Fytopatolog Milan Navrátil z PřF obdržel za svoji celoživotní vědeckou práci medaili Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity

04.12.2019

Medaili Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně za spolupráci v rozvoji vědy a vzdělávání obdržel profesor Milan Navrátil z katedry buněčné biologie a genetiky přírodovědecké fakulty, který svoji vědeckou kariéru zasvětil zejména studiu genetické variability a biologické diverzity rostlinných virů.

Výsledky jeho bádání jsou v praxi využívány například při detekci viru šarky švestky, který je nejvýznamnější virovou chorobou peckovin. Slavnostní ceremoniál předání medaile se konal na Státním zámku Lednice u příležitosti oslav 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně a 30. výročí 17. listopadu 1989.

"Je to pro mě velká čest a moc si tohoto ocenění vážím. Zároveň je to pro mě závazek, abych své znalosti a zkušenosti předal studentům a svým následovníkům. Velmi na mě zapůsobila skutečnost, že jsem se ocitl ve společnosti 31 oceněných známých osobností, mezi které patří například bývalí rektoři Mendelovy univerzity Jaroslav Hlušek a Ladislav Havel či známý vinař, šlechtitel révy a pedagog Miloš Michlovský," uvedl Milan Navrátil.

Oceněný vědec Navrátil se specializuje na studium genetické variability a biologické diverzity rostlinných virů a fytoplazem. Cílem jeho bádání je optimalizovat diagnostiku a poznat faktory, které ovlivňují výskyt a šíření rostlinných patogenů. "Celý život mě provází virus šarky švestky. Jako první na světě jsme vyvinuli diagnostické monoklonální protilátky, které se využívají při komerční výrobě diagnostické soupravy. Významnou měrou jsme přispěli také k objasnění faktorů ovlivňujících výskyt a šíření viru šarky švestky, a to nejen v Evropě," vysvětlil fytopatolog.

Profesor Navrátil se rovněž podílel na analýze komplexu virů napadajících česnek, u kterých byla stanovena nejen jejich škodlivost, ale také systém diagnostiky a následného ozdravování, což umožnilo produkci zdravé česnekové sadby v České republice. Vědec zásadně přispěl k objasnění migračních cyklů vektorů fytoplazmy proliferace jabloně či evropské žloutenky peckovin. V současné době se zabývá analýzou mikrobiálních společenstev meruněk pomocí techniky "high throughput sequencing" a snaží se identifikovat fytopatogenní druhy virů, bakterií a hub, které se podílejí na předčasném odumírání těchto ovocných stromů.

Milan Navrátil absolvoval Univerzitu J. E. Purkyně (Masarykova univerzita) v Brně. V letech 2002-2008 vedl katedru buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, podílel se na založení úspěšného studijního oboru Molekulární a buněčná biologie. Je vedoucím bakalářských, magisterských a doktorských studentských prací a působí jako lektor na odborných přednáškách.