Ve Výprachticích se daří vědě a technice

29.09.2020

Předávání nových učebních pomůcek a laboratorních přístrojů, které byly pořízeny z krajského příspěvku, se konalo na ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. S vedením školy se při této příležitosti sešli radní pro školství Bohumil Bernášek, starosta obce Luděk Skalický, ředitel firmy Bühler Jiří Appeltauer a zástupci MAS.

"Pardubický kraj podporuje technické a přírodovědné vzdělávání. Jsem velmi rád, že se ZŠ ve Výprachticích v tomto směru mimořádně daří. Žáci výborně reprezentují školu a obec na akcích pořádaných krajem jako jsou AMAVET či TECHNOHRÁTKY. Získávají reálnou představu o svém dalším profesním uplatnění a přicházejí dobře připraveni na naše střední školy. Moje uznání za dobrou práci patří ředitelce školy paní Prokopové, jejímu zástupci panu Formánkovi i celému pedagogickému sboru," sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Ve výprachtické škole bylo v poslední době uvedeno do provozu několik nově vybavených učeben.

"Jedná se o učebnu ICT (informační a komunikační technologie), jazykovou a přírodovědnou učebnu a laboratoř. Dále jsme vybudovali školní kuchyňku a keramickou dílnu pro neformální vzdělávání," sdělila ředitelka školy Romana Prokopová.

Vybavení a stavební úpravy, jejichž součástí byla i realizace bezbariérovosti školy, stály necelých 5 milionů korun. S vypracováním projektů pomáhala škole MAS Lanškrounsko. Financování bylo zajištěno z evropských fondů a z prostředků zřizovatele školy, kterým je obec Výprachtice.