O titul Ekologická škola Moravskoslezského kraje se přihlásilo 52 škol, ocenění získali ti nejaktivnější

29.10.2019

I v minulém školním roce měly školy v Moravskoslezském kraji zajímavé ekologické aktivity. Děti například pěstovaly bylinky a zeleninu, šily sáčky na nákupy, vyráběly budky pro ptáky, účastnily se tematizovaných workshopů. I letos se soutěžilo ve třech kategoriích: titul získaly Mateřská škola Čeladenská beruška, Základní škola Břidličná a opavská Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola.

Do 13. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj, se za školní rok 2018/2019 přihlásilo celkem 52 škol. Z toho bylo 9 mateřských, 28 základních a 15 středních škol.

"Jsou to právě děti, které mohou změnit návyky dospělého světa. Když bude malý školák mamince například vysvětlovat, že jednorázové igelitové sáčky naší planetě škodí, má šanci její postoj ovlivnit. Nejmladší generaci nesmíme podceňovat, co se děti naučí teď ve škole, budou aplikovat i v dospělosti. Proto považuji environmentální výchovu za velmi důležitou. Je skvělé, že školy stále přicházejí s novými nápady na zajímavé projekty v oblasti životního prostředí, také se snaží ekologizovat svůj provoz," řekla náměstkyně hejtmana kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová.

Certifikát Ekologická škola v Moravskoslezském kraji v kategorii mateřské školy získala Mateřská škola Čeladenská beruška. "Děti se ve školce v uplynulém školním roce věnovaly odpadovým tématům. Ušili také lehké látkové pytlíky, které rozdali rodičům a seniorům ze Senior Clubu Čeladná, aby při nákupech nemuseli používat jednorázové sáčky," vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

V kategorii základní školy titul získala Základní škola Břidličná, okres Bruntál. "Základní škola Břidličná se aktivně zúčastňuje projektů a akcí v oblasti životního prostředí, sama některé také pořádá. Letos přišla s novinkou, zorganizovala Letní školu. Tohoto pětidenního soustředění se zúčastnilo 24 přírodovědně nadaných žáků z Moravskoslezského kraje, kteří se díky setkáním s odborníky z praxe intenzivně věnovali nejrůznějším tématům z oblasti životního prostředí," řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová a dodala, že vítězná základní škola přírodě také přímo pomáhá. Děti čistily řeku a les nebo vyráběly budky pro ptáky, plchy, čmeláky a netopýry.

Třetí ocenění získala Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola z Opavy. Titul obdržela za komplexní systém ekologických aktivit a spolupráci s mateřskými a základními školami. Akce "Dny mláďat a Dny země" spolu s "Bylinkovou akademií", které škola organizuje, ročně navštíví tisíce lidí. "Kromě certifikátů Ekologická škola získala každá oceněná škola také poukaz v hodnotě 35 tisíc korun na nákup pracovních pomůcek, vybavení na zahradu, knih nebo například laboratorního vybavení pro přírodovědné účely," vyjmenovala náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

Titul Skokan roku letos získala ostravská Základní škola a Mateřská škola z Ukrajinské ulice. Odbornou komisi zaujal výukový koutek na školní zahradě, který škola vytvořila. V malých i velkých nádobách žáci pěstují květiny a zeleninu, což jim pomáhá propojit teorii a praxi, ale také získávat k živé přírodě intenzivnější vztah.

Kromě vítězů v jednotlivých kategoriích vybrala odborná komise ještě dalších 5 škol, kterým chtěla poděkovat a upozornit na jejich mimořádné ekologické aktivity. Kromě referenčního listu získala každá dárkový poukaz na nákup vybavení na podporu environmentálního vzdělávání v hodnotě 10 tisíc korun.

Další oceněné školy:

Mateřská škola Havířov-Podlesí, ul. Balzacova
"I město Havířov má autobusové zastávky", které patří mezi tzv. tiché zabijáky ptáků, to si uvědomila po besedě s odborníkem mateřská škola, která se rozhodla pomoci. Tato skutečnost ji nebyla lhostejná a rozhodli se proto jednu z vytipovaných zastávek s čirým sklem, u níž dochází ke kolizi ptáků, změnit a zabezpečit jim tak bezpečný přirozený život. Výsledkem nakonec byla bezpečná zastávka s březovými kmeny a poletujícími ptáky.

Masarykova základní škola a mateřská škola Melč
W.A.T.E.R. - IN OTHER WAYS. Škola vytvořila rozsáhlý projekt věnovaný právě vodě. Škola našla 5 partnerů, kteří projevili zájem o vzájemnou spolupráci (školy z Chorvatska, Sardinie, Španělska, Portugalska a Litvy). Vznikl tedy MEZINÁRODNÍ projekt s názvem W.A.T.E.R. - in other ways. Pojítkem tohoto projektu je VODA z různých úhlů pohledu.

Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice
Škola se zapojila do projektu "Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?" pořádaného Sdružením obcí Hlučínska. Vznikla učebnice pro výuku EVVO na 1. a 2. stupni ZŠ. Druhým zajímavým byl projekt "Skutečně zdravá škola". Děti pěstovaly zeleninu, bylinky na školní zahradě i doma. Postupně se sklízely ředkvičky, salát, kedlubny a bylinky ze školní zahrádky. Vypěstované suroviny se zpracovávaly v hodinách vaření a ve školní jídelně.

Základní škola Opava, ul. Šrámkova
Škola v letošním školním roce uspořádala celostátní soutěž, jejíž úkolem bylo zvýšit odpovědný přístup žáků k životnímu prostředí. Tématem soutěže byla Voda pro život - soutěž s environmentální tématikou pod názvem Voda pro život. Soutěž je členěna do tří oborů: obor výtvarný, obor literární a obor sportovní. Hlavním cílem projektu bylo upozornit a informovat žáky a širokou veřejnost o důležitosti ochrany vody v ČR a tím podpořit výuku a vzdělávání k trvale udržitelnému rozvoji a výchově k péči o životní prostředí.

Základní škola a gymnázium Vítkov
Kampaň obyčejného hrdinství aneb 7 dnů, kdy můžeš se svojí školou i rodinou zlepšit svět - Ekotým gymnázia zorganizoval pro veřejnost Kampaň obyčejného hrdinství. V rámci kampaně učitelé, žáci a rodiče plnili ekovýzvy různé obtížnosti s myšlenkou, že miliony malých změn můžou globálně znamenat více než jedna změna velká. Ekotým následně provedl analýzu, sesbíraná data vyhodnotil a navrhnul postupy, které povedou k dalšímu zlepšení životního prostředí. Na kampaň vázala ve spolupráci s Městem Vítkov výstava v Kulturním domě Vítkov "Klima se mění".