Skupina ČEZ vyhrála prestižní mezinárodní soutěž zaměřenou na udržitelnost

14.09.2023

Skupina ČEZ uspěla v celosvětové soutěži Sustainable Company Awards 2023 odborného portálu Environmental Finance zaměřeného na poskytování komplexních informací, expertních studií a vzdělávacích materiálů v oblasti udržitelnosti. Zvítězila hned ve dvou kategoriích: Nejlepší reporting udržitelnosti v regionu EMEA a Lídr v udržitelnosti roku.

Při hodnocení kategorie Udržitelný reporting porotci ocenili zejména loni spuštěnou interaktivní data knihovnu, v níž si kdokoliv může zobrazit téměř 1 800 ukazatelů z let 2018 až 2022 týkajících se životního prostředí, sociálních vztahů a řízení firmy. Svým rozsahem se jedná o největší databázi nefinančních ukazatelů ze všech evropských energetik.

"Význam udržitelného chování firem globálně roste. Logicky tak současně stoupá ze strany investorů, bank, pojišťoven ale i zákazníků také poptávka po důvěryhodném hodnocení, které jasně odliší firem, které to s udržitelností myslí opravdu vážně od těch, které o tom jen mluví. Jsem hrdý, že Skupina ČEZ patří k těm prvním, což dokazují i zlepšující se hodnocení od mezinárodních ratingových agentur. Ocenění naší rozsáhlé, veřejně přístupné databáze ESG ukazatelů je dalším potvrzením naší snahy patřit k evropským lídrům v udržitelnosti," uvedl generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

Skupina ČEZ postavila svou ambiciózní strategii Vize 2030, vyhlášenou před dvěma lety, právě v souladu s principy udržitelnosti. Již loni například deklarovala, že klimatické neutrality dosáhne do roku 2040, tedy o 10 let dříve, než byl původní termín.

ESG datová knihovna Skupiny ČEZ je k dispozici v angličtině i v češtině na webových stránkách. Uživatelé si mohou filtrovat data podle konkrétních mezinárodních standardů, případně podle tematických kapitol (životní prostředí, sociální vztahy, řízení firmy a obecné ukazatele). Údaje si lze zobrazit buď formou tabulky nebo v podobě spojnicového či sloupcového grafu, navíc jsou volně ke stažení.

"Věříme, že jediný správný způsob, jak informovat o našich aktivitách v oblasti udržitelnosti, je naprostá otevřenost. A k té patří i to, že informace jsou k dispozici na jednom místě, kdykoliv a kýmkoliv jednoduše vyhledatelné. Těší mě, že porotci Environmental Finance naši snahu o transparentnost oceňují. Do budoucna chceme datovou knihovnu dál rozvíjet a rozšiřovat," říká ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová.

Tu porotci Environmental Finance zvolili pro letošek Lídrem udržitelnosti roku 2023 zvolili. Ocenili mimo jiné právě výrazné zlepšení ESG ratingu Skupiny ČEZ u světových ratingových agentur: například MSCI zvýšila rating ČEZ o dvě kategorie z BBB na AA, u Sustainalytics si ČEZ polepšil z 37 na 29,4 bodů. Skupina ČEZ se také aktivně zapojuje do mezinárodních a globálních iniciativ: jako první česká firma se například stala signatářem iniciativy OSN CEO Water Mandate zaměřené na šetrné hospodaření s vodou.

TZ ČEZ, a. s.