Protonové centrum nabízí pacientům řešení v době pandemie: virtuální onkologickou ambulanci

22.02.2021

Strach z nákazy koronavirem má bohužel často za následek, že se pacienti nedostavují na plánovaná vyšetření, ruší je anebo odkládají. Přitom je to právě čas, jenž hraje při léčbě onkologických onemocnění tak významnou roli. Řešení v podobě virtuální ambulance nabízí pražské Protonové centrum. Tato nová služba je v provozu od konce ledna. Jedná se o systém, kdy si pacient může sám vybrat, jestli chce setkání s lékaři absolvovat prostřednictvím videokonzultace, nebo zda se na něj dostaví osobně.

Virtuální ambulance z pohodlí domova

Ve virtuální ambulanci probíhají videokonzultace pacienta s lékařem. Je určena pro pacienty s nově diagnostikovaným onkologickým onemocněním, kteří mají podstoupit léčbu radioterapií a chtějí získat informace o protonové terapii, jejích výhodách a rizicích, případně dalších variantách léčby. Virtuální ambulance je zcela zdarma a pro všechny pacienty z celé ČR. Hlavní přednosti videokonzultace:

  • Vstupní konzultaci můžete absolvovat i v případě náhle vzniklého respiračního onemocnění či v případě karantény.
  • Nemusíte se bát nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v době nepříznivé epidemiologické situace v ČR.
  • Ušetří váš čas, jinak strávený na cestách.
  • Konzultace se odehrává v pohodlí vašeho domova.
  • Na základě zaslaných prezentačních materiálů si můžete předem připravit dotazy na lékaře.

Vždy je na koho se obrátit

Pacienti často trpí nejen bolestmi, ale i strachem a pochybnostmi, které se v době pandemie samozřejmě násobí. Proto má každý pacient Protonového centra svého osobního koordinátora, který mu je plně k dispozici. I po schůzce s lékařem je koordinátor připraven se s pacientem znovu sejít a probrat s ním další kroky, případně si s ním zodpovědět dodatečně vzniklé otázky. Následují administrativní kroky, které za pacienta vyřizuje právě jeho osobní koordinátor, který také naplánuje všechna potřebná vyšetření.

Co jste možná nevěděli

  • Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami a je tedy dostupná všem pacientům z České republiky, ale i klientům slovenských a vybraných evropských pojišťoven.
  • Pražské Protonové centrum (PTC) dosud léčilo přes 6000 pacientů z 50 států světa.
  • Protonová léčba je v současnosti nejšetrnějším typem radioterapie. Dává vysokou šanci na úspěšné zvládnutí léčby při minimalizaci vedlejších účinků.
  • PTC vyvinulo jedinečné postupy ozáření, díky kterým mu patří přední místo na světě v léčbě rakoviny prsu.
  • Protonové centrum je spoluautorem mezinárodních doporučení pro léčbu maligních lymfomů a účastní se klinických studií iniciovaných Oxfordskou univerzitou.