Kraj distribuuje mezi občany obálku, která může zachránit život seniorům

09.01.2020

Seniorské obálky, které usnadňují složkám integrovaného záchranného systému získat informace o zdravotním stavu seniora, byly na počátku prosince rozeslány do 150 ordinací praktických lékařů v Karlovarském kraji. Další byly distribuovány do domovů pro seniory či jednotlivých organizací sdružujících seniory. Lidé tak mají k dispozici zhruba 50 tisíc těchto užitečných karet.

Karlovarský kraj se k projektu připojil na konci března minulého roku, kdy začal Seniorskou obálku publikovat v elektronické verzi na internetových stránkách a bezpečnostním portálu. Jde o kartu, do které senioři vyplní základní údaje o svém zdravotním stavu a užívaných lécích a přidají kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Obálku umístí na viditelné místo v bytě a v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu pak mají zasahující záchranáři, policisté a hasiči k dispozici velice rychle potřebné informace.

Během loňského srpna následně došlo k navázání spolupráce se sdružením praktických lékařů, které v Karlovarském kraji zastupuje doktorka Jaroslava Švandrlíková. 

" Nesmírně si vážím toho, že Sdružení praktických lékařů a především jednotliví praktičtí lékaři přislíbili spolupráci v projektu Seniorská obálka, a to zejména v rámci osvěty, distribuce a ověření správnosti údajů v chorobopisu pacientů - seniorů, jelikož právě díky této spolupráci má tento projekt o to větší opodstatnění," uvedl radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Seniorské obálky byly na počátku prosince rozeslány do 150 ordinací praktických lékařů v Karlovarském kraji vždy po 300 kusech výtisků. Distribuovány byly i manuály a pravidla k jejich vyplnění, které budou vyvěšené v čekárně daného praktického lékaře. Zbytek Seniorských obálek, zhruba 5 tisíc kusů, byl následně rozeslán do domovů pro seniory, seniorských klubů či jednotlivých sdružujících se organizací pro seniory.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis k tomu doplnil: "Jedná se o nástavbu zavedeného systému Seniorské obálky v ČR, která může podstatným způsobem pomoci při záchraně zdraví a života seniora."

Seniorskou obálku si lze i nadále stáhnout z webových stránek a z bezpečnostního portálu Karlovarského kraje. Zájemci zde najdou také instrukce k vyplnění barevného tiskopisu.