Kraj získal inovační cenu za proměnu sociálních služeb

13.11.2019

Moravskoslezský kraj získal první místo v kategorii Inovace v sociálním a zdravotním sektoru. Postupuje tak do mezinárodního hodnocení QUALITY INNOVATION AWARD. Tématem přihlášky byla deinstitucionalizace sociálních služeb, tedy přechod od hromadné ústavní péče ke komunitnímu způsobu bydlení nebo například k domům s pečovatelskou službou. Ocenění získávají organizace za míru inovativnosti, ale také za použitelnost pro ostatní organizace v daném sektoru.

"Nechci si už snad ani připomínat, v jakých podmínkách ještě nedávno museli někteří lidé žít. V našem regionu bydlelo před rokem 2003 více než tisíc lidí s postižením v nejrůznějších ústavech, kde neměli důstojné životní podmínky, soukromí ani možnost o sobě rozhodovat. Často bydleli na pokojích i pro 20 osob, toalety měli na chodbě, hromadně probíhala hygiena, nebojím se říct, že často docházelo k omezování osobní svobody. Právě Moravskoslezský kraj byl první, který tuto situaci začal koncepčně řešit a stal se v této oblasti vlajkovou lodí nejen v rámci České republiky," uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Rozsáhlé systémové změny řídila Krajská koordinační skupina pro transformaci. V jednotlivých institucích byly zřízeny transformační týmy zaměřené na přípravu klientů k přechodu do běžného prostředí. V letech 2003 až 2018 realizoval Moravskoslezský kraj ve 13 institucích více než 43 projektů za 805 milionů korun. Inovace sociálních služeb prokazatelně přinesla pozitivní dopad 1100 lidem s postižením.

"Za všechny mohu zmínit paní Alenu, která dlouhodobě pobývala v ústavu Zámek Nová Horka určeném pro zdravotně postižené ženy. Absolvovala přípravu k přechodu do komunitní služby, kde pak tři roky žila. Od roku 2014 bydlí ve svém bytě, pracuje a využívá terénních sociálních služeb," řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil a dodal, že Zámek Nová Horka je ukázkovým příkladem dobré praxe transformace.

V roce 2003 žilo v tomto ústavu v uniformním prostředí 90 žen. Jejich život byl kumulován do jednoho místa, s minimálním osobním soukromím a podmínkami hraničícími s lidskou důstojností. Díky transformaci žijí nyní klienti k komunitních službách, ve kterých se pobyt velmi blíží normálnímu životu. Mnozí klienti přešli do rodin nebo využívají terénní služby. Zámek Nová Horka je v současné době v rekonstrukci a bude mu navrácen původní kulturní význam, bude sloužit jako muzeum, které bude připomínat i transformaci institucionálních služeb.

"Jsem přesvědčený, že je Moravskoslezský kraj významným hybatelem změn nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropy. Naše strategické dokumenty mají univerzální přenositelnost a mohou se stát vodítkem i pro další organizace. Naše zkušenosti také předáváme na nejrůznějších odborných fórech a konferencích," řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil a doplnil, že Moravskoslezský kraj také hostí mnoho návštěv. Na stáže přijeli například ředitelé ústavních služeb ze Srbska nebo zástupci ostatních krajů, které sociální služby zřizují.

"Systémové změny v kraji stále pokračují. Zkvalitňování sociálních služeb zajistí dalších 6 investičních projektů, které Moravskoslezský kraj realizuje. Tyto projekty za asi 160 milionů korun zkvalitní život dalším 74 klientům," sdělil náměstek hejtmana Jiří Navrátil a doplnil, že kraj nabytých zkušeností využije v začínajícím projektu reformy psychiatrické péče. "Připravujeme dva investiční projekty, díky kterým se do komunitních služeb dostanou lidé s duševním onemocněním, kteří doposud dlouhodobě žijí v psychiatrické nemocnici. Ocenění, které jsme za inovace v sociální oblasti získali, mě nesmírně těší. Je to důkaz, že jdeme správným směrem, ale také ocenění náročné práce, za kterou děkuji kolegům z krajského úřadu, ale i všem zapojeným příspěvkovým organizacím," uzavřel náměstek hejtmana Jiří Navrátil.