Lenka Hanková: Stát se manažerkou byl nejtěžší kariérní přechod, který jsem udělala

29.10.2022

Aby společnosti fungovaly efektivně a měly zisk a udržitelnost, jsou zapotřebí schopní manažeři, kteří mají hluboké znalosti managementu a také dokonalé manažerské dovednosti v kombinaci s moudrostí je aplikovat. Řízení provozu se vztahuje na správu obchodních praktik s cílem vytvořit nejvyšší možnou úroveň efektivity v rámci organizace. V obchodním prostředí tedy převádí materiály a práci na zboží a služby co nejúčinněji, aby se maximalizoval zisk organizace. 

Manažerské týmy se snaží vyvážit náklady a výnosy, aby dosáhly co nejvyššího čistého provozního zisku. Řízení provozu řeší různé strategické otázky, jako je určování velikosti výrobních závodů a metod projektového řízení a implementace struktury sítí informačních technologií. Existují však další provozní problémy, které je třeba řešit. 

Patří mezi ně řízení úrovní zásob, včetně úrovní rozpracovanosti a získávání surovin, kontrola kvality, manipulace s materiály a zásady údržby. Znamená to studovat využití surovin a zajistit minimální vznik odpadu. Manažeři používají četné vzorce, jako je vzorec pro množství ekonomické objednávky, aby určili, kdy a jak velkou objednávku zásob zpracovat a kolik zásob držet po ruce.

Kritická funkce podnikového managementu 

Kritická funkce podnikového managementu se týká řízení zásob prostřednictvím dodavatelského řetězce. Znamená to porozumět místním a globálním trendům, poptávce zákazníků a dostupným zdrojům pro výrobu. Provozní management přistupuje k získávání materiálů a využívání pracovní síly včas, nákladově efektivním způsobem, aby splnil očekávání zákazníků. Úrovně zásob jsou monitorovány, aby bylo zajištěno, že jsou k dispozici odpovídající množství. Zodpovídá za nalezení prodejců, kteří dodávají vhodné zboží za rozumné ceny a jsou schopni dodat produkt v případě potřeby. 

Dalším velkým aspektem řízení provozu je dodávka zboží zákazníkům. To zahrnuje zajištění dodávek produktů v dohodnutém termínu. Pokud si například něco objednáte online a oni slíbí doručení do 3 dnů, společnost musí spravovat zásoby a způsob dopravy, aby zajistila, že zákazník obdrží svou objednávku během tohoto 3denního okna. 

Obvykle také komunikuje se zákazníky, aby zajistila, že produkty splňují požadavky na kvalitu a funkčnost. Zákazník může obdržet průzkum prostřednictvím e-mailu nebo společnost může vyhodnotit jejich online recenze. 

A konečně, provozní management převezme obdrženou zpětnou vazbu a distribuuje relevantní informace každému oddělení, aby je mohl využít při zlepšování procesů.

Osoba pracující v obchodním managementu musí rozumět různým procesům v rámci společnosti.

Provozní manažeři se podílejí na koordinaci a vývoji nových procesů a zároveň přehodnocují stávající struktury. Organizace a produktivita jsou dva klíčové hnací síly vedoucího provozu a tato práce často vyžaduje od provozního manažera všestrannost. 

Stát se manažerkou byl nejtěžší kariérní přechod, který jsem udělala, hlavně proto, že jsem kolem sebe neměla mnoho dobrých vzorů a neměla jsem dobrou představu o tom, co vlastně znamená být manažerkou. Práce manažerky je poněkud abstraktní a mnoho lidí za mnou přichází s prosbou o radu, zda přejít do managementu nebo ne. 

Než se opravdu rozhodnete, můžete se zdarma účastnit mých kurzů, aby jste věděli, co vše management obnáší a zda by byl pro vás vhodný.

Více informací o kurzech naleznete na stránkách www.hankova.eu

Autor: Lenka Hanková

Foto: Lenka Hanková

komerční sdělení