Karlovarský kraj přijímá od občanů návrhy na udělení medaile Za zásluhy o bezpečnost

28.08.2020

Rada Karlovarského kraje stanovila podmínky pro udělení medaile Za zásluhy o bezpečnost. Jedná se o ocenění občanům kraje, kteří se mimořádným činem nebo dlouhodobými snahami zasloužili o řešení bezpečnosti na území Karlovarského kraje, a to například v podobě záchrany lidského života nebo dlouhodobé práce pro bezpečnostní složky. Nominace mohou nově navrhnout sami občané.

"Věřím, že v našem regionu žijí lidé, kteří si svým jednáním a chováním ocenění zaslouží. Rádi bychom o těchto lidech a jejich skutcích věděli, a proto se obracíme na veřejnost, která může oceněné navrhnout. Pokud tedy kdokoliv ví o někom, kdo by si toto ocenění zasloužil, budeme rádi, když nám předá podnět k jeho udělení," uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Medaile se udělují na základě rozhodnutí Rady Karlovarského kraje občanovi, kterého navrhují složky Integrovaného záchranného systému, Krajské ředitelství Karlovarského kraje, člen rady nebo zastupitelstva nebo jiný občan. Samotné ocenění uděluje osobně hejtman kraje, v případě jeho nepřítomnosti jeden z náměstků nebo člen rady kraje.

Návrh na udělení medaile musí být písemný, se stručným odůvodněním návrhu a základními údaji pro identifikaci oceňovaného. Společně s medailí předává hejtman kraje také pamětní diplom. Držitelé medaile jsou zapsáni do Knihy oceněných Karlovarským krajem.