Výzkum studenta Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Ondřeje Kováče může otevřít cestu k novému typu účinných antibiotik

27.06.2020

Vývoji nového typu účinných antibiotik by mohl výrazně pomoci výzkumný projekt studenta Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF) Ondřeje Kováče, který své bádání zaměřil na první totální syntézu antibiotika Kibdelomycin. Tato látka vykazuje zajímavou širokospektrální antibakteriální aktivitu a má velkou šanci stát se základním kamenem nového antibiotika, s jehož pomocí by lékaři mohli lépe bojovat s rostoucí rezistencí životu nebezpečných bakterií. Ondřej Kováč díky tomuto projektu patří mezi dva letošní držitele grantu Nadace Experientia.

Grant získala také Lenka Štacková z Masarykovy Univerzity v Brně. Oba studenti rozšíří řadu 15 excelentních mladých vědců a vědkyň do 35 let z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie, kteří díky nadační podpoře vycestují na roční stáž na špičkové vědecké pracoviště.

"Totální syntéza by přispěla k přípravě Kibdelomycinu a k potvrzení jeho chemické struktury. Mohlo by to vést k vývoji nového typu antibiotik na bázi Kibdelomycinu se zajímavými antibakteriálními vlastnostmi. Samozřejmě se jedná o velmi složitou strukturu, syntéza si bude určitě žádat více než rok práce v laboratoři," popsal svůj projekt Ondřej Kováč, který na PřF UP studuje organickou chemii.

Vědci podle Kováče předpokládají, že je látka Kibdelomycin inhibitorem DNA gyrásy a bakteriální topoisomerásy IV, což jsou důležité enzymy nezbytné pro DNA replikaci bakteriálních buněk. Snížení aktivity těchto dvou enzymů pomocí Kibdelomycinu by mělo výrazný antibakteriální efekt.

Student Ondřej Kováč od Nadace Experientia získá částku 950 000 korun, díky níž vycestuje na roční stáž na Universität Innsbruck, kde bude pokračovat v projektu věnovanému totální syntéze nového antibiotika Kibdelomycinu.

"Získání grantu mě moc potěšilo, splnil se mi sen. Manželé Dvořákovi, kteří nadaci vedou, jsou úžasní v tom, co dělají. Podporují mladé vědce, chtějí jim usnadnit začátek samostatné vědecké kariéry a šířit dobré jméno české chemie," uvedl Ondřej Kováč.

Nadace Experientia byla založena v roce 2013. Díky vědeckým start-up grantům podporuje mladé vědce a vědkyně z oboru organické, biorganické a medicinální chemie na českých i zahraničních stážích. Experientia dosud podpořila částkou 16,5 milionu korun 13 vědců na startu kariéry.