Zahájení hnízdní sezony u supů hnědých – v zoo i ve volné přírodě

31.03.2021

Pár supů hnědých v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava inkubuje na hnízdě vejce. Mládě by se mělo líhnout v následujících týdnech.

Velmi dobrá zpráva přišla i z Bulharska, kde zaznamenali hnízdní aktivitu u několika párů ve volné přírodě. Jedná se o jedince odchované v zoologických zahradách a vypuštěné v minulých letech v rámci záchranného programu na obnovu populace tohoto největšího supa Evropy. Zapojena je do něj i zoo v Ostravě.

Evropská volně žijící populace supa hnědého je odhadována na cca 2300-2500 párů. Tento majestátní dravec se vyskytuje hlavně na jihu kontinentu, vzácně může zalétnout i do střední Evropy. Na řadě míst byli supi v minulosti vyhubeni člověkem. V Bulharsku se tento sup sice vyskytoval, ale dlouhá léta nehnízdil. Cílem mezinárodního repatriačního projektu, do kterého je zapojena i Zoo Ostrava, je obnova hnízdící populace tohoto majestátního dravce, konkrétně v bulharském pohoří Stara Planina. Pomáhá k tomu mimo jiné i vypouštění přirozeně odchovaných jedinců v zoologických zahradách. A výsledky obrovského mnohaletého úsilí se postupně dostavují: po téměř 30 letech byla v oblasti opět zaznamenána hnízdní aktivita u tří párů supů hnědých! Dva páry si budují a dále vylepšují hnízdo na uměle vytvořených "hnízdech" umístěných na stromech, které supi využívají ke hřadování. Supy bylo možné lokalizovat díky vysílačkám, kterými byli ptáci před vypuštěním opatřeni. U jednoho páru bylo navíc zaznamenáno i páření. Více informací zde.

Bulharští kolegové děkují všem, kteří jim po řadu let s obrovským úsilím pomáhají obnovit hnízdní populaci supů hnědých v Bulharsku, ať už poskytováním supů k vypuštění, sdílením zkušeností, záchranou vypuštěných supů, kteří se dostanou do problémů, nebo mnoha a mnoha dalšími činnostmi.

Zoo Ostrava poskytla pro vypuštění do Bulharska dva přirozeně odchované supy hnědé v letech 2018 a 2019. Oba ptáci ale bohužel zahynuli při své migraci - jeden po pozření otrávené návnady, druhý se pravděpodobně utopil při přeletu nad mořem.

Vypouštění samice symbolicky pojmenované Ostrava v roce 2018 zachycuje video (odchov mláděte rodiči, převoz na vypouštěcí lokalitu, upevnění vysílačky, první lety mladých ptáků).

Chovný pár supů hnědých, který v ostravské zoo pobývá od roku 2006, je zkušený a úspěšně odchoval již sedm mláďat. Kromě dvou mladých ptáků vypuštěných v Bulharsku byl vypuštěn již v roce 2009 samec ve Verdonském kaňonu ve Francii. Zbývající čtyři supi zamířili v rámci Evropského ex situ programu pro supy hnědé do evropských zoologických zahrad, kde pobývají v tzv. seznamovacích voliérách.