Ekologické čištění odpadních vod zajistí kořenová čistička

29.09.2021

Bydlíte-li v rodinném domě, případně máte třeba chatu či chalupu, je vždy nutné vyřešit problém, co dělat s odpadní vodou. Není možné ji jen tak vypouštět do volného prostranství, neboť by mohlo dojít ke znehodnocení půdy a kontaminaci spodních vod. Kromě tradičních způsobů, které představují septiky a jímky, je dnes stále častější volbou využívání kořenových čističek.

Kořenová čistička je ideální pro ekologicky smýšlející majitele nemovitostí, kde odpadní vody nelze odvádět do centrální kanalizace. Jedná se vlastně o jakési umělé jezírko, v němž se kaly a odpad rozpouštějí díky speciálním bakteriím. Jde ale samozřejmě o přeci jen trochu důmyslnější systém, na jehož výstavbu je vždy dobré si pozvat odborníky, kteří kromě jiného zhodnotí, do jakého typu kořenové čističky se vyplatí na daném pozemku investovat.

Druhy kořenových čističek

V určitých případech kořenová čistička může fungovat zcela samovolně. Stačí, pakliže je provedena v drobném spádu a už není zapotřebí ji provozovat s pomocí elektrické energie. I tehdy, zvolíte-li kořenovou čističku, jež pro svůj chod potřebuje elektřinu, spotřeba energií při provozu bude naprosto zanedbatelná.

Nároky na pozemek

Důležitým aspektem při výběru kořenové čističky je velikost objektu, respektive počet osob, které v domácnosti žijí. Například u kořenové čističky fungující na principu gravitace, u níž není zapotřebí elektrické energie, se počítá s nutnou plochou pozemku kolem cca 4 metrů čtverečních na jednu osobu. U variant, kde k provozu přispívá elektřina, je tato plocha zhruba pouze čtvrtinová.

Další přednosti

Výhodou kořenové čističky je nejen ekologický aspekt, ale rovněž fakt, že vás nijak neruší. Není nutné provádět ani žádnou složitou údržbu. A pokud vás zajímá cena, pak vězte, že odborná výstavba vyjde řádově na desítky tisíc korun. Je ale nutné počítat s dlouhověkostí takovéto stavby, tudíž se investice rozhodně nedá považovat za nijak přehnaně velkou.

komerční sdělení