Stádo zeber bezhřívých v Safari Parku Dvůr Králové má sedm členů. Malá klisna je velký příslib pro budoucnost celého poddruhu

15.06.2020

Stádo vážně ohrožených zeber bezhřívých v Safari Parku Dvůr Králové se rozrostlo o nové mládě. Zoologové mají z přírůstku velkou radost, za celý letošní rok je to zatím jediné mládě zebry bezhřívé v lidské péči na celém světě. V budoucnu by se Dvůr Králové společně s dalšími zoologickými zahradami rád zapojil do jejich ochrany přímo v jejich domovině v Ugandě.

"Z mláděte máme o to větší radost, že v uplynulém roce se zebry bezhřívé v lidské péči na celém světě rozmnožily pouze u nás. Jsou navíc velmi ohrožené," popisuje zoolog Safari Parku Dvůr Králové Luděk Čulík.

Samička, která přišla na svět 12. května, se bez problémů připojila k ostatním členům stáda a dostala jméno Priscilla. Skupina má nyní sedm členů a návštěvníci ji mohou vidět z paluby Afrika trucku či při jízdě Africkým safari vlastním vozem. Skupinu lze ve výběhu zahlédnout také od výběhu surikat nedaleko restaurace Kibo.

Zebra bezhřívá je vzácným poddruhem zebry stepní, který se v minulosti vyskytoval zejména v Súdánu a Ugandě. Bohužel v obou zemích panovaly velmi nestabilní poměry, jež byly příčinou úbytku zeber a zároveň znemožňovaly rozvoj případného ochranářského projektu. V Ugandě se situace v poslední době výrazně zklidnila a patří k nejbezpečnějším africkým zemím. Safari Park Dvůr Králové společně se Zoo Liberec proto usilují o vznik projektu na záchranu zeber bezhřívých právě v ugandském národním parku Kidepo Valley a v rezervaci Pian Upe. V plánu je příprava vzdělávacích materiálů a případná pomoc s ochranou, monitoringem a genetickou analýzou populací v obou zmíněných rezervacích.

"Bylo by to nesmírně symbolické. Zebry bezhřívé dovezli do Evropy mezi lety 1969 a 1976 tehdejší ředitel královédvorské zoo Josef Vágner a významný český zoolog Luděk Dobroruka. Dvorský chov dal základ dnešní populaci zebry bezhřívé v lidské péči a bylo by skvělé, pokud by se nám podařilo jim pomoci i ve volné přírodě," popisuje Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové.

Součástí snah o záchranu zeber bezhřívých je nyní vytvoření stabilní populace v lidské péči. V současnosti je chová 11 zoologických zahrad v celkovém počtu 34 jedinců, všichni mají původ v Česku. Populace nyní spíše stagnuje a hrozí její postupný úbytek. Tento negativní trend se snaží čeští a slovenští zoologové zvrátit. Usilují proto o umístění většiny zeber bezhřívých žijících v lidské péči do Česka a na Slovensko. Česká republika je přitom už nyní světovou baštou těchto zeber. Stáda tvořená potomky zvířat ze Dvora Králové žijí rovněž v Liberci, Praze a Košicích, v nejbližší budoucnosti se zebry bezhřívé nastěhují také do Plzně.

Zebra bezhřívá dostala své jméno proto, že kolem druhého až třetího roku života vypadává zebrám srst z hřívy. Samci mohou o hřívu přijít zcela, samicím přinejmenším výrazně prořídne. V současnosti jde podle dostupných informací o nejohroženější poddruh zebry stepní. Podle aktuálních odhadů jich žije přibližně 200 až 300 v ugandském Kidepo Valley a dalších přibližně 40 zvířat v Pian Upe. V minulosti obývaly zebry bezhřívé rovněž Keňu a Súdán. V posledních letech se je však v Keni ani Súdánu nepodařilo nalézt.