Ocenění Rady vlády pro seniory a stárnutí populace zamířilo na Vysočinu

09.10.2019

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ocenila osobnosti a kolektivy za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorek a seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří v České republice. Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace předala v Černínském paláci v rámci mezinárodní konference "Senioři a lidská práva v ČR". Mezi oceněné patřili i manželé Marie a Antonín Křoustkovi z Vysočiny.

Manželé Křoustkovi se práci se seniory věnují prostřednictvím spolku Nebojte se policie od roku 2011. Dlouholeté zkušenosti pana Křoustka jako profesionálního policisty vedly spolek k zaměření činnosti do oblasti bezpečného života seniorů a prevence kriminality a násilí páchaného na seniorech. Prostřednictvím Policejní akademie, kterou každoročně manželé Křoustkovi organizují pro seniory v Kraji Vysočina, jim předávají zkušenosti a vědomosti, které podporují rozvoj občanských kompetencí seniorů. Formou přednášek, seminářů, besed a exkurzí, kterých se účastní vždy více jak 100 seniorů, je seznamují se zásadami bezpečného chování v běžném životě, při pohybu na sociálních sítích, prohlubují jejich finanční gramotnost, ukazují jim, jak se bránit proti nekalým praktikám podvodníků.

V rámci Policejní akademie každoročně pořádají Branný závod pro seniory, kde si mohou senioři i se svými vnoučaty prověřit znalosti ve zdravovědě, pravidel BESIPu a strávit aktivní a mezigenerační odpoledne. V posledních třech letech navázal spolek Nebojte se policie spolupráci se všemi Senior Pointy v Kraji Vysočina a bezplatně pro ně realizuje přednášky zaměřené na bezpečnost a prevenci, cílené na širokou seniorskou veřejnost po celém území Kraje Vysočina.

"Svou činností nám manželé Křoustkovi pomáhají naplňovat jednu z priorit krajské Koncepce rodinné a seniorské politiky zaměřenou na podporu aktivního stárnutí a rozvoje občanských kompetencí seniorů. Velice si vážím jejich práce a těším se na další vzájemnou spolupráci," připojil gratulaci náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.