Ján Minár z výzkumného centra NTC obdržel prestižní ocenění "Honorary Fellow" Univerzity aplikovaných věd v Mnichově

04.10.2018

Ján Minár z výzkumného centra NTC (Nové technologie - výzkumné centrum) obdržel prestižní ocenění "Honorary Fellow" Univerzity aplikovaných věd v Mnichově a je historicky prvním oceněným v programu Research Fellowship. Program je zaměřen na prohlubování vědecké a akademické spolupráce mezi mnichovskou univerzitou a zahraničními partnery.

V průběhu letního semestru 2019 bude Ján Minár přednášet na Univerzitě aplikovaných věd v Mnichově (Munich University of Applied Sciences - MUAS) a bude pokračovat ve výzkumu interakce světla a materiálů za pomocí ultrarychlých laserových pulzů v laserovém centru této univerzity spolu s profesorem Heinzem Huberem.

Důležitou součástí tohoto ocenění je i pedagogická činnost na Fakultě aplikovaných věd a mechatroniky MUAS, kde Ján Minár přednese sérii přednášek a povede semináře na téma aplikace kvantové mechaniky na materiálový výzkum.

"Možnost vyučovat na Univerzitě aplikovaných věd v Mnichově a být v pravidelném kontaktu s tamními studenty je výborná příležitost pro navázání spolupráce," zmiňuje Ján Minár jeden z nejdůležitějších přínosů ocenění. "Bavorští studenti například potřebují pro získání doktorátu externí školitele, což jim můžeme nabídnout právě my," doplňuje Ján Minár, podle kterého je udělení této ceny mimo jiné projevem úzké a dlouhodobé spolupráce Západočeské univerzitami s Univerzitou aplikovaných věd v Mnichově.

"Ocenění, které Ján Minár získal, je velice důležité pro rozvoj česko-bavorské akademické spolupráce a jednoznačně naplňuje strategické cíle naší univerzity. Jsem přesvědčen, že ocenění přispěje k ještě užšímu propojení naší univerzity s Univerzitou aplikovaných věd v Mnichově i s dalšími bavorskými univerzitami," říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

Doc. dr. Ján Minár vystudoval teoretickou a fyzikální chemii na technické univerzitě v Bratislavě. V roce 2003 získal doktorát na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, kde se v roce 2012 habilitoval. Od roku 2017 pracuje na ZČU. Specializuje se na elektronové korelace a jejich projevy v experimentálních spektrech pevných látek.