Kraj rozdá peníze knihovnám na provoz

23.01.2024

Díky každoročnímu příspěvku Olomouckého kraje mohou knihovny napříč regionem své pobočky provozovat, pořádat různé akce nebo také rozšiřovat knihovní fond. Hejtmanství mezi ně rozdělí více než čtrnáct miliónů korun.

"V knihovnách měst a obcí jsou knihovnické a informační služby často omezené. V malých obcích jsou také často centrem dění a přispívají k jejich rozvoji. Jejich finanční podpora je proto pro kraj milou samozřejmostí," uvedl hejtman Josef Suchánek.

Peníze si mezi sebe rozdělí Knihovna města Olomouce, Městská knihovna v Přerově, Městská knihovna Prostějov, Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, Městská kulturní zařízení Jeseník, Městská kulturní zařízení Hranice a Městská knihovna Lipník nad Bečvou.

"Peníze kraj rozdává těmto sedmi knihovnám, což jsou takzvané pověřené knihovny, skrze ně se totiž peníze dále dostávají i k menším obecním knihovnám. Tyto pověřené knihovny poskytují podporu dohromady 473 knihovnám v celém kraji," řekl krajský radní pro oblast kultury Jan Žůrek.

Osmou podpořenou knihovnou je Vědecká knihovna Olomouc. Ta od kraje dostává zvláštní finanční dotaci, zajišťuje totiž výkon všech regionálních knihoven.

TZ Olomoucký kraj