Zoo Ostrava pomáhá zachránit vzácné vietnamské primáty před úplným zmizením z planety

11.04.2021

Kdysi byli považováni za vyhubené, nyní je Zoo Ostrava pomáhá zachránit před definitivním zmizením z planety

Langur indočínský byl dlouho považován za vyhubeného, v 90. letech byl však znovuobjeven v odlehlých lesích na severu Vietnamu, kde dnes přežívá posledních asi 200 jedinců. To ho dlouhodobě řadí mezi 25 nejohroženějších primátů světa. Vietnamská organizace CeREC nyní usiluje o rozšíření chráněného území s výskytem langurů indočínských a jejich ochranu mj. prostřednictvím vzdělávání a zapojování místních komunit do strážení a monitoringu lesa s výskytem langurů. Zoo Ostrava ochranu tohoto kriticky ohroženého druhu podporuje již od roku 2016, a to díky programu Dvě koruny ze vstupu. V roce 2017 mu pak věnovala 2. ročník charitativního Běhu Zoo Ostrava.

Langur indočínský (Rhinopithecus avunculus) byl dlouho považován za vyhubeného. V 90. letech 20. století byl však znovuobjeven v odlehlých pralesích severního Vietnamu, kde v současnosti přežívá posledních asi 200 jedinců na pěti izolovaných lokalitách. Dlouhé roky se proto tento langur objevuje na seznamu 25 nejohroženějších primátů světa. Největší hrozbu pro přežití langura indočínského na planetě představuje úbytek jeho životního prostředí zapříčiněný masivním odlesňováním a ilegální lov pro maso. Nárůst jeho populací však znesnadňuje také izolovanost a malá rozloha lokalit jeho výskytu i okolní lidské osídlení. Cílem záchranného projektu Tonkin Snub-nosed Monkey Conservation Programme, který vede vietnamská nevládní organizace CeREC (Centre for Resources, Environment and Climate Change), je rozšířit chráněné území a propojit jednotlivé lokality, a tedy i populace langurů indočínských, biokoridory.

Dvě největší populace langura indočínského se vyskytují v provincii Ha Giang na severovýchodě Vietnamu. Ta největší, čítající asi 130 jedinců, žije v dobře zabezpečené lokalitě věnované ochraně těchto opic zvané Khau Ca a její početnost mírně narůstá. Druhá největší populace o 30-35 jedincích se nachází v lese Quan Ba. Tato stále čelí velmi vážnému ohrožení lovem a využíváním lesa místními komunitami, např. k pěstování kardamomu. Languři indočínští v lese Quan Ba žijí pouze na desetině jeho celkového území, tedy na sotva 5 000 ha. Organizace CeREC spolu s organizací Flora & Fauna International - Vietnam proto spolupracuje s úřady na změně statusu lesu Quan Ba na chráněné území po vzoru lokality Khau Ca, kde se ochrana langurů osvědčila. Podle vietnamských zákonů totiž takové chráněné území získá lepší právní záštitu i více zdrojů pro ochranu zvířat. Kromě toho zde organizace CeREC posílila i vzdělávací aktivity zahrnující přednášky a jednání s obyvateli vesnic či podporu školních vědomostních soutěží na téma ochrany langurů. Mezi originální způsoby osvěty určitě patří otevření veřejné ochranářské kantýny a založení klubu věnujícího se ochraně langura indočínského.

Zoo Ostrava podporuje projekt již od roku 2016 díky programu Koruna ze vstupu, později Dvě koruny ze vstupu. V rámci něj ostravská zoo spolu se svými návštěvníky poskytla projektu již více než 300 000 Kč. "V roce 2017 byla ochrana langurů podpořena také charitativním Během Zoo Ostrava pro langury, díky němuž byl do Vietnamu zaslán výtěžek ve výši 140 000 Kč. V roce 2018 pak proběhlo ve Vietnamu symposium na téma ochrany langurů indočínských, v jehož rámci zástupce velvyslance ve Vietnamu Lukáš Musil představitelům organizace CeREC slavnostně předal 2 000 kelímků s motivem ochrany langurů od Zoo Ostrava. Děkujeme všem, kteří návštěvou naší zoo pomáhají chránit ohrožené druhy i na druhém konci světa," shrnuje podporu proudící z České republiky do Vietnamu Kateřina Holubová, která se v ostravské zoo věnuje záchranným projektům.