Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby radní ocenili trojici žen

13.06.2020

Rada Královéhradeckého kraje udělila titul Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2019 Martině Poliakové v oboru tkalcovství, předení a zpracování vlny a lnu, Janě Langové v oboru ručně paličkovaná krajka a Veronice Tymelové za keramickou tvorbu. Cenu kraj uděluje tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj.

"V letošním roce se celkem sešlo celkem sedm nominačních návrhů. Odborná komise kvůli opatřením proti koronavirové pandemii jednala per rollam a doporučila udělit ocenění třem ženám, které udržují tradiční dovednosti lidové kultury a významně se zasloužily o jejich rozvoj. Upřímně jim k získání titulu mistra gratuluji a děkuji za udržování krásného řemesla pro další generace," říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Cenu Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje udělují krajští radní od roku 2017. Nahradila původní ocenění Zlatý kolovrat vybraným tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Předání cen oceněným mistryním se uskuteční 21. srpna v rámci slavnostního zahájení Mezinárodního folklórního festivalu v Červeném Kostelci.

Za rok 2019 titul získávají:

Martina Poliaková z Trutnova za výsledky v oboru tkalcovství, předení a zpracování vlny a lnu,
Jana Langová z Vamberka za výsledky v oboru ručně paličkovaná krajka - krajkářství,
Veronika Tymelová z Nového Hrádku za keramickou tvorbu.

"Naše ocenění je obdobou titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje ministr kultury České republiky," doplňuje náměstkyně Berdychová.

Připomíná, že v letošním roce obdrželi toto prestižní ocenění tři zástupci z Královéhradeckého kraje - Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem za výrobu tiskařských forem na modrotisk a Jana Štefková z Merklovic u Vamberka za obor tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka.