Novoroční koncert pro zaměstnance Bosch proběhl letos poprvé online

01.02.2022

Benefiční koncert na podporu zdravotnictví: Bosch podpořil v rámci Novoročního koncertu finančním darem ve výši 450 tisíc korun nemocnice v Českých Budějovicích a v Jihlavě.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se rozhodla firma Bosch Diesel s.r.o. Jihlava uspořádat letošní již devátý Novoroční koncert netradičně a celý koncert streamovat. Dne 30. ledna 2022 tak měli možnost sledovat Novoroční koncert poprvé v online prostředí nejen zaměstnanci jihlavského Bosche, ale i zaměstnanci z ostatních sedmi lokalit firmy Bosch v České republice. Letošní Novoroční koncert ve stylu Vídeňských filharmoniků, známých filmových a muzikálových melodií uspořádala firma ve spolupráci s populární Filharmonií Hradec Králové pod taktovkou Marka Štilce.

Atraktivní program koncertu doplnila Andrea Kalivodová a Boni pueri

O atraktivní program večera se postarala sólistka Národního divadla Praha Andrea Kalivodová společně s Českým chlapeckým sborem Boni pueri. Novoročním koncertem provázela oblíbená moderátorka Jana Vránová. Vedle známých árií z oper Johanna Strausse ml., Bedřicha Smetany či Georgese Bizeta zazněly v průběhu koncertu melodie z muzikálů My fair Lady, Cats či West Side Story. Úspěšný koncert zakončily posluchačsky líbivé melodie ze známých hollywoodských filmů. Celý letošní Novoroční koncert byl streamován z koncertního sálu filharmonie v Hradci Králové.

Online prostředí umožnilo účast i ostatních zaměstnanců Bosch v České republice

Díky online prostředí se mohli Novoročního koncertu kromě jihlavských zaměstnanců poprvé účastnit i zaměstnanci z ostatních lokalit firmy Bosch v České republice, např. v Českých Budějovicích, Praze, Brně, Mikulově či Krnově. Online prostředí umožňuje navíc připojení neomezenému počtu zájemců, bez nutné rezervace vstupenek předem. Koncert byl streamován na YouTube kanálu Bosch CZSK, takže k jeho sledování mohli zaměstnanci přizvat i své rodiny, přátele či známé a koncert si vychutnat například z pohodlí svého domova.

Přejímání společenské odpovědnosti a podpora zdravotnictví firmou Bosch

Díky online prostředí mohlo zaměstnance oslovit formou videozdravice i vedení firmy Bosch a předat virtuální cestou dárcovské šeky.

Za vedení firmy Bosch v České republice ve videozdravici promluvil generální manažer a reprezentant společnosti Bosch pro Českou a Slovenskou republiku Milan Šlachta:

"Firma Bosch se po vzoru svého zakladatele Roberta Bosche vždy angažovala ve prospěch společnosti a podporovala neziskové a charitativní organizace. Stejný princip zastává Bosch i v České republice. Proto se Bosch rozhodnul věnovat v rámci letošního Novoročního koncertu finanční částku v celkové výši 450 tisíc korun na podporu charitativních projektů ve městech, kde se nacházejí dvě největší pobočky Bosch v České republice."

Příjemcem částky 300 tisíc korun, kterou věnovala v souvislosti s Novoročním koncertem společnost Robert Bosch odbytová s.r.o., Praha, byly Nemocnice Jihlava a Nemocnice České Budějovice. Každá z nemocnic obdržela finanční dar ve výši 150 tisíc korun. Jihlavská nemocnice například využije tohoto daru pro Plicní oddělení a Urgentní příjem na nákup potřebného vybavení do tzv. červených covidových zón. Jihlavská společnost Bosch Diesel s.r.o. pak v rámci Novoročního koncertu věnovala navíc Hematologicko-transfuznímu oddělení Nemocnice Jihlava další finanční částku ve výši 150 000 korun.

Podpora regionu firmou Bosch a poděkování zaměstnancům - dobrovolným dárcům krve a kostní dřeně

"Protože firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě klade tradičně veliký důraz na přejímání společenské zodpovědnosti v regionu Vysočiny, věnujeme u příležitosti Novoročního koncertu Hematologicko-transfuznímu oddělení Nemocnice Jihlava dárcovský šek v hodnotě 150 000 korun. Tento finanční dar poslouží k realizaci opatření pro nábor a péči o nové dárce krve a kostní dřeně a pro pořízení nového vybavení pro dárce krve," sdělil ve své video pozdrav obchodní ředitel Bosch Diesel s.r.o. Ralph Carle.

Technický ředitel Bosch Diesel s.r.o. Rajendra Basavaraju následně vyzdvihl příkladné zapojení jihlavských zaměstnanců firmy Bosch do podpory dárcovství krve a kostní dřeně: "Jsem rád, že náš finanční dar bude zaměřen na dárce krve a kostní dřeně, protože registry dárců krve a krvetvorných buněk trpí po celém světě vlivem pandemie COVID-19 výrazným nedostatkem dobrovolných dárců. Velmi si vážíme zapojení našich zaměstnanců, kteří v posledních třech letech absolvovali na celém území Kraje Vysočina na 450 dobrovolných odběrů krve. Řada našich zaměstnanců je navíc registrována jako dárci kostní dřeně. Díky vysokému počtu našich dobrovolníků se tak Bosch Diesel s.r.o. může v rámci České republiky řadit k předním firmám, ve které zaměstnanci pomáhají zachraňovat to nejcennější, co máme - totiž životy náš všech."

Závod Jihlava

Ve firmě BOSCH DIESEL s.r.o. pracuje na 4 500 zaměstnanců. K hlavním výrobkům patří vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky, regulační ventily tlaku, vstřikovací injektory a zpětné vedení paliva pro systém common rail. Firma získala řadu národních a mezinárodních ocenění, jako například prestižní ocenění "Národní cena kvality ČR-Excelentní firma" nebo ocenění za prorodinně orientovanou personální politiku firmy "Audit rodina & zaměstnání", udělované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Firma se již po řadu let tradičně umisťuje na čelní pozici v renomované soutěži nejlepších českých exportérů "Exportér roku".