OSOBNOSTI

Stříbrnou medaili Bavorského červeného kříže převzal v červnu lékař Lukáš Bolek z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Prezident Bavorského červeného kříže mu nejvyšší možné vyznamenání pro nečleny udělil jako zástupci týmu, který se významně podílel na projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce...

Prestižní Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika letos získal Lukáš Slodička z katedry optiky přírodovědecké fakulty, který se ve své práci specializuje na kvantové vlastnosti světla. Ocenění Nadačního fondu Neuron na podporu vědy převzal v Profesním domě v Praze společně s dalšími pěti laureáty.