracovat s hlínou tzv. tasovskou metodou modelování. Podle informací Jaromíra Dubského, vedoucího dílny se předlohou pro budoucí díla staly běžné fotky zvířat. Jejich originální podobu pak vtiskly do hlíny ruce devíti klientů.

"Při modelování používají klienti pouze ruce, k dispozici není ani voda, ani hrnčířský kruh. Nikdo nikoho nenapodobuje, vznikají vždy čistě originální výrobky. Inspiraci se meze nekladou. Na začátku všeho byly misky a dnes jsme veřejnost pozvali na vernisáž velice zdařilých autorských výtvorů," chválí své svěřence ředitel Domova Háj Josef Procházka.

Výstava prací dílny Volšové ruce mohla být instalována do jihlavské ZOO za laskavé podpory ředitele Jana Vašáka. Děkujeme a zveme veřejnost do ZOO Jihlava. Ohmatat si vystavené exponáty je dovoleno!