V Ostravě je k vidění největší stádo onagerů v Evropě a druhé největší na světě!

04.07.2019

Ve stádě vzácného asijského osla onagera v ostravské zoologické zahradě přibyla letos tři mláďata. Tito lichokopytníci stojí nad propastí úplného vymizení z planety. V přírodě jich přežívá posledních 500-600 jedinců, takže chov v zoologických zahradách může být do budoucna jedinou šancí na zachování onagerů pro příští generace. V Ostravě se onageři (na rozdíl od jiných chovatelů) pravidelně rozmnožují a v současné době je zde k vidění největší stádo v Evropě a druhé největší na světě!

Ostravské stádo vzácných a v přírodě ohrožených onagerů má aktuálně třináct členů - jednoho chovného samce, šest chovných samic, tři loni narozené samičky a tři letošní mláďata (jeden sameček a dvě samičky). Je tak největším chovným stádem v Evropě a druhým největším na světě. V rámci Unie českých a slovenských zoo (UCSZOO) je tento ohrožený poddruh asijského osla k vidění pouze v Ostravě. Porody všech letošních mláďat se udály v průběhu června a proběhly bez komplikací a nutné asistence ze strany chovatelů. Všechny samice rovněž o své potomky příkladně pečují.

Celé stádo včetně mláďat mohou návštěvníci pozorovat z bezprostřední blízkosti při projížďce ostravským safari. Onageři obývají druhý ze tří rozsáhlých výběhů - Persii. Výběh s nimi sdílí i samčí skupina jiného vzácného druhu - daňka mezopotámského. Zastávka safari expresu se nachází pod výběhem afrických zvířat, v blízkosti nedávno otevřené expozice Tsavo (pro mangusty trpasličí a dikobrazy jihoafrické). Safari expresem se můžete projet každý den v době od 10 do 18 hodin. Délka jedné jízdy je asi 15 až 20 minut.

Onager (Equus hemionus onager) je ze všech pěti poddruhů asijského osla tím nejohroženějším. Přestože dříve tento vzácný kopytník obýval nížiny, pouště a polopouště od Íránu až po Afganistán a Pákistán, dnes už jej nalezneme pouze v Íránu, kde je častou obětí pytláctví a představuje konkurenci pro dobytek. Ve volné přírodě se nyní nachází jen přibližně 500-600 jedinců, čímž je situace o to více alarmující. Stádo onagerů je tvořeno především klisnami a hříbaty, zatímco hřebci se spíše straní a hájí své teritorium. Přestože si pod jeho jménem můžeme vybavit římský obléhací stroj, jehož "kopnutí" při vržení kamene připomíná kopnutí osla, je jméno vzácného kopytníka odvozeno z řečtiny a znamená v překladu "divoký osel".

Autor foto: Pavel Vlček