Optimalizujte vnitropodnikové procesy pomocí Lean Six Sigma

01.06.2021

Základem každého úspěšného podnikání je dokonalá optimalizace vnitropodnikových procesů, tak aby nedocházelo k chybám, které by mohly ovlivnit spokojenost zákazníka. 

Jde o zeštíhlení celého výrobního procesu, přičemž cílem je co největší efektivita, snížení potřebného času, nákladů a prostoru při zachování stejně vysoké kvality. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je metodologie Lean Six Sigma.

Co je to Lean Six Sigma?

Jde o strukturovaný proces, jehož cílem je zlepšování firemního výkonu na základě statistických dat získaných v průběhu firemních procesů a tím pádem i zvýšení spokojenosti zákazníků. 

Díky metodologii Lean Six Sigma dokáže vaše firma snížit množství chyb ve všech podnikových procesech, od výroby až po management. Cílem Six Sigma je vyladit vnitropodnikové procesy natolik, že nebude docházet k více než 3,4 chybám na milion příležitostí. 

Jednotkou, ve které se hodnoty Six Sigma vyjadřují, je DPMO neboli počet chyb na milion příležitostí (Defects Per Milion Opportunities). Seznámit se s tímto převratným způsobem řízení firmy můžete například prostřednictvím knihy Lean Six Sigma workbook v češtině.

Školení metodologie Lean Six Sigma

Aplikace procesu Lean Six Sigma vyžaduje zapojení všech zaměstnanců, kteří by měli být v tomto směru proškoleni. Pokud uvažujete nad zeštíhlením výrobního procesu pomocí metody Lean Six Sigma, rozhodně nešlápnete vedle, pokud se obrátíte na firmu Lean6sigma.cz, která proškolí vaše zaměstnance přímo u vás ve firmě. K dispozici jsou certifikovaná i necertifikovaná školení, která proberou všechny klíčové aspekty procesu. Proškolení zaměstnanci budou moci mnohem lépe uplatňovat výhody této převratné metody řízení díky čemuž se vám školení Lean Six Sigma rozhodně vyplatí.

komerční sdělení