Královéhradecký kraj digitalizuje vzdělávání, přispívá tím k jeho efektivitě

31.07.2019

Automatizace a robotizace zasáhne v krátké době řadu profesí, některé v důsledku toho zcela zaniknou. Královéhradecký kraj se proto stal průkopníkem digitálního vzdělávání a připravuje žáky na přechod na nové technologie. Jako první kraj v republice se připojil k Digikoalici (České národní koalici pro digitální pracovní místa).

"Dnešní oborová struktura úplně neodpovídá potřebám blízké budoucnosti. Někteří žáci se připravují na profese, které ještě v průběhu jejich produktivního života zaniknou, a oni budou muset být schopni se této změně přizpůsobit. Chceme jim proto dát silný všeobecný základ, a především schopnost učit se novým věcem," vysvětluje náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová.

Dodává, že hlavní snahou kraje je odstraňovat konkurenční prostředí mezi školami stejných stupňů a prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi mateřskými nebo základními školami na straně jedné a středními odbornými školami a gymnázii na druhé straně. Žáci a učitelé středních škol například připravují a realizují výjezdy do základních škol spojené s prezentací nových technologií nebo organizují společné kroužky, exkurze a projektové dny.

Královéhradecký kraj má v oblasti digitalizace velké plány do budoucna. Na 20. listopad tohoto roku připravuje veletrh digitálních technologií, kde se budou prezentovat zajímavé softwarové i hardwarové novinky využitelné pro vzdělávání. Přehlídka bude spojena se zajímavými prezentacemi z oboru.

Na digitalizaci spočívající nejen ve vybavení počítačových učeben středních škol vyčleňuje kraj velké množství finančních prostředků. Příkladem může být třeba 22 milionů korun vynaložených v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji; 10 milionů z toho bylo určeno na vybavení 60 odborných učeben v 38 středních i základních školách softwarem Corinth a s tím související proškolení téměř dvou set učitelů přírodovědných předmětů.

Většina účastníků školení se účastní pedagogického výzkumu zaměřeného na dopad využívání softwaru Corinth na výsledky vzdělávání v základních a středních školách. Kraj nabídl učebny Corinth k využití Univerzitě 3. věku České zemědělské univerzity.

Na jaře kraj na téma využití digitálních technologií ve vzdělávání uspořádal konferenci, pořádá cykly oborově zaměřených seminářů, navázal spolupráci s vysokými školami - Univerzitou Hradec Králové, ČVUT a Českou zemědělskou univerzitou.

Kraj připravuje několik velkých projektů i do budoucna. Jde například o komplexní a zcela ojedinělý projekt, jehož partnerem bude VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené. Je zaměřený na výuku českého jazyka, českého znakového jazyka a anglického znakového jazyka, umožnění bydlení sluchově postižených žáků mimo internát a řadu dalších aktivit.