Kraj Vysočina je šampionem

29.01.2020

Už od roku 2004 Kraj Vysočina realizuje místní Agendu 21 a je zároveň členem Národní sítě Zdravých měst sdružující místní samosprávy, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.

Za pilotní ověření metodiky NSZM ČR pro kraje byl Kraj Vysočina oceněn už v roce 2005. Další ocenění získal nyní, kdy si z Olomouce z konference Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem Síťujeme a podporujeme obce odvezli zástupci kraje ocenění Šampion Zdravých měst.

Ocenění získala Vysočina za dlouhodobě nejvyšší počet realizátorů místní Agendy 21 ve srovnání s ostatními kraji. "Součástí Národní sítě Zdravých měst jsme už šestnáctým rokem a jsem rád, že se při takovýchto akcích můžeme navzájem inspirovat stále novými aktivitami, které mohou podpořit udržitelný rozvoj obcí na Vysočině vedoucí ke zvyšování kvality života jejich obyvatel," uvedl Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Zástupci zdravých měst, obcí a regionů, ale i další zájemci z řad účastníků se kromě jiného mohli při konferenci inspirovat příklady dobré praxe. Například město Kopřivnice prezentovalo řešení propustných zpevněných povrchů a vsakovací zařízení ve městě, Bolatice zase svou knihovnu, která se stala komunitním centrem v obci.