Hejtman kraje Ivo Vondrák ocenil dobrovolné hasiče

29.02.2020

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák dnes (27. 2.) poděkoval dobrovolným hasičům. Celkem šest členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska získalo čestné uznání za celoživotní zásluhy o rozvoj dobrovolné požární ochrany v regionu. Na závěr setkání převzal ocenění také hejtman kraje, obdržel medaili za významnou morální a technickou podporu dobrovolného hasičstva.

"Význam dobrovolných hasičů je pro naši společnost bezesporu velmi přínosný, někdy dokonce nepostradatelný. Dobrovolní hasiči jsou velmi důležitým partnerem profesionálů ze všech složek integrovaného záchranného systému a jejich připravenosti a ochoty si velmi cením. Proto jsem se rozhodl výjimečným osobnostem z řad dobrovolných hasičů touto cestou poděkovat," uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který předal čestné uznání šesti členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Poděkování za celoživotní zásluhy o rozvoj dobrovolné požární ochrany v Moravskoslezském kraji obdrželi Oldřich Orság z Okresního sdružení hasičů Bruntál, Libor Král z Okresního sdružení hasičů Frýdek - Místek, Tomáš Stefan z Okresního sdružení hasičů Karviná, Jaromír Mrázek z Okresního sdružení hasičů Nový Jičín, Roman Krusberský z Okresního sdružení hasičů Opava a Milada Ptošková z Okresního sdružení hasičů Ostrava.

Slavnostního oceňování se na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje zúčastnil také starosta Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Leo Kuběna: "Děkuji panu hejtmanovi za významnou podporu všech dobrovolných hasičů. Velice si ceníme nejen finančních prostředků, díky kterým můžeme sloužit občanům. Významná je pro nás také morální podpora, kterou intenzivně vnímáme a upřímně si jí vážíme. Proto jsem si panu hejtmanovi dovolil jako poděkování udělit medaili Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje," řekl starosta sdružení Leo Kuběna.

Moravskoslezský kraj podporuje profesionální i dobrovolné hasiče dlouhodobě. Dobrovolní hasiči získali v roce 2019 celkovou podporu ve výši 34,7 milionu korun.

"Bezpečnost občanů vnímáme jako jednu z našich nejdůležitějších priorit. Proto jsme vybraným jednotkám sboru dobrovolných hasičů poskytli prostředky na technické vybavení, stavby či rekonstrukce zbrojnic, na vozidla a cisterny, ale také na zabezpečení jejich akceschopnosti," vyjmenoval hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že podporu získaly také spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

V rámci dotací kraj podpořil 149 projektů zaměřených na výchovu mládeže, volnočasové aktivity, přípravu hasičů, požární sport, udržení a rozvoj tradic, ale i na techniku pro specializované činnosti. Krajský rozpočet s podporou dobrovolných hasičů počítá i v roce 2020, a to v přibližně stejné výši.

MEDAILONKY OCENĚNÝCH

ORSÁG Oldřich Okresní sdružení hasičů Bruntál
Členem sdružení je od roku 1974, kdy působil ve sboru dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem. Od roku 2015 byl náměstkem starosty okresního sdružení Bruntál. Roku 2017 se stal starostou okresního sdružení hasičů Bruntál a členem Výkonného výboru Krajského sdružení Moravskoslezského kraje. Je nositelem odznaku odbornosti Rozhodčí v požárním sportu. Za dlouholetou a významnou práci ve sdružení byl v roce 2019 oceněn titulem Zasloužilý hasič

KRÁL Libor Okresní sdružení hasičů Frýdek - Místek
Roku 1984 se stal členem sdružení ve sboru dobrovolných hasičů Kozlovic, kde působil také jako starosta sboru. Od roku 2005 působí jako náměstek starosty okresního sdružení Frýdek - Místek. V letech 2013 až 2015 byl vedoucím Krajské rady Vnitro organizační. Za dlouholetou a významnou práci ve sdružení byl v roce 2019 oceněn medailí Za mimořádné zásluhy

STEFAN Tomáš Okresní sdružení hasičů Karviná
Začínal roku 1973 ve sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá, kde byl od roku 1996 starostou sboru. Od roku 2015 působí jako starosta okresního sdružení Karviná, je také členem Výkonného výboru Krajského sdružení MSK. V roce 1986 obdržel odznak odbornosti Vzorný požárník III. stupně. Za práci ve sdružení byl v roce 2018 oceněn medailí Za mimořádné zásluhy. Významně se podílí na rozvoji mezinárodní spolupráce s polskými hasiči.

MRÁZEK Jaromír Okresní sdružení hasičů Nový Jičín
Členem sdružení je od roku 1982, kdy vstoupil do sboru dobrovolných hasičů Kujavy. V roce 2000 se stal členem výkonného výboru okresního sdružení Nový Jičín a v roce 2005 je náměstkem jeho starosty. V roce 2012 získal odbornost rozhodčí a od roku 2018 je instruktorem v požárním sportu. Za práci ve sdružení byl v roce 2019 oceněn Čestným uznáním sdružení. Významně se podílí na rozvoji mezinárodní spolupráce se slovenskými hasiči.

KRUSBERSKÝ Roman Okresní sdružení hasičů Opava
Od roku 1988 byl členem sdružení ve sboru dobrovolných hasičů Zlatníky. Byl vedoucím kolektivu mládeže a členem Výkonného výboru okresního sdružení Opava. Od roku 2015 působí jako starosta okresního sdružení hasičů Opava a člen Výkonného výboru Krajského sdružení MSK. Je nositelem odznaku odbornosti Preventista II. stupně, Rozhodčí mládeže II. stupně a Vedoucí mládeže II. stupně. Za dlouholetou a významnou práci ve sdružení byl v roce 2018 oceněn Čestným uznáním družení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

PTOŠKOVÁ Milada Okresní sdružení hasičů Ostrava
Členkou sdružení je od roku 1964, nyní působí ve sboru dobrovolných hasičů Václavovice. V minulosti byla vedoucí mládeže a kronikářka sboru. Od roku 2005 je vedoucí aktivu zasloužilých hasičů a vedoucí aktivu žen v Ostravě. Je nositelkou odznaku odbornosti Hasič II. stupně a Rozhodčí mládeže II. stupně. Za dlouholetou a významnou práci ve sdružení byla v roce 2005 oceněna titulem Zasloužilý hasič.