Jak na založení s.r.o.

18.11.2020

Společnost s ručením omezeným je dlouhodobě nejrozšířenější formou obchodní korporace v České republice. Podnikání ve formě s.r.o. má mnoho výhod.

Nejvýznamnější z nich je omezené ručení podnikatele vlastním majetkem za dluhy společnosti - už jen z tohoto důvodu je odborníky doporučováno nepodnikat jako OSVČ, ale zvážit založení s.r.o.

Přestože je založení s.r.o. časově i finančně náročnější než podnikání jako OSVČ, nejedná se o proces nijak složitý. Všechny obchodní společnosti včetně společnosti s ručením omezeným jsou obvykle zakládány na dobu neurčitou. Z tohoto důvodu postačí absolvovat celý proces založení společnosti pouze jednou a poté už můžete jen využívat výhod spojených s podnikáním pod svou vlastní firmou.

Požadavky pro založení s.r.o.

Pro založení s.r.o. jsou zákonem stanoveny pouze základní požadavky, jejichž splnění v praxi nečiní problém téměř nikomu. Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou, pokud společnost zakládá více osob, nebo zakladatelskou listinou v případě, že společnost zakládá pouze jedna osoba. Oba dokumenty musí být vyhotoveny notářem a obsahovat zákonem stanovené náležitosti.

Se založením s.r.o. je spojena tzv. vkladová povinnost společníka, která spočívá v povinnosti zakladatele vložit do společnosti peníze nebo věc. Minimální výše vkladu jednoho společníka je stanovena symbolicky částkou ve výši 1,- Kč. V praxi je ale doporučováno zvolit minimální vklad vyšší, protože firma bude potřebovat peníze do začátku, než bude schopná generovat vlastní příjmy a platit tak svůj provoz.

Založení vs. vznik

Vyhotovení společenské smlouvy, případně zakladatelské listiny, notářem, je pouze prvním krokem pro existenci s.r.o. Sepsáním zakladatelského dokumentu je společnost založena, ale u všech obchodních společností včetně s.r.o. je nutné, aby byla společnost následně zapsána do obchodního rejstříku.

Návrh na zápis je třeba podat do šesti měsíců ode dne založení. Pokud bude předložen zakládající dokument staršího data, rejstříkový soud společnost nezapíše a ta v důsledku toho platně nevznikne. Vznik společnosti je spojen se zápisem v obchodním rejstříku, kdy až od tohoto okamžiku je možné začít skutečně podnikat na společnost.

Výhody s.r.o.

Hlavní výhodu podnikání prostřednictvím s.r.o. ve srovnání s podnikáním jako OSVČ představuje omezené ručení podnikatele za dluhy společnosti. Podnikatel poté, co je splacen základní kapitál, není povinen splácen dluhy společnosti svým vlastním majetkem, ale pouze majetkem společnosti. Pokud by dluhy nebyly uhrazeny, lze vést exekuci též pouze na majetek společnosti, ne na osobní majetek zakladatele.

Omezené ručení společníků se uplatní také u akciové společnosti. Založení akciové společnosti je však ve srovnání se založením společnosti s ručením omezeným náročnější, a to hlavně kvůli minimální výši základního kapitálu akciové společnosti, která je ze zákona alespoň 2.000.000,- Kč. Z tohoto důvodu volí převážná většina (začínajících) podnikatelů formu s.r.o., protože počáteční náklady na její založení jsou nesrovnatelně nižší. Na zakladatelské právní jednání akciové společnosti jsou zákonem kladeny také přísnější formální požadavky.

Přestože založení společnosti s ručením omezeným není nic složitého, spoustu času a starostí Vám ušetří zakoupení již dříve založené společnosti - tzv. ready made společnost. Druhou možností je svěřit se do rukou profesionálů a nechat si společnost založit podle Vašich konkrétních požadavků právníkem nebo jiným specialistou.

sponzorovaný článek